| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Wydatki kwalifikowane w projektach mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim – część I

Wydatki kwalifikowane w projektach mikroprzedsiębiorców w województwie dolnośląskim – część I

Wydatki kwalifikowane, czyli wydatki, które mogą być przedmiotem dofinansowania unijnego zostały szczegółowo określone w dokumentacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowany z punktu widzenia dofinansowania unijnego musi spełniać szereg kryteriów. Kryteria te zostały określone w dokumentach programowych, w szczególności w „Uszczegółowienia RPO WD”. W artykule przedstawiłem podstawowe zasady obowiązujące beneficjentów tego programu. Ponadto opisałem poszczególne kategorie wydatków, które mogą wystąpić podczas realizacji projektów przez mikroprzedsiębiorców w ramach konkursu dla działania 1.1, schemat E.

Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD

  • wydatek został faktycznie poniesiony w ramach projektu na mocy umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu,

Przez wydatek faktycznie poniesiony należy rozumieć wydatek zapłacony i udokumentowany oraz poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta/partnera (nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od podmiotu ponoszącego wydatek do innego podmiotu).

  • wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu,
  • wydatek jest zgodny i spójny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego, prawa krajowego oraz krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności oraz niniejszymi wytycznymi i innymi wytycznymi IZ RPO WD oraz procedurami i zasadami określonymi przez państwo członkowskie i IZ RPO WD,

Porównaj: Jak aplikować o środki dla mikroprzedsiębiorców na Dolnym Śląsku – część I

  • wydatek jest zgodny z kategoriami wydatków przewidzianymi w budżecie projektu potwierdzonymi postanowieniami umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu i został ujęty we wniosku o dofinansowanie projektu, studium wykonalności, biznes planie, itp.,
  • wydatek jest celowy, niezbędny i konieczny do realizacji projektu i został poniesiony w bezpośrednim związku z realizacją projektu, tzn. bez którego projekt nie mógłby zostać zrealizowany,
  • wydatek został dokonany w sposób efektywny i oszczędny, w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, tzn. jest racjonalny, stanowiący optymalny pod względem ekonomicznym i technicznym sposób wdrożenia i realizacji projektu,
  • wydatek jest rzetelnie i należycie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania na podstawie dowodów księgowych, wyciągów z ksiąg rachunkowych oraz wyciągów bankowych.

Szczegółowe kategorie wydatków, które będą mogły zostać uznane w konkursie dla mikroprzedsiębiorców zostały szczegółowo opisane w drugiej części tego artykułu.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »