Kategorie

Jak sporządzić i wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty

Paulina Kosior
Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
Jak sporządzić i wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty./ Fot. Fotolia
Niewiele osób wie, co powinno zrobić z takim nakazem zapłaty, a najgorsza jest bierna postawa i uznanie sprawy za przegraną. Jak krok po kroku sporządzić i wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Coraz częściej w obecnych czasach zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne zaczynają dochodzić swoich praw przed sądem. Skutkami powyższego są zarówno działania przeróżnych firm windykacyjnych jak również doręczanie wydanych w sprawach nakazów zapłaty, najczęściej w postępowaniu elektronicznym. Niewiele osób wie, co powinno zrobić z takim nakazem zapłaty, a najgorsza jest bierna postawa i uznanie sprawy za przegraną. Poniżej wyjaśnię Państwu jakie kroki należy podjąć, aby zaprzeczyć twierdzeniom Powoda, na podstawie których wydano nakaz zapłaty.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż od nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, zgodnie z literą prawa wnosi się zarzuty. Zaś w pozostałych postępowaniach Pozwany wnosi do Sądu sprzeciw. Każdy nakaz zapłaty zawiera pouczenie, z którym postępując zgodnie, Pozwany skutecznie wniesie środek zaskarżenia do Sądu. 

W niniejszym opracowaniu omówię sporządzanie sprzeciwu na przykładzie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z regulacją art. 505 (28) k.p.c. do elektronicznego postępowania upominawczego stosujemy przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wskazanymi w art. 505 (28) - 505 (38) k.p.c.  

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu

Przy sporządzaniu sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy mieć na uwadze treść art. 505 (35) k.p.c., który stanowi:

„Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w nakazie zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskazano m.in., że:

 1. Nakaz wydano na podstawie twierdzeń powoda, niezweryfikowanych na podstawie dowodów przez Sąd,
 2. Pozwanemu służy sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, pismo to wnosi się do Sądu, który wydał nakaz zapłaty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. W sprzeciwie należy wskazać sygnaturę akt sprawy i datę wydania nakazu.
 3. Jeżeli Pozwany zaskarża jedynie rozstrzygnięcie o kosztach procesu zawarte w niniejszym nakazie zapłaty, przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty do Sądu Okręgowego w Lublinie/skargi na orzeczenie referendarza sądowego. 
 4. Sprzeciw od nakazu wydanego w postępowaniu elektronicznym, na etapie wnoszenia do e-sądu, powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), z tym, że nie jest wymagane jego uzasadnienie i przedstawienie dowodów ani innych dokumentów. Ponadto powinien zawierać zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. 
 5. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości a sprawa przekazywana jest do sądu według właściwości ogólnej pozwanego.
 6. Po przekazaniu sprawy do sądu właściwego, należy przedstawić wszystkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne. Sąd po skutecznym przyjęciu sprzeciwu pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich bez swojej winy lub że ich uwzględnienie nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy bądź występują inne szczególne okoliczności. 

Dołącz do nas na Facebooku!

Powyżej przedstawione zostały najważniejsze punkty pouczenia, na które każdy odwołujący się winien zwrócić szczególną uwagę. 

Zgodnie z tym, należy zacytować treść art. 126 k.p.c., który zawiera wymogi formalne pisma procesowego, a mianowicie:

„§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania”.

Oprócz powyżej wskazanych elementów niezbędnych, w sprzeciwie Pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Pomimo, iż treść art. 503 k.p.c.  wyszczególnia oprócz konieczności wskazania zarzutów również na okoliczności faktyczne i dowody, to jednak przy sprzeciwie w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie mamy obowiązku tego zawierać (por. pouczenie zawarte w nakazie zapłaty).

Odnosząc się do konieczności podniesienia zarzutów, występują ich dwa rodzaje:

 1. formalne, jak np. zarzut zapisu na sąd polubowny, zarzut niewłaściwości sądu, zarzut powagi rzeczy osądzonej, zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut skutecznego uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jak również zarzut spełnienia roszczenia w całości, przedwczesności żądania,
 2. merytoryczne, czyli skierowane przeciwko żądaniom pozwu, podważające zasadność roszczeń powoda i rozstrzygnięcia zawartego w nakazie zapłaty.

Ważną kwestią jest również forma sprzeciwu, który przedsiębiorca zamierza wnieść do Sądu. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym jak również komentarzem do art. 503 Kodeksu Postępowania Cywilnego (autorstwa prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, rok wydania 2015, wydanie 8) słusznie wskazano, iż: „W przypadku określonym w § 2 należy również zachować formę urzędowego formularza. Ten ostatni warunek odnosi się do spraw rozpoznawanych w trybie postępowania uproszczonego, a także do sytuacji, gdy powód miał taki obowiązek, ponieważ jest usługodawcą lub sprzedawcą, dochodzi roszczeń wynikających z umów o: 1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych; 2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej; 3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego; 4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; 5) wywóz nieczystości; 6) dostarczanie energii cieplnej (art. 1871 KPC)”. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, a dotyczy roszczeń wskazanych enumeratywnie w treści art. 505 (1) k.p.c. to sprzeciw należy wnieść na urzędowym formularzu.

Zgodnie z powyższym należy w sposób prawidłowy oznaczyć strony postępowania, odnosząc się w tej kwestii do treści doręczonego pozwu i przepisu art. 126 k.p.c. Następnie odpowiednio sformułować zarzuty, których pominięcie będzie skutkować odrzuceniem środka zaskarżenia i uprawomocnieniem się wydanego w sprawie nakazu zapłaty.

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc w całości i sprawa zostaje przekazana do Sądu właściwości ogólnej. Od momentu przekazania sprawa toczy się przed sądem w trybie zwykłym, w którym zostaną przeprowadzone wszelkie zgłoszone przez strony wnioski dowodowe i Sąd wyda rozstrzygnięcie w sprawie. 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.