reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Windykacja > Upadłość > Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a upadłość cedenta

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a upadłość cedenta

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r. uległa zmianie pozycja beneficjenta cesji w razie upadłości dłużnika. Pozostają jednak niejasności co do zakresu stosowania nowych przepisów i ich skutków w praktyce.

Zabezpieczenia ustanawiane na wierzytelnościach kredytobiorcy

W ramach zawieranych transakcji finansowania spłata kredytu zabezpieczona jest często na majątku kredytobiorcy w postaci wierzytelności wynikających z umów zawartych przez kredytobiorcę np. z jego kontrahentami handlowymi. W praktyce gospodarczej najczęściej stosowanymi formami zabezpieczenia na wierzytelnościach są przelew wierzytelności (cesja) i zastaw rejestrowy, obie uznawane za dające wierzycielowi stosunkowo skuteczną ochronę w wypadku niewywiązania się kredytobiorcy z jego zobowiązań.

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie

Przedmiotem umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie mogą być wierzytelności już istniejące (wymagalne bądź niewymagalne), a także przyszłe. Wierzytelność przelewana musi być jednak możliwa do zindywidualizowania, czyli stosunek prawny, z jakiego ma wynikać, powinien być możliwy do zidentyfikowania. Istnieją dwa rodzaje cesji – cesja bezwarunkowa i cesja warunkowa. W przypadku cesji bezwarunkowej kredytodawca (cesjonariusz – czyli uprawniony z cesji) staje się wierzycielem w stosunku do wierzytelności przysługujących kredytobiorcy (cedentowi) względem jego kontrahenta już z chwilą zawarcia umowy cesji. Jednocześnie strony umawiają się, iż kredytodawca nie będzie wykonywał przelanych praw do momentu wystąpienia stosownego przypadku naruszenia umowy kredytu, której wykonanie ma zabezpieczać cesja. Ponadto kredytodawca (najczęściej bank) musi przenieść przelane wierzytelności z powrotem na kredytobiorcę w razie terminowego wywiązania się przez niego ze zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Zobowiązanie kredytodawcy do powrotnego przeniesienia przelanych wierzytelności na kredytobiorcę wygasa z chwilą naruszenia umowy kredytu.

Zobacz: Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Przelew wierzytelności a pozaegzekucyjne zaspokojenie roszczeń kredytodawcy

Kwestia egzekucji spłaty kredytu z wierzytelności przelanych przez kredytobiorcę na kredytodawcę (bank) na mocy umowy cesji nie jest bezpośrednio regulowana na gruncie prawa polskiego. Nie oznacza to, iż przesłanką realizacji praw kredytodawcy jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) wobec kredytobiorcy. Rozstrzygające znaczenie mają warunki, które strony uzgodniły w umowie przelewu wierzytelności, a także w samej umowie kredytu, do której zazwyczaj umowa przelewu wierzytelności się odwołuje. Umowy przelewu wierzytelności zazwyczaj zawierają postanowienia dotyczące prawa cesjonariusza (kredytodawcy) do zaspokojenia się z przedmiotowych wierzytelności poprzez ich definitywne przejęcie i wykonanie wynikających z wierzytelności uprawnień. Z chwilą naruszenia umowy kredytu (i) kredytodawca dostarcza kredytobiorcy zawiadomienie o dochodzeniu zaspokojenia, a następnie (ii) dłużnik przelanej wierzytelności, czyli kontrahent kredytobiorcy powiadomiony o przelewie otrzymuje polecenie dokonywania wszelkich płatności bezpośrednio do rąk, a właściwie na rachunek, cesjonariusza (kredytodawcy). W razie otrzymania nadwyżki nad zabezpieczoną wierzytelnością kredytodawca ma obowiązek zwrócić ją kredytobiorcy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama