| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Prawidłowe wniesienie zażalenia w postępowaniu administracyjnym

Prawidłowe wniesienie zażalenia w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie jest środkiem odwoławczym, które może złożyć strona na wskazane w ustawie postanowienia. Znajomość wymogów formalnych zażalenia, pomoże nam uchronić się przed niekorzystnymi skutkami postanowień. Jak prawidłowo wnieść zażalenie w postępowaniu administracyjnym?

Przepis musi wyraźnie wskazywać, że na określenie postanowienie przysługuje zażalenie.

W art. 59 kpa. czytamy, że na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 kpa.)

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, na wniesienie zażalenia na postanowienie strona ma siedem dni, licząc od dnia doręczenia jej postanowienia. Jeśli natomiast postanowienia nie doręczono, a ogłoszono je ustnie, termin zaczyna biec od dnia ogłoszenia (art. 141 § 2 kpa.).

Decyzję ogłoszono 10.07.2014 r. Ostatnim dniem na złożenie zażalenia będzie 17.07.2014 r.

Wniesienie zażalenia na postanowienie nie wstrzymuje jego wykonania (art. 143 kpa.). Należy jednak dodać, że organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać wykonanie postanowienia, gdy uzna to za uzasadnione.

Jak walczyć z bezczynnością organu?

Gdzie wnosimy?

Kodeks postępowania administracyjnego nie wprowadza dla zażalenia szczególnych wymogów formalnych. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale o zażaleniach, stosuje się przepisy dotyczące odwołań. Oznacza to, że zażalenie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że strona wyrazi swoje niezadowolenie z postanowienia. Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Jeżeli zażalenie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie, może wydać nowe postanowienie, w którym uchyli lub zmieni to zaskarżone.

Błędne pouczenie strony w decyzji

Jak napisać?

Zażalenie musi spełniać wymogi przewidziane dla podania. Można je więc wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu albo ustnie do protokołu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą (art. 63 § 1 kpa). W zażaleniu powinna zostać wskazana osoba, od której pochodzi, jej adres oraz żądanie. Jeżeli wnosimy zażalenie pisemne lub ustnie do protokołu, powinniśmy je podpisać, dodatkowo protokół podpisuje osoba, która go sporządziła. W sytuacji, gdy zażalenie składa osoba, która nie może albo nie umie się podpisać, podanie lub protokół podpisuje za nią osoba, którą wcześniej do tego upoważniła, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (art. 63 § 3 kpa.)

Jak sprostować decyzję administracyjną?

Potwierdzenie złożenia zażalenia

Warto wiedzieć, że organ administracji publicznej jest zobowiązany potwierdzić wniesienie zażalenia, jeśli tego zażądamy. Będzie to dowód dotrzymania przez nas terminu, w razie gdyby dokument został zgubiony przez organ administracji. Jeżeli zażalenie złożyliśmy drogą elektroniczną, organ powinien doręczyć nam urzędowe poświadczenie odbioru na wskazany przez nas adres elektroniczny.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »