reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Jakie zmiany czekają zamówenia publiczne?

Jakie zmiany czekają zamówenia publiczne?

W dniu 1 grudnia 2010 roku do Marszałka Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Modyfikacja miałaby polegać na dodaniu punktu 1a do art. 24 obecnego brzmienia aktu prawnego. Objętościowo ta zmiana nie jest duża, lecz merytorycznie stanowi kolejną przesłankę do wykluczenia niesolidnej firmy z obrotu. Na czym ona polega i kiedy będzie miała zastosowanie?

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje m. in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Zawiera ona tzw. słowniczek, w którym podane są definicje słów bądź wyrażeń stosowanych w tej ustawie. Istotne jest wyjaśnienie następujących sformułowań:

  • przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
  • zamawiający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy. Są to m. in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd wojewódzki), ZUS, NFZ czy państwowe szkoły wyższe;
  • wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Dla przedsiębiorców zawarcie takiej umowy np. z gminą jest bardzo korzystne, gdyż podmioty publiczne są uważane za wypłacalne, a ponadto podlegają większym restrykcjom prawnym. Jednak nie każdy przedsiębiorca może być wykonawcą. Art. 24 wspomnianej przeze mnie ustawy wskazuje, które podmioty podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Są to m. in. wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonują je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania(art. 24 pkt. 1).

Natomiast projekt zmiany ustawy przewiduje, by wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, z którymi ten zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które to wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

W obecnym stanie prawnym wyłączeniu podlegają jedynie ci wykonawcy, których szkoda, jaka powstała w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zamówienia została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Polecamy: Jak funkcjonuje system zamówień publicznych?

Jak wiadomo takie sprawy trwają długo zwykle po zakończeniu dwuinstancyjnego postępowania sądowego, a tego rodzaju „uchybienia” wykonawcy (jeżeli można tak nazwać niewykonanie zobowiązania lub jego nienależyte wykonanie) stanowią ciężkie naruszenie jego obowiązków wynikających z umowy. Często wiąże się to dla zamawiającego z ryzykiem utraty środków finansowych czy niezrealizowaniem zamówienia, a już na pewno z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania w tej sprawie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jakie zmiany czekają zamówenia publicze?
Jakie zmiany czekają zamówenia publicze?

Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama