| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > Dzierżawa i najem > Jak korzystnie wynająć biuro?

Jak korzystnie wynająć biuro?

Przedsiębiorca, który zamierza wynająć powierzchnię biurową powinien przede wszystkim ustalić zasady korzystania z biura, wysokość i termin płatności czynszu za najem. Może dodatkowo zastrzec sobie prawo do całodobowego korzystania z lokalu.

Zawierając umowę najmu lokalu należy przede wszystkim dookreślić jej strony. Stronami są zatem wynajmujący i najemca. Ważne jest, aby w umowie znalazły się podstawowe dane dotyczące stron, czyli ich adresy siedziby, informacje o wpisie do rejestrów przedsiębiorców, numery NIP i REGON oraz w przypadku reprezentacji strony przez pełnomocnika – dane dotyczące osoby reprezentującej.

W zamian za oddanie lokalu w użytkowanie, najemca zobowiązuje się do płacenia czynszu w określonych w umowie terminach. Korzystne jest zawieranie umów na okres powyżej jednego roku, gdyż wtedy umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Stanowi to rodzaj zabezpieczenia dla najemcy, któremu w razie niezachowania formy pisemnej przysługuje prawo najmu na czas nieoznaczony.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Niezbędne elementy umowy

Poza oznaczeniem stron umowy niezbędne jest określenie wielkości wynajmowanej powierzchni, a w tym również powierzchni wspólnej, np. pomieszczeń sanitarnych. Przedsiębiorca może również zastrzec w umowie prawo do całodobowego korzystania z lokalu przez jego pracowników. Do umowy powinien być również załączony protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący opis przedmiotów wyposażenia biura, które znajdowały się w nim przy zawieraniu umowy.

Najważniejszym elementem umowy jest jednak oznaczenie czasu jej trwania. Zgodnie z art. 659 i nast. kodeksu cywilnego umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Ustawodawca nie wskazał jednak ram czasowych obejmujących najem lokalu. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, że umowa najmu przewidziana na okres dłuższy niż rok powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. W przypadku umowy na okres powyżej lat dziesięciu, wraz z jego upływem najem będzie poczytywać się za zawarty na czas nieoznaczony.  

Zobacz: Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wysokość i termin płatności czynszu

Zgodnie z art. 669 k.c. najemca zobowiązany jest opłacać czynsz w umówionym terminie, który strony mogą określić w umowie. Jeżeli jednak termin nie został określony w umowie, wówczas powinien być opłacany z góry. Należy pamiętać, że wynajmujący może w umowie zastrzec, iż w braku płatności w terminie bądź opóźnienia doliczy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki najemcy.

Jeżeli najem trwa nie dłużej niż miesiąc to najemca powinien opłacić czynsz za cały czas trwania najmu. W przypadku umowy najmu zawartej na dłużej niż miesiąc bądź na czas nieoznaczony, wówczas opłaty należy dokonać do dziesiątego dnia miesiąca.

Czynsz ustalony będzie stały przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu wysokość czynszu będzie ustalana na każde kolejne 12 miesięcy z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług. We wskazanej opłacie często nie będą mieścić się opłaty eksploatacyjne. Będą one wystawiane na rachunek wynajmującego.

Dodatkowe klauzule

Aby przedsiębiorca nie był narażony na komplikacje i nieporozumienia związane z umową najmu, warto zawrzeć w niej klauzulę, że wszelkie zmiany powinny być dokonywane pod rygorem nieważności na piśmie. Warto również przeanalizować sytuację, jaka będzie mogła mieć miejsce po zakończeniu trwania umowy. W szczególności, jeżeli najemca poczynił dodatkowe nakłady, które spowodowały zwiększenie wartości nieruchomości. Warto zaznaczyć, że w braku odmiennej umowy najemca mógł zatrzymać poczynione ulepszenia bądź żądać zapłaty odpowiedniej sumy odpowiadającej ich wartości.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »