Kategorie

Jak wdrożyć system do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

decyzje-IT.pl
decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.
Jak wdrożyć system do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)
Jak wdrożyć system do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)
Fotolia
W dzisiejszym bardzo zmiennym otoczeniu rynkowym niezbędną częścią zmiany myślenia o zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwach, czy organizacjach powinna być inwestycja w technologie informatyczne typu HCM (ang. Human Capital Management). Kończą się już czasy, gdy w organizacjach wykorzystywano technologie informatyczne do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim by ograniczyć ryzyko kar z urzędu skarbowego, czy ZUS z tytułu nieprawidłowego naliczenia podatku lub świadczeń chorobowych.

Jedną z misji serwisu internetowego decyzje-IT.pl jest wspieranie decydentów w podejmowaniu decyzji związanych z technologiami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, czy organizacją. Misję tę realizowana jest m.in. poprzez regularne opracowywanie i publikowanie różnego rodzaju materiałów oraz opracowań, służących przybliżaniu problematyki i roli systemów informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i statutowej.

Najnowszą publikacja serwisu jest pierwsza edycja „Przewodnika Inwestora. Przygotuj się do wdrożenia systemu do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)”. Celem jej jest przybliżenie problematyki systemów HCM, jako narzędzi informatycznych do zarządzania kapitałem ludzkim.

Punktem wyjścia do sporządzenia Przewodnika była z jednej strony obserwacja rynku pracy – coraz bardziej konkurencyjnego i wymagającego, a z drugiej – zainteresowanie użytkowników naszego serwisu rozwiązaniami informatycznymi, umożliwiającymi im nie tylko sporządzenie listy płac, ale w coraz większym stopniu, zarządzanie potencjałem pracowników w taki sposób, aby zwiększać ich udział w realizacji strategię rozwoju organizacji.

Sztuka nieprokrastynowania, czyli jak wygrać z lenistwem w biurze

W dzisiejszym otoczeniu rynkowym, zarządzający organizacjami czy przedsiębiorcami zaczynają konkurować już nie tylko produktami o określonych cechach i w określonych cenach, ale przede wszystkim sposobem obsługi klienta, umiejętnością prowadzenia rozmów handlowych, uprzejmością i skutecznością obsługi posprzedażnej, itd., itd. By pozostać aktywnym uczestnikiem procesu konkurowania na rynku, wiele z tych przedsiębiorstw czy organizacji musiało (lub nadal musi) stać się atrakcyjnym pracodawcą. Atrakcyjnym miejscem pracy dla ludzi z pasją, zmotywowanych, chcących zrobić coś ciekawego i osiągnąć kolejne etapy w cyklu swojego rozwoju osobistego.

Sami pracownicy zaczynają rozumieć i dostrzegać swoją wartość dla przedsiębiorstw czy organizacji, w których pracują. Co więcej, coraz bardziej świadomie wybierają te organizacje, które umożliwiają im realizację własnych potrzeb i oczekiwań. Poszukują organizacji, które pozwolą im się rozwijać i nabierać doświadczenia. Chcą pracować w organizacjach, które umożliwią im łączenie celów osobistych z rozwojem kariery oraz tam, gdzie ma się pomysł na realne wykorzystanie ich kapitału i potencjału. 

Krytycznym dla przedsiębiorstw, czy organizacji zaczyna być proces zarządzania kapitałem ludzkimi, ale nie przez pryzmat udzielania pracownikom urlopów, rejestracji zwolnień chorobowych, kontroli udzielania świadczeń pracowniczych, czy obsługi delegacji, ale przez pryzmat optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego dla dalszego rozwoju swojej organizacji. Zaczyna następować zmiana myślenia i postrzegania pracowników przez pracodawców.

Powyższe dotyczyło aspektu “kulturowego” każdego przedsiębiorstwa, czy organizacji. Nie można jednak zapomnieć o uzupełnieniu tego aspektu o część technologiczną, którą można by określić jako zmianę myślenia z poziomu systemów informatycznych HRM (ang. Human Resource Management) na poziom systemów informatycznych HCM (ang. Human Capital Management).

Nierozłączną częścią zmiany myślenia o zarządzaniu personelem przedsiębiorstwach, czy organizacjach powinna być inwestycja w technologie informatyczne typu HCM. Kończą się już czasy, gdy w organizacjach wykorzystywano technologie informatyczne do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim by ograniczyć ryzyko kar z urzędu skarbowego, czy ZUS z tytułu nieprawidłowego naliczenia podatku lub świadczeń chorobowych. Nadchodzą czasy odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać kapitał ludzki, by zostać podmiotem konkurencyjnym.

Umożliwienie przemyślanego i ciągłego rozwoju pracowników w przejrzysty oraz przewidywalny sposób, przede wszystkim w oparciu o ich kompetencje i umiejętności, to fundament rozwoju każdej organizacji. Warto zatem odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę powinny spełniać systemy HCM, ale też – jakie niesie to szanse lub zagrożenia dla organizacji. 

Jakie są cele HCM w organizacji?

W dzisiejszym otoczeniu rynkowym, chrakteryzującym się transformacją, jedyną „stałą” jest zmiana i jako taka, musi być każdorazowo uwzględniana w procesie podejmowania decyzji. Jeszcze do niedawna pracownicy działów HR i IT funkcjonowali na zasadach reakcji na pojawiające się sytuacje, które odbiegały od normy – działali „od przypadku do przypadku”. Aktualnie jedyną skuteczną metodą współpracy HR z IT jest zmiana orientacji z „projektowej lub przypadkowej” na ciągłą poprawę i usprawnienie modelu zarządzania kapitałem ludzkim, oczywiście z uwzględnieniem jedynej „stałej”, czyli zmiany.

Cele i strategia działów HR wymaga przekształcenia w kierunku elastyczności i zrozumienia, czy i w jaki sposób pracownicy ich organizacji mogą wspierać realizację celów ogólnozakładowych, czy strategii rozwoju. To istotna zmiana w funkcjonowaniu działów HR, które dotychczas były zobligowane do np. skutecznego zarejestrowania nowego pracownika w systemie informatycznym, zrealizowania przez pracownika obowiązkowego szkolenia BHP, odebrania przez niego odzieży ochronnej i kluczyka do szafki oraz wystawienia świadectwa pracy, po rozwiązaniu umowy o pracę. Przykładowo, jeśli specyficzne umiejętności pracowników są postrzegane jako kluczowy wyróżnik organizacji na rynku, to skuteczne zarządzanie tymi umiejętnościami powinno być priorytetowym celem funkcjonowania działu HR. To w tym celu powinno zarządzać się rekrutacją, szkoleniami, ścieżkami rozwoju kariery, itd.

Open space w miejscu pracy, czy jest korzystny dla pracownika?

Dział HR to już nie tylko miejsce świadczenia usług na rzecz pracowników, które są przede wszystkim wynikiem wymagań naszego systemu prawnego, pracowniczego czy statystycznego – czyli, służącym wyłącznie zaspakajaniu potrzeb instytucji trzecich. To przede wszystkim miejsce, w którym powinny być realizowane usługi na rzecz przedsiębiorstwa czy instytucji, w celu realizowanie przez nich swoich strategii rozwoju. Unikalne – bo na poziomie każdej organizacji - podejście do zarządzania kapitałem ludzkim ze wsparciem HCM, w połączeniu z celami organizacji umożliwi podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji w zakresie zarówno kapitału ludzkiego, jak i biznesu oraz informatyki.

Jakie są ryzyka i szanse stosowania HCM?

Patrząc w przyszłość, zmiany będą postępowały coraz szybciej. Będą dotyczyły zarówno funkcjonowania organizacji, jak i technologii informatycznych.

Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać dotyczy ilości i jakości danych, które będą opisywały przyszłą rzeczywistość, w kontekście pracowników i ich kapitału. Więcej danych; różna jakość, źródła i formaty; wysokie oczekiwania analityczne; coraz wyższe normy bezpieczeństwa i dostępu do danych pracowniczych, to tylko przykłady wyzwań dotyczących zarządzania danymi pracowniczymi, o ile myślimy o rzeczywistym ich wykorzystaniu do zarządzania kapitałem ludzkim.  Czy organizacje będą potrafiły zarządzić tymi danymi, wykorzystać je do skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim i osiągania celów, a także skutecznie zabezpieczyć je przed niepowołanym dostępem?

Zarządzanie kapitałem ludzkim wymaga stosowania technologii informatycznych, często najnowszych czy innowacyjnych – bo inaczej, organizacje czy przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie skutecznie zarządzić personelem w celu realizacji swoich strategii. Z drugiej strony, paradoksalnie – to właśnie te technologie informatyczne stanowią dla tych organizacji potencjalne ryzyko w dalszym rozwoju. Zdarza się, że właśnie znaczenie tego ryzyka decyduje o zastosowaniu takiej, a nie innej technologii informatycznej. Można tez powiedzieć inaczej, że zastosowanie takiej, a nie innej technologii informatycznej wynika z poziomu skłonności organizacji do ponoszenia określonego ryzyka. Mamy zatem klasyczny przykład, z jednej strony szansy, a z drugiej ryzyka w stosowaniu technologii informatycznych. O jakich technologiach informatycznych stanowiących zarówno szanse, jak i ryzyko mowa? Poniżej prezentujemy przykłady trzech z nich:

o HCM w chmurze (ang. Cloud Computing)

Skoro omówiliśmy już rolę działów HR w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz konieczność wyboru i implementacji najnowszych – ale również ryzykownych technologii informatycznych, nie można nie rozpocząć od HCM funkcjonujących w chmurze.

Nawet jeśli organizacja funkcjonuje w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne regulacje, w przestrzeni globalnej lub posiada wyjątkowo złożoną strukturę organizacyjną, systemy HCM dostępne w chmurze stają się dla nich koniecznością, gdzie jedynym pytaniem pozostaje czas uruchomienia takiego rozwiązania. Dlaczego? Przede wszystkim chmura to synonim elastyczności, skalowalności oraz mobilności, tak ważny w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Ostatnie badania wskazują, że coraz więcej organizacji staje przed koniecznością wymiany systemu HRM, niż tylko jego aktualizacji do wyższej wersji. Wymiana systemu nie oznacza jednocześnie zmiany jego dotychczasowego producenta, tym bardziej że większość z nich dokonało w ostatnim czasie przeniesienia funkcjonowania swoich systemów do chmury lub przejęło producentów tego typu rozwiązań.

W sytuacji, gdy aktualnie mamy do wyboru tak wiele systemów HRM i tak wiele modeli dostępu, wybór najlepszego z nich nie jest już największym problemem. Znaczenie ważniejsze decyzje, przy okazji wymiany systemu HRM na inny, dotyczą wyboru takiego systemu, który będzie wspierał realizację strategii rozwoju i osiąganie celów organizacji, gwarantował bezpieczeństwo danych i dostępu do jego zasobów, udostępniał elastyczne możliwości analityczne, lokalizację i miejsce przechowywania danych, zgodność z lokalnymi regulacjami prawnymi i pracowniczymi, posiadał opcje integrujące system z innymi aplikacjami informatycznymi i w końcu, umożliwi optymalizację kosztów jego nabycia i utrzymania.

o Rozwiązania mobilne i media społecznościowe

Patrząc realnie na wykorzystywanie systemów HRM w organizacjach, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że służą one przede wszystkim działom HR, a nie pracownikom, którzy o ich istnieniu mają niewielkie pojęcie i na ogół mało ich interesują. A jeśli już muszą się do nich zalogować i wprowadzić np. wniosek urlopowy, to z chęcią zamieniliby tę czynność na wysłanie smsa z własnego telefonu komórkowego.

Niestety takie podejście nie jest ani efektywne, ani odpowiednio angażujące pracowników w usprawnianie organizacji. Dzisiejsze działy HR, które zamierzają skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim, powinny to zrozumieć i starać się dostosować do tendencji powszechnego korzystania z urządzeń mobilnych, będących w posiadaniu pracowników. Nie ma sensu budować procedur zmuszających pracowników do logowania się do nieprzyjaznego im środowiska, zamiast umożliwić im korzystanie ze sposobu, dla nich najbardziej oczywistego i przyjaznego.

Narzekający zespół? Sprawdź, jak stworzyć własny dream team!

Umożliwiając pracownikom dostęp do systemu HCM z telefonu komórkowego lub tabletu, dodatkowo z wykorzystaniem aplikacji obejmujących mechanizmy społecznościowe ułatwiające wymianę danych lub system powiadomień, zyskujemy ich ochotę do korzystania z systemu HCM w sposób regularny oraz bieżącą aktualizację danych i informacji o nich samych.

o Mechanizmy analityczne

Potrzeby organizacji w posiadaniu jak najszerszej i najbardziej rzetelnej wiedzy o pracownikach, kandydatach czy pracownikach tymczasowych, będą cały czas wzrastać. Przykład? Ustalenie, ocena i utrzymywanie aktualnej wiedzy o umiejętnościach pracowników wynikających, np. ze zrealizowanych zadań w systemie HCM, umożliwi w sposób efektywny połączenie pracownika z najbardziej odpowiadającym jego profilowi stanowiskiem pracy lub przydzielenie go do zespołu projektowego, którego zadaniem jest osiągnięcie określonego celu.

Rozumienie, gdzie i jak jest wykonywana praca oraz kto jest jej wykonawcą, to kolejny z przykładów rosnącej potrzeby budowania wiedzy w organizacji. Wiedzy o pracownikach, sprzyjającej realizacji strategii organizacji.

Rejestrowanie czasów wejść, czy wyjść pracowników z wykorzystaniem RCP lub rejestrowanie czasów realizacji zadań z wykorzystaniem innych technologii rejestrujących, będą odchodziły w zapomnienie. Rosnące znaczenie technologii mobilnych umożliwiających rejestrowanie zadania, czasu i osoby – nawet będącej w terenie, zdecydowanie zmieni sposób zarządzania kapitałem ludzkim, np. w wymiarze zarządzania umiejętnościami. Temu mają też służyć mechanizmy analityczne w systemach HCM. 

O czym zatem jest Przewodnik? O systemach do zarządzania kapitałem ludzkim HCM, często utożsamianych z pojęciem „kadr miękkich”, ale obejmujących również klasyczny obszar kadrowo – płacowy HRM, często utożsamiany z pojęciem „kadr twardych”. Dla lepszego wyobrażenia relacji pomiędzy nimi można powiedzieć, że HCM jest pojęciem szerszym niż HRM albo, że HRM jest elementem HCM. Stosowane przez producentów funkcje systemów HCM, które mogą pomóc w definiowaniu oczekiwań wobec tych systemów to: kadry i płace (HRM), czyli kartoteki osobowe, kalkulowanie wynagrodzeń pracowniczych, obsługa świadczeń pracowniczych, oraz szkolenia obowiązkowe pracowników; zarządzanie umiejętnościami, w tym rekrutacją, wynikami pracownika, rozwojem kariery, następcami, kształceniem pracowników czy benefitami; ponadto zrządzanie pracownikami - planowanie czasu pracy, harmonogramowanie pracy, obsługa nieobecności i zwolnień, wydatków pracowniczych; zarządzanie danymi i raportowanie czyli m.in. analityka kadrowo – płacowa, społecznościowa, wskaźniki efektywności (KPI) oraz Big Data. Ostatnią opisaną funkcją jest – użyteczność, w tym interfejs, personalizacja, portale użytkowników, lokalizacja, design, workflow, mechanizmy społecznościowe, czy mobilność.

W Przewodniku znajdziecie Państwo m.in. opis ww. funkcji wraz z przykładowymi ekranami z systemów HCM, szerokie informacje na temat zakresu wsparcia zarządzania kapitałem ludzkim przez systemy HCM, znaczenie systemów kafeteryjnych w usprawnianiu zarządzania świadczeniami pracowniczymi oraz wiele innych, przydatnych informacji. Uzupełnieniem Przewodnika jest rozdział, w którym znajdziecie Państwo wiele linków do interesujących materiałów dydaktycznych i doradczych nt. systemów HCM.  Na końcu Przewodnika znajdziecie Państwo sekcję przeznaczoną dla dostawców systemów HCM, w której prezentują oni wybrane wdrożenia, opisy swoich rozwiązań oraz inne, ważne i interesujące informacje nt. systemów HCM. Głównymi adresatami publikacji powinni być menedżerowie i pracownicy działów HR w przedsiębiorstwach, czy organizacjach.

Pełna treść Przewodnika dostępna bezpłatnie w Strefie Pobrań serwisu Decyzje-IT: http://decyzje-it.pl/strefa-pobran/poradniki-i-przewodniki.html#hcm

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.

  Kredyty mieszkaniowe - ponad 8 mld udzielonych kredytów w sierpniu

  Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu była rekordowa, przekroczyła 8,1 mld zł, a miesiąc przyniósł kontynuację hossy w kredytach wysokokwotowych. Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w pandemii poprawiła się - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej przekazanej PAP Biznes.

  Finansowanie programów mieszkaniowych - projekt zmian

  Finansowanie programów mieszkaniowych. Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

  Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

  Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

  Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

  Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

  Z jakim zyskiem można zainwestować 1 mln zł na rynku nieruchomości

  Rynek nieruchomości. Inwestowanie w działki pod budowę mieszkań daje wyższą stopę zwrotu z inwestycji niż kupowanie mieszkania na wynajem.

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.