REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Podatnicy osiągający niewielkie obroty zostaną zwolnieni z VAT

Od 2010 roku podwyższony zostanie limit obrotów uprawniający do zwolnienia z rejestracji i rozliczeń VAT.

Bankrutują kolejne lokalne banki w USA

Lista bankrutujących banków w Stanach zjednoczonych wydłużyła się. W piątek agencja FDIC gwarantująca depozyty w USA przejęła kontrolę nad kolejnymi bankami.

Zgoda na połączenie Banku BPH i GE Money Banku

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Banku BPH i GE Money Banku poprzez przeniesienie majątku GE Money Bank SA na Bank BPH.

Więcej uprawnionych do paszportu dyplomatycznego

W dniu 16 grudnia 2009 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący kręgu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego.

REKLAMA

Podpisując umowę zlecenia można stracić prawo do wcześniejszej emerytury

Ubezpieczeni urodzeni do końca 1948 roku, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy otrzymywali świadczenie przedemerytalne i pracowali na zlecenie, mogą nie otrzymać wcześniejszej emerytury z ZUS.

Ograniczenie w ustaleniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 roku należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty 94.380 zł – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Polska powyżej średniej unijnej w wykorzystaniu Internetu szerokopasmowego

W latach 2007-2009 odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dostępem do Internetu w Polsce wzrósł z 30 proc. do 51 proc., natomiast w UE z 42 proc. do 56 proc. – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Państwo po raz pierwszy sfinansuje modernizację dworców kolejowych

Począwszy od 2010 roku po raz pierwszy ze środków budżetu państwa modernizowane będą dworce kolejowe. Wcześniej nie można było wygospodarować pieniędzy na ten cel ponieważ nie było odpowiednich zapisów ustawowych.

REKLAMA

Nie będzie dodatkowych opłat przy wykupie mieszkań lokatorskich

Nie będzie dodatkowych opłat za nabycie prawa własności mieszkań lokatorskich. Koszty przekształcenia muszą być tak skalkulowane, aby spółdzielnia nie zarabiała na swoich członkach.

Około 10 mln euro pomocy państwowej na restrukturyzację Polfa

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła pożyczkę w wysokości 40,5 mln PLN (ok. 10 mln EUR), jakiej Polska zamierza udzielić na restrukturyzację Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa – poinformował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE).

Dlaczego warto jest szybko rozliczyć PIT

Osiągnięty w 2009 roku dochód trzeba wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym. Szybkie rozliczenie z fiskusem może okazać się korzystne dla podatników.

Zwrot akcyzy dla rolników

Rolnicy jeszcze przed świętami powinni otrzymać drugą część zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Ministerstwo Finansów przelało już brakujące środki wojewodom.

Poczta Polska otrzyma rekompensatę unijną

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski plan przewidujący rekompensatę dla Poczty Polskiej za straty netto ponoszone w związku ze świadczeniem usług publicznych w okresie od 2006 do 2011 roku - poinformował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE).

PE wspiera zagrożonych utratą pracy

Parlament Europejski poparł projekt stworzenia nowego instrumentu wsparcia finansowego dla osób zagrożonych utratą pracy i pragnących założyć własne przedsiębiorstwo.

Firmy zatrudniające pracowników ze Wschodu czekają kontrole

PIP i Straż Graniczna nie wie, ilu cudzoziemców ze Wschodu pracuje w Polsce. Powstanie centralny rejestr obcokrajowców, pracujących na oświadczeniach od polskich firm. Firmy zapłacą grzywnę, jeśli nie poinformują, czy cudzoziemiec stawił się do nich do pracy.

Unia apeluje o promowanie ochrony oznaczeń geograficznych

Negocjatorzy Unii Europejskiej i Szwajcarii zakończyli negocjacje mające doprowadzić do zawarcia dwustronnej umowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z tych krajów. Projekt wniosku, po przyjęciu wstępnych procedur, pozwoli zapewnić ochronę oznaczeń geograficznych każdej ze stron na terytorium drugiej strony.

Ułatwienie w zatrudnieniu niepełnosprawnych

Pracodawca nie będzie musiał uzyskiwać opinii Państwowej Inspekcji Pracy, aby zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Gminy mają problemy z wypłatą zasiłków rodzinnych

Jeżeli rodzic nie otrzymał w terminie zasiłku na dziecko, nie ma prawa do odsetek za zwłokę.

„Rodzina na swoim” na czacie

Eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Infrastruktury wykorzystały internetowy czat w celu omówienia szczegółów dotyczących funkcjonowania rządowego programu „Rodzina na swoim" z zainteresowanymi osobami.

Szefowie europejskich firm optymistycznie powitają nowy rok

Kadra zarządzająca w Europie Środkowej wykazuje się coraz większym optymizmem. W poprawę koniunktury gospodarczej najbardziej wierzą przedstawiciele czeskich firm.

Instrumenty podatkowe nie przyczyniają się do poprawy nastroju biznesowego

– Polska jest nadal najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w Europie Środkowej. Ponad 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że kondycja polskiej gospodarki poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Mimo to krytycznie zostały ocenione polskie podatkowe instrumenty wsparcia firm – wynika z badania optymizmu biznesowego wśród przedstawicieli największych firm regionu Europy Środkowej przeprowadzonego przez firmę Deloitte w ramach drugiej edycji Deloitte Business Sentiment Index (DBSI).

Gminy odzyskały ponad 200 mln zł zadłużeń alimentacyjnych

Zmiany przepisów, wprowadzone 1 października 2008 roku umożliwiły gminom wpisywanie dłużników alimentacyjnych do baz BIG. Dzięki temu otrzymały one narzędzie pozwalające odzyskiwać im długi z tytułu niezapłaconych alimentów.

Utracone dokumenty tożsamości powinny być zastrzegane w bankach

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej bierze udział w kampanii informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła.

ZUS: 3 mln zł umorzonych składek

Już blisko 6 tysięcy wniosków o umorzenie należności z tytułu składek wpłynęło do ZUS od kobiet, które prowadząc działalność gospodarczą korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego. Pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczyły kwoty 3 mln zł, z czego 1,7 mln zł podlega zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet składek zaległych, bieżących oraz przyszłych.

Zwolnienie z VAT dla szkół językowych

Firmy prowadzące szkoły językowe, aby nie płacić w przyszłości 22-proc. podatku VAT, będą musiały zarejestrować się w starostwie powiatowym lub uzyskać akredytacje w kuratorium oświaty - poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Wzrost produkcji przemysłowej przewyższył oczekiwania

W listopadzie produkcja przemysłowa wzrosła w porównaniu do listopada ubiegłego roku o 9,8 proc. To wzrost znacznie większy, niż oczekiwano. Nieco mniej, niż się spodziewano, zwiększyły się ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Były wyższe o 2 proc. niż rok temu.

Unikanie podwójnego opodatkowania w Danii na innych zasadach

Protokół między Polską a Danią o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2001 roku został zmieniony.

Mieszkanie za średnią pensję

Prawie 80 metrów kwadratowych – na takie mieszkanie na kredyt może sobie pozwolić łódzka rodzina zarabiająca dwie średnie krajowe.

Blisko 2,5 mld zł rządowego wsparcia dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorstw w regionach zagrożonych kryzysem, finansowanie sektorów innowacyjnych oraz przemysłu koksowniczego i transportu kolejowego – to główne cele nowych programów uzupełniających dokument ramowy „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA (ARP SA) inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”.

Największy beneficjent pomocy publicznej to PKP Przewozy Regionalne

Prawie 14,4 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2008 roku – wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorców w ramach pomocy horyzontalnej i regionalnej.

Okres złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Okres, na jaki powinno być złożone zabezpieczenie akcyzowe, zależy od długości zezwolenia na prowadzenie działalności.

Wypłata rent i emerytur nie jest zagrożona

7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) ma zostać przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2010 roku - poinformował w środę w Senacie wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior. "Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych nie jest zagrożona" - zapewnił.

Ulga na przejazdy komunikacją miejską w świetle prawa

Gminne przedsiębiorstwa komunikacyjne nie mogą wprowadzać niższych ulg na przejazdy pasażerskie niż wynikające z obowiązujących przepisów. W przeciwnym razie mogą spotkać się z zarzutem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Wynajem mieszkań tanieje

Po przejściowym zwiększeniu ruchu na rynku najmu przypadającym tradycyjnie na początek roku akademickiego nie ma już śladu. Wybór mieszkań jest ogromny a chętnych do najmu jak na lekarstwo. W stosunku do października w listopadzie liczba osób zainteresowanych najmem była mniejsza o blisko 20 proc. W tym czasie podaż ofert utrzymała się na niezmienionym poziomie – wynika z raportu Rynek Nieruchomości Open Finance.

Wyższe odsetki za zaległości podatkowe

Rząd zgodził się na zmianę sposobu ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Reformy zatrudnienia i wsparcie finansowe ożywią rynek pracy

Środki antykryzysowe i unijne wsparcie finansowe pomogły ograniczyć negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego na unijne rynki pracy w 2009 rok – taki wniosek wypływa z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej.

Macierzyński przedłużony

Od nowego roku matka nowonarodzonego lub przyjętego na wychowanie dziecka będzie mogła przedłużyć swój urlop macierzyński. Okres możliwego do wykorzystania urlopu będzie wydłużany aż do 2014 roku – poinformował ZUS.

Stabilizacja na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych przez spadek koniunktury z przełomu 2008 i 2009 roku. Jednak z opublikowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP) na początku grudnia br. raportu wynika, że sytuacja na rynku nieruchomości stabilizuje się.

Wzrosła liczba kredytów udzielanych gospodarstwom domowym

Ogólna liczba kredytów udzielonych gospodarstwom domowym wzrosła w stosunku do początku roku, z 380,2 tys. w styczniu b.r. do 411,2 tys. w październiku br. Odnotowany przy tym był również wzrost udziału kredytów złotówkowych, głównie dzięki umacnianiu się polskiej waluty – podaje Związek Banków Polskich (ZBP).

Wzrost koniunktury w bankowości

Rok 2009 był jednym z najcięższych sprawdzianów dla polskiej bankowości. Jednak polski sektor bankowy, pomimo odczuwalnych problemów, spisał się dobrze w tym trudnym okresie – uważa Związek Banków Polskich (ZBP).

Rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych

Związek Banków Polskich (ZBP) szacuje, że w październiku tego roku banki sprzedały około 18,4 tys. kredytów mieszkaniowych za 3,73 mld zł - poinformował PAP Jacek Furga z ZBP.

Rosnąca inflacja nie podniesie stóp procentowych

W listopadzie tego roku, zgodnie z oczekiwaniami, tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przybrało nieco na sile. Inflacja wzrosła z 3,1 proc. w październiku br., do 3,3 proc. w ubiegłym miesiącu.

Mieszkanie za złotówkę tylko do końca tego roku

Posłowie chcą uchwalić nowelizację ustawy spółdzielczej jeszcze w tym tygodniu. Brak ustawy do 30 grudnia 2009 r. uniemożliwi wykup mieszkań lokatorskich. Złożenie wniosku do końca roku gwarantuje lokatorom przekształcenie za złotówkę.

Brak indywidualnych planów działań dla bezrobotnych

Urzędy pracy nie przygotowują z własnej inicjatywy indywidualnych planów działania dla bezrobotnych, którzy są w rejestrze krócej niż pół roku.

Zgłoszenia celne online nie dla wszystkich

Elektroniczne zgłoszenia celne będą mogły wysyłać tylko podmioty, które zostały objęte programem pilotażowym.

Spada poziom zadłużenia ludności

W listopadzie pieniądze większym strumieniem wracały do banków, niż z nich wypływały pod postacią kredytów. Jak wynika z listopadowych danych Narodowego Banku Polskiego na temat podaży pieniądza, wartość należności wobec banków zmalała.

Urlop macierzyński na innych zasadach

1 stycznia 2010 roku wejdą w życie przepisy kodeksu pracy przyznające prawo do dodatkowego (fakultatywnego) urlopu macierzyńskiego. Będzie on przysługiwał pracownicy – matce a także ojcu bezpośrednio po zakończeniu urlopu obligatoryjnego.

Liczba martwych rachunków w OFE na wysokim poziomie

Na koniec września 2009 roku liczba martwych rachunków prowadzonych we wszystkich otwartych funduszach emerytalnych (OFE) wyniosła 674, 840 tys., co przy liczbie wszystkich rachunków prowadzonych przez OFE daje wskaźnik martwych rachunków na poziomie 4,5 proc.

Osoby niepełnosprawne najczęściej pytają ZUS o rentę

Specjaliści z I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi przeprowadzili rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, które dotyczyły zakresu ubezpieczeń społecznych. Okazją do spotkania była Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowana w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Kolejne losowanie do OFE

Zbliża się kolejny termin losowania do OFE. Przydział członków do funduszy odbędzie 29 stycznia 2010 roku. Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz.

REKLAMA