reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy - jak to zrobić?

Zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy - jak to zrobić?

Przedsiębiorcy mają możliwość zatrudnienia stażysty, którego wynagrodzenie oraz składki będą opłacane przez urząd pracy. Jakie warunki należy spełnić, żeby zatrudnić stażystę z urzędu pracy?

Kto może zatrudnić stażystę?

Stażyści mogą być przyjęci na staż przez pracodawców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Stażysty z urzędu pracy nie może przyjąć przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Co musi zawierać wniosek?

Przedsiębiorca chcąc zatrudnić stażystę, musi złożyć do starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wniosek taki musi zawierać:

 1. dane: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora,
 2. liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 3. liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
 4. imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż,
 5. proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące,
 6. opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych,
 7. wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

We wniosku można wskazać z imienia i nazwiska bezrobotnego, którego chcemy przyjąć na staż.

Przedsiębiorca może jednocześnie wnioskować o maksymalnie tylu stażystów, ilu zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku. Chodzi tu o liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Zatrudnienie stażysty po odbyciu stażu

Zawarcie umowy pomiędzy starostą a pracodawcą

Starosta ma miesiąc czasu na poinformowanie pracodawcy o sposobie rozstrzygnięcia wniosku. Okres ten jest liczony od momentu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje zawarta umowa pomiędzy starostą a wnioskodawcą. Umowa ta określa w szczególności:

 1. firmę lub imię i nazwisko organizatora,
 2. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora,
 3. siedzibę organizatora,
 4. miejsce odbywania stażu,
 5. dane bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres,
 6. imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż,
 7. datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;
 8. program stażu,
 9. zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem

W jakim systemie czasu pracy można zatrudnić bezrobotnego stażystę?

Obowiązki wobec stażysty

Przedsiębiorca przyjmujący bezrobotnego na staż, pomimo że formalnie nie jest pracodawcą stażysty, musi przestrzegać wobec niego obowiązków ciążących na podmiocie zatrudniającym, w szczególności:

 1. zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 2. zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 3. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
 4. zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 5. szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 6. przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 7. zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.

Stażysta w firmie - jak zatrudnić

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama