| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Zastrzeżenie wartości umów (cen usług) przedstawianych jako doświadczenie zawodowe

Zastrzeżenie wartości umów (cen usług) przedstawianych jako doświadczenie zawodowe

Zastrzeżenie wartości umów (cen usług) przedstawianych jako doświadczenie zawodowe. Dowiedz się, czy wykonawca w przetargu publicznym może zastrzec wartości umów (ceny usług) z podmiotami prywatnymi, które to usługi przedstawia jako doświadczenie zawodowe.

Czy wykonawca w przetargu publicznym może zastrzec wartości umów (ceny usług) z podmiotami prywatnymi, które to usługi przedstawia jako doświadczenie zawodowe?

W celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zależności od przedmiotu zamówienia zamawiający mogą żądać od wykonawców  :

1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

Polecamy: Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach do 1 marca 2012

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Polecamy:  Błędna stawka VAT w ofercie

Tak więc w ofercie przetargowej wykonawca przedstawia przygotowany przez siebie wykaz wykonanych dostaw ( usług lub robót budowlanych) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie. Powyższe wynika z wymogu zawartego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Nie ma obowiązku przedstawiania jakichkolwiek umów ponieważ warunek posiadanego doświadczenia spełniony będzie poprzez złożenie łącznie wykazu ( który zawiera także wartości zrealizowanych umów) oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie , będą to referencje lub inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Nie będą nimi z pewnością umowy , z treści których nie możemy powziąć wiedzy o tym czy przedmiot zamówienia został wykonany należycie ( dotyczy to także np. faktury).

Polecamy: Aukcja elektroniczna jako procedura przetargowa - porada

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »