| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Pozew > Czy brak numeru PESEL pozwanych skutkuje zawieszeniem postępowania?

Czy brak numeru PESEL pozwanych skutkuje zawieszeniem postępowania?

Zawieszenie postępowania przed sądem może mieć miejsce w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości pozwanych. Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu?

Brak numeru PESEL

Zgodnie z art. 2081 kodeksu postępowania cywilnego „sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania”.

Stosownie zaś do art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. „sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu”.

Doliczanie odsetek do wartości przedmiotu sporu

Jak stwierdza Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 26 lutego 2014 roku III CZP 137/13 znajomość numeru PESEL pozwanego de lege lata nie stanowi bowiem przeszkody w wydaniu wyroku, gdyż w świetle art. 325 k.p.c. zamieszczenie go w sentencji wyroku nie jest wymagane. Trudno zatem przyjąć, by intencją ustawodawcy było wskazanie numeru PESEL jako niezbędnego warunku indywidualizacji strony postępowania, gdyż oczywiste jest, że w takiej sytuacji numer PESEL oprócz imienia i nazwiska strony powinien być każdorazowo uwidoczniony w treści orzeczenia.

Jeszcze większe wątpliwości budzi zasadność i sama konieczność ustalania numeru PESEL w postępowaniu nieprocesowym, albo w przypadku gdy obowiązek wskazania lub ustalenia numeru PESEL (powoda lub pozwanego) dotyczył będzie obcokrajowca, nie posiadającego w ogóle takiego numeru.

Wartość przedmiotu sporu a właściwość sądu

Za Sądem Najwyższym należy przyjąć, że numer PESEL pozwanego staje się nieodzowny dopiero w postępowaniu klauzulowym. Zgodnie bowiem z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, dodanym na mocy rozporządzenia nowelizującego z dnia 18 lipca 2013 r. w treści klauzuli wykonalności wskazuje się m.in. numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku.

Jednak i w tym przypadku możliwa do obrony jest teza, iż Sąd uprawniony jest do nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu bez wskazywania w treści postanowienia numeru PESEL, zaś jego brak uniemożliwia tylko wydanie wnioskodawcy odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności ponieważ numer PESEL uwidaczniany jest na odpisie orzeczenia z klauzula wykonalności (w formie pieczęci) dopiero na tym etapie.

Jak napisać pozew?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »