REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uprawnienia i obowiązki komornika

Jacek Janusz
Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego
Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien przede wszystkim postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien przede wszystkim postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Komornik to funkcjonariusz publiczny prowadząc egzekucję. Do zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowych, poszukiwanie majątku dłużnika czy zabezpieczanie spadku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa komornikowi powierzono m.in. następujące zadania:

REKLAMA

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
 • Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
 • Sprawowanie urzędowego nadzoru na dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji;
 • Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
 • Zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Zobacz: Skarga na czynności komornika a obowiązki wierzyciela

Zasady wykonywania zawodu

Komornik przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien przede wszystkim postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rażące lub uporczywe naruszenie prawa przez komornika stanowi podstawę do jego odwołania.

Przy wykonywaniu czynności komornik obowiązany jest używać identyfikatora (wydanego przez Krajową Radę Komorniczą) zawierającego jego zdjęcie, imię, nazwisko, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu, przy którym działa. Ma to na celu właściwą identyfikacje osób uprawnionych do podejmowania czynności egzekucyjnych. Komornik prowadzi kancelarię komorniczą, w której przyjmuje interesantów.

Godziny pracy i przyjęcie interesantów

REKLAMA

Dni i godziny przyjęć interesantów komornik dostosowuje do miejscowych warunków. Przyjmuje się, że przynajmniej raz w tygodniu kancelaria powinna być dostępna dla interesantów w godzinach popołudniowych. Ponadto komornik powinien wyznaczyć dni i godziny, w których osobiście będzie przyjmować interesantów. Po uzgodnieniu tych warunków z prezesem sądu rejonowego, przy którym działa podaje je do publicznej informacji na tablicy informacyjnej wywieszonej u wejścia do kancelarii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sprawach pilnych komornik powinien przyjąć interesantów poza ustalonymi porami przyjęć. Ponadto z uwagi na ważny interes strony wymagający niezwłocznego działania z udziałem komornika powinien on przyjąć interesantów także w niedziele i święta.

Zobacz: Jak złożyć wniosek do komornika?

REKLAMA

Komornik może wykonywać czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7.00 do 21.00. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21.00 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez wymienionej zgody prezesa, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Przez czynności urzędowe należy rozumieć wszelkie czynności związane z wypełnianiem przez komornika spoczywających na nim zadań. Do czynności tych należeć będą przede wszystkim czynności egzekucyjne i inne czynności określone w przepisach. Za dni ustawowo wolne od pracy uważa się: niedziele, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 1 stycznia, 1 i 3 maja, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia. Decyzja o dalszym prowadzeniu czynności rozpoczętych przez 21.00 należy do komornika. Do komornika należy tez ocena czy ich przerwanie nie utrudni znacznie egzekucji.

Komornik prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi. W trakcie postępowania wierzyciel w piątek uzyskał informacje, iż dłużnik planuje wywóz za granice posiadanych przez siebie ruchomości, które komornik nie zdążył zająć oraz opuszczenie kraju na stale. Wierzyciel nie ustalił jedynie, gdzie te rzeczy znajdują się. Wierzyciel uzgodnił z komornikiem, że informację o miejscu przechowywania rzeczy dłużnika przekaże mu w sobotę wieczorem lub niedzielę rano. W niedziele rano wierzyciel został przyjęty przez komornika w kancelarii celem podania mu miejsca przechowywania ruchomości i ustalenia szczegółów dotyczących planowanej czynności ich zajęcia. Czynności zajęcia komornik podjął w poniedziałek o godz. 19.00. czynności zajęcia i odebrania ruchomości dłużnikowi była kontynuowana przez komornika także po godz. 21.00, gdyż zachodziła obawa, że na skutek przerwania czynności zajęcia dłużnik ukryje pozostałe, nie zajęte ruchomości (przerwanie czynności znacznie utrudniłoby dalszą egzekucję).

Tajemnica zawodowa

Komornik obowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy komornik składa zeznanie jako świadek lub strona przed sadem lub prokuratorem. Ponadto w postępowaniu karnym sąd lub prokurator mogą zwolnić komornika z obowiązku zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy odnosi się do wszystkich okoliczności wszystkich spraw prowadzonych przez komornika.

Obowiązek ten obejmuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o planowanych i dokonanych czynnościach, (w tym również o wydanych postanowieniach i zarządzeniach) oraz o okolicznościach faktycznych towarzyszących tym czynnościom. W szczególności komornik nie może udostępniać akt spraw egzekucyjnych, wydawać odpisów z tych akt, udzielać informacji o stanie majątkowym dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej.

Obowiązek zachowania tajemnicy ma przede wszystkim na celu ochronę interesów uczestników posterowania egzekucyjnego, w tym zwłaszcza dłużnika przed ujemnymi konsekwencjami ujawnienia osobom trzecim danych objętych tajemnica. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy komornikowi grozi odpowiedzialność karna i dyscyplinarna, (która może skutkować ukaraniem go karą wydalenia ze służby komorniczej).

Komornik obowiązany jest w terminie 4 dni przekazać uprawnionemu (wierzycielowi) wyegzekwowane należności. Jeżeli dopuści się opóźnienia jest obowiązany do zapłaty uprawnionemu odsetek od kwot otrzymanych i nierozliczonych. Oznacza to, że komornik wyegzekwowane należności przekazuje niezwłocznie (a nie np. lokuje na korzystnie oprocentowanych kontach bankowych), za wyjątkiem sytuacji (określonych w przepisach), gdzie należności te składa na rachunek depozytowy sądu.

Początek czterodniowego terminu zależy od sposobu egzekucji i okoliczności danej sprawy. Tam gdzie komornik dokonuje podziału sumy uzyskanej z egzekucji początek liczony jest od daty uprawomocnienia się planu podziału sumy. W pozostałych sprawach termin ten należy liczyć od dnia uzyskania przez komornika egzekwowanej należności (np. otrzymania od pracodawcy dłużnika potrącenia z jego wynagrodzenia).

Czterodniowy termin będzie zachowany przez komornika, jeżeli w ostatnim dniu terminu złoży on w banku polecenie przelewu lub nada przekaz na poczcie.

Jeżeli komornik nie może pełnić obowiązków z powodu przeszkód prawnych (tj. zmarł, został odwołany lub zawieszony) lub faktycznych (jest chory lub przebywa na urlopie) pełnienie obowiązków zleca się zastępcy. Zastępca może być komornik innego rewiru lub asesor komorniczy. W przypadku, gdy zastępcą jest asesor przysługują mu prawa i obowiązki komornika.

Jak walczyć z opieszałym komornikiem?

Asesor i aplikant komorniczy

Komornik z zasady sam podejmuje czynności, wyjątkowo może przekazać ich przeprowadzenie zatrudnionemu przez siebie asesorowi (na podstawie zlecenia) lub aplikantowi komorniczemu (na podstawie upoważnienia). Asesor lub aplikant mogą podejmować czynności w sprawach o świadczenie pieniężne, gdzie roszczenie nie przekracza obecnie kwoty ok. 227.540 zł. Ponadto asesor/aplikant mogą dokonywać czynności w innych sprawach za wyjątkiem czynności ściśle określonych w przepisach (m.in. asesor lub aplikant nie wykonują eksmisji).

Zlecenie (dla asesora) lub upoważnienie (dla aplikanta) powinny być wystawione na piśmie i określać sprawy lub czynności, na które opiewa zlecenie/upoważnienie. Komornik może ponadto zatrudniać innych pracowników (np. niezbędnych do obsługi kancelarii). Za działania wszystkich pracowników komornik odpowiada jak za działania własne. Asesorzy i aplikanci komorniczy zatrudnieni przez komornika także używają identyfikatora wystawionego przez Krajową Radę Komorniczą.

Aplikanci i asesorzy (i inni pracownicy) również obowiązani są do zachowania tajemnicy w takim samym stopniu, co komornik. Za ujawnienie informacji objętych tajemnicą aplikantom i asesorom (oraz innym pracownikom) grozi odpowiedzialność karna. Zastępca komornika (m.in. asesor) ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza taką jak komornik, ale powstałych na skutek czynności, które wykonywał.

Naprawienie szkody

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności.

1. Dniami ustawowo wolnymi od pracy nie są soboty!
2. Obowiązek zachowania tajemnicy przez komornika nie dotyczy stron postępowania, którym komornik ma obowiązek udzielania informacji o stanie sprawy i podjętych czynnościach oraz udostępniać możliwość przeglądania akt, otrzymywania odpisów, kopii, dokumentów i wyciągów z tych akt. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje wobec tych z wierzycieli, którzy mając tytuł egzekucyjny lub wykonawczy żądają od komornika udzielenia informacji na temat tego czy przeciwko dłużnikowi prowadzone są postępowania a jeżeli tak udzielenia informacji o stanie tych spraw.

Zobacz: Jaki i kiedy złożyć wniosek o wyłączenie komornika?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Złota jesień dla branży reklamowej. Politycy dali zarobić. Nowe trendy w bilboardach

  Politycy zapewnili polskiej branży reklamowej w 2023 roku owocne jesienne zbiory. W przypadku reklamy outdoor przychody wzrosły o 25% w porównaniu z anabolicznym okresem minionego roku. To dla tego segmentu rynku dobry znak, choćby dlatego, że niebawem czekają nas dwie kampanie wyborcze. Jednak najważniejsze dla branży reklamy jest to, że nie musi ona “wisieć” na pasku polityków. Nadal tę formę reklamy najczęściej wybierają firmy z sektora handlowego. To on stoi za najbardziej kreatywnymi rozwiązaniami i inwestycjami w cyfrową część reklamy zewnętrznej. 

  Gazetki promocyjne, kupony, spersonalizowane listy - Polacy wciąż lubią tę formę promocji

  Polacy potrafią szukać promocji i świadomie robić zakupy. Informacji szukamy w internecie, ale równie chętnie sięgamy po tradycyjne gazetki i listy z ofertami. 

  Włamania na konto e-mail możesz nie zauważyć! Jak działają cyberprzestępcy?

  Cyberprzestępcy wciąż szukają nowych sposobów na wyłudzanie danych. Na przykład przejmując konto e-mail przenoszą wybrane wiadomości do ukrytych folderów lub usuwają je, tak aby ofiary nie widziały alertów bezpieczeństwa. 

  Technologia rozpoznawania obrazu szansą dla sklepów z monitoringiem półek

  Technologia rozpoznawania obrazu może poprawić efektywność zarządzania sprzedażą. Nie tylko skróci do minimum czas potrzebny na przeprowadzenie audytu, ale i zmniejszy koszty. Eksperci przewidują, że sektor wdrażania tej technologii w ciągu najbliższych 4 lat będzie się rozwijał średnio o 20,4 proc. rocznie.

  REKLAMA

  Chleb coraz gorszy i coraz droższy? Co nas czeka od nowego roku?

  Ceny pieczywa się stabilizują? Może chwilowo, bo według ekspertów od 2024 roku kilka czynników może mocno wpłynąć na finalne ceny detaliczne. Branża piekarnicza ma kilka pomysłów dla nowego rządu. 

  Branżę handlową w walce z kradzieżami wspiera technologia. A liczba kradzieży rośnie

  Polacy w tym roku mogą przebić liczbę zamówień internetowych i zakupów stacjonarnych w Black Friday względem ubiegłego roku. Na pewno natomiast już na ten moment odnotowano wzrost liczby kradzieży w sklepach. Jak właściciele radzą sobie z kradzieżami? Jak mogą monitorować ruch w sklepie? 

  Uszkodzony towar i paczki wypełnione powietrzem. Uwaga na zakupy online podczas Black Friday

  Black Friday i okres przedświąteczny to czas kiedy chętnie kupujemy świece, wino, wyroby szklane - często przez internet. Tego typu towary, w porównaniu z innymi produktami, są dwa razy bardziej podatne na stłuczenie w trakcie dostawy. Do tego klienci często dostają produkty w paczkach nieodpowiadających ich wielkości. 

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową, by móc ominąć sądy państwowe?

  Arbitraż online zamiast sądów powszechnych? Duże i małe firmy coraz częściej korzystają z tego sposobu na odzyskanie zaległych płatności. Bo czasem wyrok zapada już 3 tygodnie od złożenia wniosku. W jaki sposób sformułować skuteczną klauzulę arbitrażową? 

  REKLAMA

  W co najczęściej inwestują Polacy? W siebie!

  Polacy już nie tylko odkładają pieniądze, ale i inwestują. W co najczęściej? Jak oceniają swoją wiedzę dotyczącą inwestowania?

  Jak zarejestrować spółkę z o.o., aby uniknąć błędów?

  Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet przez Internet przy pomocy systemu S24 wymaga pewnej wiedzy, gdyż każdy zapis umowy spółki może wywołać skutki w zakresie różnych dziedzin prawa, począwszy od prawa cywilnego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji, rodzinnego, a nawet prawa karnego. W treści niniejszego artykułu wskażemy najczęściej występujące błędy w zakresie rejestracji spółek. Jednak to, że występują one najczęściej nie oznacza, że wywołują najbardziej dolegliwe skutki. 

  REKLAMA