| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Mediacja > Jak można wycofać się z mediacji?

Jak można wycofać się z mediacji?

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów. W mediacjach zawsze bierze udział neutralny mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego mediacja jest dobrowolna. W związku z tym każda ze stron może w dowolnym momencie wycofać się z mediacji, jeżeli nie chce brać udziału w dalszych mediacjach bądź nie dostrzega żadnych szans na zawarcie ugody.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego mediatora . Efektem mediacji jest ugoda, która satysfakcjonuje obie strony sporu. Postępowanie mediacyjne jest niejawne, w związku z tym „mediator jest obowiązany do zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku”. Należy pamiętać, że głównym zadaniem mediatora jest przede wszystkim stworzenie podstaw do dialogu między stronami, pilnowanie procedur oraz kontrola dobrowolności i satysfakcji stron z wypracowanego rozwiązania. W zależności od rodzaju rozstrzyganego konfliktu wyróżnia się mediacje w sprawach karnych oraz cywilnych.

Porozmawiaj o tym na FORUM!

Czas trwania mediacji

Zgodnie z obowiązującym prawem sąd może skierować sprawę na postępowanie mediacyjne tylko raz w toku  postępowania i tylko do momentu zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. W wyjątkowych sytuacjach po zamknięciu posiedzenia sąd może zdecydować o wszczęciu postępowania na zgodny wniosek stron. Wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji. Co do zasady sąd kierując sprawę na postępowanie mediacyjne wyznacza miesięczny termin na zawarcie ugody. Jednak ze względu na trudność lub zawiłość sporu strony mogą zgodnie wnieść o wyznaczenie dłuższego terminu. Należy podkreślić, że zarówno termin jak i miejsce posiedzenia wyznacza  mediator właściwy w danej sprawie. Z przebiegu przeprowadzonej mediacji zostaje sporządzony protokół, w którym oznacza się  strony, czas i miejsce oraz wynik mediacji. Ponadto mediator jest obowiązany doręczyć uczestnikom postępowania odpis protokołu.

Zakończenie mediacji

W wielu przypadkach mediacja kończy się z chwilą zawarcia porozumienia przez strony we wszystkich lub w części konfliktowych spraw. Gdy dochodzi do pełnego zawarcia ugody zadaniem mediatora jest omówienie procesu formalizacji i wprowadzenia zawartego porozumienia w życie. Natomiast w przypadku niepełnego porozumienia mediator może zaproponować przeanalizowaniem dostępnych procedur, które ułatwiłyby rozwiązanie pozostałych problemów. Ponadto zakończenie mediacji może nastąpić zarówno na wniosek strony jak i mediatora. Ze względu na dobrowolny charakter mediacji strony mogą wycofać się z niej z dowolnych powodów i w dowolnym momencie postępowania. Należy nadmienić, iż rezygnacja strony z dalszych mediacji nie wywołuje względem niej negatywnych konsekwencji oraz nie zwalnia żadnej ze stron od opłaty mediacyjnej. Mediator przerywa postępowanie mediacyjne zawsze gdy uzna, że strona nie jest świadoma skutków porozumienia lub gdy ze względu na swój stan zdrowia nie jest zdolna do uczestnictwa w mediacjach. O zakończeniu postępowania mediator postanawia również w sytuacji, gdy strony za pomocą mediacji chcą osiągnąć nieuczciwe korzyści lub gdy nie chcą z zaangażowaniem uczestniczyć w postępowaniu. Ponadto prowadzący postępowanie mediacyjne może je przerwać z chwilą stwierdzenia, że osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe lub kiedy sam nabierze przekonania o braku swojej bezstronności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »