reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej

Co do zasady w postępowaniu administracyjnym przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie wykonuje się decyzji, które podlegają zaskarżeniu. Ponadto, wykonanie decyzji zostaje wstrzymane, gdy zostanie ona zaskarżona. Ustawodawca wprowadził jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Przesłanki nadania rygoru

Zgodnie z artykułem 108 kodeksu postępowania administracyjnego, rygor natychmiastowej wykonalności można nadać nawet decyzji nieostatecznej (takiej, od której można się odwoływać), gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Jak sprostować decyzję administracyjną?

Katalog przesłanek nadawania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności jest zamknięty. Co więcej, ze względu na wyjątkowy charakter przesłanek, organ nie może ich interpretować rozszerzająco  (wyrok NSA z 24 października 1997 r., V SA 1178/96).

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Z urzędu czy na wniosek?

Klauzula natychmiastowej wykonalności może zostać nadana z urzędu lub na wniosek strony, o ile spełnione zostaną ustawowe przesłanki. Jako przykład interesu społecznego, który uzasadnia  opatrzenie decyzji administracyjnej rygorem natychmiastowej wykonalności, można wskazać budowę ulicy (wyrok NSA z 21 czerwca 1999r., IV SA 1425/97). Na przesłankę tę mogą powoływać się też na przykład organizacje społeczne.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

 Jeśli chodzi o wyjątkowo ważny interes strony, w doktrynie przyjmuje się, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności powinno nastąpić na jej wniosek, a nie z urzędu.

 Przykładem sytuacji, w której ważny interes strony zagrożony jest niewykonaniem  decyzji, są sprawy związane z pomocą społeczną.

Jeżeli organ uzna, że przesłanka ważnego interesu strony nie zachodzi w danej sprawie, wydaje decyzję odmawiającą nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Dodatkowo, organ administracji publicznej może wydać postanowienie, w którym zażąda od strony stosownego zabezpieczenia. Zabezpieczeniem tym może być zapłata oznaczonej sumy pieniężnej czy zakaz wykonywania określonych czynności. Formę zabezpieczenia wyznacza organ administracyjny.

Jak zmienić niekorzystną decyzję administracyjną?

Skutki nadania rygoru

Opatrzenie decyzji klauzulą natychmiastowej wykonalności jest obowiązkiem organu, o ile stwierdzi on fakt wystąpienia przesłanek art. 108 kpa. Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności sprawia, że wywołuje ona skutki prawne od chwili nadania jej rygoru i stanowi tytuł egzekucyjny. Możliwe jest także zastosowanie środków przymusu w celu wyegzekwowania wykonania decyzji.

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej?

Nadanie rygoru po wydaniu decyzji

Organ może zawrzeć rygor natychmiastowej wykonalności zarówno w samej decyzji, w trakcie jej wydawania, jak i po jej wydaniu, w drodze odrębnego postanowienia o opatrzeniu decyzji rygorem. Jeżeli rygor został zawarty w decyzji, będzie on ważny od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. Jeżeli natomiast nadano go później, będzie on obowiązywał od dnia doręczenia postanowienia o jego nadaniu. Na postanowienie takie stronie przysługuje zażalenie.

Ważne! Rygor natychmiastowej wykonalności wygaśnie z chwilą wydania przez organ odwoławczy decyzji zmieniającej lub uchylającej decyzję, w której zawarty był rygor natychmiastowej wykonalności.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama