Kategorie

Na czym polega aukcja elektroniczna?

Tomasz Piotrowski
Prawnik, aplikant radcowski.
Na czym polega aukcja elektroniczna?
Na czym polega aukcja elektroniczna?
inforCMS
Na wstępie należy zwrócić uwagę na pewne zawiłości związane z samym terminem „aukcja elektroniczna”. Otóż przed nowelizacją prawa zamówień publicznych, która nastąpiła z dniem 25 maja 2006 r., pojęciem aukcji elektronicznej określony był odrębny tryb udzielania zamówień publicznych, w którym wykonawcy zgłaszający swoje oferty składali je za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. Obecnie tryb ten, zgodnie z prawem zamówień publicznych nosi nazwę licytacji elektronicznej.

Czym jest aukcja

Aukcja elektroniczna nie jest oddzielnym trybem udzielania zamówień publicznych, a jedynie możliwym etapem dodatkowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest niejako „dogrywką” następującą po właściwym postępowaniu, w której kilku wykonawców wyłonionych w tym postępowaniu może dokonywać postąpień, aż do momentu, w którym jeden z nich zgłosi ofertę, która nie zostanie „przebita” przez żadnego z pozostałych uczestników. Celem aukcji elektronicznej jest wybór najkorzystniejszej dla zamawiającego oferty. Zapewnia ona większy zysk zamawiającemu.

Możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej nie jest ograniczona ani co do rodzaju przedmiotu zamówienia (może dotyczyć zamawiania usług, dostaw lub robót budowlanych) ani co do wartości zamówienia.

Uczestnicy aukcji elektronicznej dokonują tzw. postąpień, czyli przedstawiają korzystniejszą od pozostałych ofertę, wskutek czego zwycięża oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego, tj. taka, dla której żaden z uczestników nie przedstawił oferty lepszej.

Zastosowanie aukcji elektronicznej przez zamawiającego jest możliwe w przypadku gdy całe postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie:

a) przetargu nieograniczonego;
b) przetargu ograniczonego lub
c) negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oznacza to, iż aukcja elektroniczna nie może zostać przeprowadzona np. w przypadku zastosowania do całego postępowania trybu licytacji elektronicznej.

Reklama

Jeżeli zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu przeprowadzenie aukcji elektronicznej, może taką aukcję przeprowadzić po dokonaniu oceny formalnoprawnej otrzymanych w zasadniczym postępowaniu przetargowym ofert. W związku z powyższym kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby przeprowadzenie aukcji elektronicznej było możliwe jest złożenie co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu tj. takich, w których wykonawcy dopełnili wymaganych formalności i których oferty były zgodne z prawem.

Nie można zastosować aukcji elektronicznej do zamówień dotyczących działalności twórczej lub naukowej. Jest to uzasadnione faktem, iż oferty z zakresu tych rodzajów działalności rzadko mogą się cechować zryczałtowaną ceną, co przekreśla sens aukcji, jako postępowania, w którym jeden z wykonawców wygrywa przetarg, oferując najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, często przedstawiając po prostu ofertę najtańszą.

Automatyczna ocena ofert

Ważną cechą aukcji elektronicznej jest to, że zakłada ona automatyczną ocenę ofert bez konieczności ingerencji zamawiającego. System informatyczny ocenia oferty i przydziela każdej z nich odpowiednią liczbę punktów na podstawie wyników oceny. Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej mogą być wyłącznie te spośród kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdującej się w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia które:

a) umożliwiają automatyczną ocenę oferty w toku aukcji elektronicznej;
b) zostały użyte do oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.

Reklama

Automatyczną punktację ofert umożliwiać może kierowanie się m.in. takimi kryteriami jak cena, długość okresu gwarancji, termin realizacji oferty. Są to kryteria, którym przyporządkować można określone wartości liczbowe, co sprawia, że mogą być oceniane przez system. Zamawiający może postanowić, że zastosowanie w aukcji internetowej znajdą jedynie niektóre spośród kryteriów, które spełniają określone wyżej wymogi (np. może ustalić, że system dokonuje oceny jedynie na podstawie zadeklarowanego terminu realizacji oferty).

Oferty dopuszczone do aukcji elektronicznej już na starcie mają określone wartości punktowe. Początkową punktację ofert dopuszczonych do aukcji elektronicznej system ustala na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z regułami określonymi przez zamawiającego. Krótko mówiąc, zamawiający ustala swoje preferencje, może chcieć by system wyżej punktował spełnienie pewnych kryteriów (np. niższej ceny lub szybkości reakcji serwisu przy jakiejś usłudze). Informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Polecamy: Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych? - negocjacje z ogłoszeniem

Zamawiający i wykonawcy komunikują się drogą elektroniczną. W praktyce jest to komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail, co sprawia, iż wykonawcy koniecznie powinni podać do wiadomości zamawiającego adresy swoich elektronicznych skrzynek pocztowych. Ustawa jasno wskazuje, że wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (poprawne i zgodne z prawem) otrzymują zaproszenie do udziału w aukcji drogą elektroniczną. Zaproszenie takie musi zawierać informację o:

1) pozycji złożonych przez zaproszonych wykonawców ofert i liczbie otrzymanych przez te oferty punktów;
2) minimalnej wartości postąpień składanych w trakcie aukcji;
3) terminie rozpoczęcia się aukcji;
4) terminie oraz warunkach zakończenia aukcji;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji.

Rejestracja i identyfikacja

Pełna informatyzacja tego etapu postępowania przetargowego wymusza na zamawiającym zawarcie w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych, którymi się oni posługują. Ten obowiązek zamawiającego obejmuje konieczność wskazania przez niego w treści ogłoszenia adresu strony www, na której będzie przeprowadzana aukcja. Strona ta to specjalny system informatyczny, który umożliwia przeprowadzenie aukcji zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Ten kolejny etap postępowania przetargowego jakim jest aukcja elektroniczna ma przebiegać szybko. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze liczone od dnia przekazania zaproszenia. W związku z tym aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

Postąpienia muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uczestnicy aukcji elektronicznej są informowani na bieżąco o pozycji złożonych przez nich ofert, otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej złożonej oferty. W ten sposób wykonawcy mogą rywalizować ze sobą dokonując korzystniejszych dla zamawiającego postąpień.

Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców.

Termin zamknięcia aukcji elektronicznej dokonywanego przez zamawiającego zostaje określony w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji zamawiający podaje na stronie www nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Wraz z zakończeniem aukcji elektronicznej kończy się całe postępowanie o udzielenie zamówienia, wobec czego dopiero po tej chwili wszyscy wykonawcy, którzy brali udział w postępowaniu (również ci, których oferty nie zostały zakwalifikowane do udziału w aukcji elektronicznej) mogą wnosić ewentualne sprzeciwy (w tym te dotyczące niedopuszczenia do udziału w aukcji).

Możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej z pewnością przyczynia się do upowszechnienia wykorzystywania rozwiązań informatycznych w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych. Zapewnia ona znaczne korzyści zamawiającym. Ponadto możliwość jej przeprowadzenia nie jest ograniczona - jak to ma miejsce w przypadku licytacji elektronicznej - wartością zamówienia.

Polecamy: Co zrobić, gdy zamawiający zatrzyma wadium?

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.