| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Skuteczne aplikowanie o środki unijne wiąże się z koniecznością złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Będzie ona weryfikowana podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

Sposób aplikowania o środki unijne

Mikroprzedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem unijnej dotacji na rozwój inwestycyjny swojej firmy rejestrują swoje wnioski o dofinansowanie w Internetowym Rejestratorze Wniosków, w terminie zgodnym z ogłoszeniu o konkursie. Po otrzymaniu potwierdzenia o zarejestrowaniu wniosku otrzymujemy e-mail potwierdzający ten fakt wraz z numerem zgłoszenia. Pamiętajmy, że w terminie 3 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w internetowej aplikacji, jesteśmy zobligowani do dostarczenia dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych załączników oraz wersję elektroniczną wniosku zapisaną na nośniku elektronicznym do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP). 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Na etapie aplikowania o środki unijne wymagane jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie dodatkowych dokumentów. Załączniki wskazane we wniosku dzielą się na załączniki obligatoryjne oraz załączniki dodatkowe.

Zobacz także: Wydatki niekwalifikowane w projektach mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim

Załączniki obligatoryjne

Załączniki obligatoryjne są zaznaczone domyślnie na „tak” w Generatorze Wniosków. Do załączników obligatoryjnych zaliczamy:

 • Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument rejestrowy Wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Oświadczenie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.
 • Formularz informacji o pomocy publicznej, dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 53, poz. 312).
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.

Załączniki dodatkowe

W Generatorze Wniosków załączniki dodatkowe posiadają wersję wyboru „nie” oraz „nie dotyczy”, należy jednakże pamiętać o każdorazowym sprawdzeniu, czy zachodzi potrzeba dołączenia załącznika do wniosku.

 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej), zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji aplikacyjnej (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia części LPR dotycząca lokalizacji projektu Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii o innowacyjności (jeśli dotyczy).
 • Inne dokumenty potwierdzające innowacyjność (jeśli dotyczy).
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi, konsorcjami, sieciami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz nauki, proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (wymienione w pkt. IV.13 wniosku).
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów praw własności przemysłowej (wymienione w pkt IV.7 wniosku).
 • Inne

Załączniki „inne” to różnego rodzaju dokumentacja, którą wnioskodawca chciałby dołączyć do wniosku, przykładowo: gotowe opracowania, informacje, które np. z powodów edytorskich trudno jest włączyć do samego wniosku o dofinansowanie przygotowanego w Generatorze Wniosków. W szczególności wymienić tu można foldery reklamowe wnioskodawcy, foldery producentów, dostawców czy różnego rodzaju opracowania naukowe.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »