| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > Oferta > Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego

Ustawodawca określił warunki udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 uPZP. Spełnienie warunków określonych w niniejszych artykułach jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż w innym wypadku podlega on wykluczeniu.

Według art. 22 ust. 1 uPZP  o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki odnoszące się do:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Natomiast art. 24 ust. 1 wskazuje warunki, których nie wypełnienie skutkuje wykluczenie wykonawcy z postępowania.  Powyższy obowiązek jest wskazany wprost w art. 26 ust. 2a- Wykonawca na żądanie zamawiającego  i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1.

Polecamy: Czy warunkiem udziału w zamówieniu może być posiadanie doświadczenia?

Warto wskazać, iż wykonawcy mają prawo do składania wraz z ofertą zarówno oświadczenia o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 jak i także oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z powodu niespełnienia warunków  o których mowa w art. 24 ust. 1 uPZP.

W odróżnieniu od kryterium przedmiotowego (wskazanego w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 u PZP), niespełnienie przez wykonawcę kryteriów podmiotowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i warunków na jakich będzie świadczone zamówienie publiczne nie skutkuje wykluczeniem, lecz odrzuceniem oferty.

Polecamy: Jak wykonawca zamówienia może uniknąć straty wskutek podwyżki VAT?

Istotne znaczenie w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego ma fakt, iż kontradyktoryjność w tym wypadku ciąży na wykonawcy.  Przedmiotowy obowiązek odnosi się tylko do zakresu wskazanego przez zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym. Pierwsza informacja  o warunkach udziału w  postępowaniu pojawiają się, już na etapie ogłoszenia o zamówienia.  Dlatego też, należy uznać, iż zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli ich nie wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu a także SIWZ.

                                                                                                                                                         

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »