| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Skuteczne aplikowanie o środki unijne wiąże się z koniecznością złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Będzie ona weryfikowana podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

Sposób aplikowania o środki unijne

Mikroprzedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem unijnej dotacji na rozwój inwestycyjny swojej firmy rejestrują swoje wnioski o dofinansowanie w Internetowym Rejestratorze Wniosków, w terminie zgodnym z ogłoszeniu o konkursie. Po otrzymaniu potwierdzenia o zarejestrowaniu wniosku otrzymujemy e-mail potwierdzający ten fakt wraz z numerem zgłoszenia. Pamiętajmy, że w terminie 3 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w internetowej aplikacji, jesteśmy zobligowani do dostarczenia dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych załączników oraz wersję elektroniczną wniosku zapisaną na nośniku elektronicznym do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP). 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Na etapie aplikowania o środki unijne wymagane jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie dodatkowych dokumentów. Załączniki wskazane we wniosku dzielą się na załączniki obligatoryjne oraz załączniki dodatkowe.

Zobacz także: Wydatki niekwalifikowane w projektach mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Załączniki obligatoryjne

Załączniki obligatoryjne są zaznaczone domyślnie na „tak” w Generatorze Wniosków. Do załączników obligatoryjnych zaliczamy:

 • Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument rejestrowy Wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Oświadczenie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
 • Formularz informacji o pomocy publicznej, dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 53, poz. 312).
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.

Załączniki dodatkowe

W Generatorze Wniosków załączniki dodatkowe posiadają wersję wyboru „nie” oraz „nie dotyczy”, należy jednakże pamiętać o każdorazowym sprawdzeniu, czy zachodzi potrzeba dołączenia załącznika do wniosku.

 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej), zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji aplikacyjnej (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia części LPR dotycząca lokalizacji projektu Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii o innowacyjności (jeśli dotyczy).
 • Inne dokumenty potwierdzające innowacyjność (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi, konsorcjami, sieciami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz nauki, proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (wymienione w pkt. IV.13 wniosku).
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów praw własności przemysłowej (wymienione w pkt IV.7 wniosku).
 • Inne

Załączniki „inne” to różnego rodzaju dokumentacja, którą wnioskodawca chciałby dołączyć do wniosku, przykładowo: gotowe opracowania, informacje, które np. z powodów edytorskich trudno jest włączyć do samego wniosku o dofinansowanie przygotowanego w Generatorze Wniosków. W szczególności wymienić tu można foldery reklamowe wnioskodawcy, foldery producentów, dostawców czy różnego rodzaju opracowania naukowe.

Czytaj także

Ekspert:

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim
Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »