| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Dokumenty > Opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego

Nieuiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie skutkuje nieprawidłowym jego wniesieniem, a jedynie brakami formalnymi. Nie warto jednak uchylać się od obowiązku zapłaty, ponieważ takie postępowanie może narazić nas na odpowiedzialność karno-skarbową w postaci grzywny. O tym kiedy, gdzie i w jakiej wysokości należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w poniższym artykule.

Kiedy powinieneś zapłacić?

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa mamy obowiązek uiścić w przypadku, gdy złożymy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniu sądowym lub w sprawie z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z art. 2. u.o.s. istnieją pewne odstępstwa od obowiązku zapłaty powyższej opłaty w przypadku między innymi spraw alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudnienia, wynagrodzeń o pracę, ochrony zdrowia czy też nauki i szkolnictwa.  

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Gdzie i jak zapłacić?

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa wnosimy do organu podatkowego właściwego w takiej sprawie, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dookreśla art. 12. u.o.s. Zgodnie powyższym przepisem organem tym będzie organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Pojęcie „miejsce złożenia dokumentu” zostało doprecyzowane w wyroku  WSA w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 860/12, w którym stwierdzono, że oznacza ono miejsce, w którym faktycznie dokonano tej czynności.

Opłatę można uiścić na dwa sposoby:

  • gotówką w kasie właściwego miejscowo organu podatkowego
  • przelewem na rachunek właściwego miejscowo organu podatkowego.

Dodatkowo istnieje obowiązek obciążający osobę składającą pełnomocnictwo do dołączenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, albo uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty, w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od chwili powstania obowiązku opłaty skarbowej (§ 3. 1.  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330).

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej

Jak obliczyć wysokość

Wysokość opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. od każdego pełnomocnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że opłata ta naliczana jest od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jan Nowak udzielił pełnomocnictwa, w którym ustanowił 3 pełnomocników. Musi on więc uiścić proporcjonalną wielokrotność wysokości opłaty skarbowej, a więc w tym wypadku kwotę 51 zł.

Pewien wyjątek stanowi sytuacja, w której w dokumencie pełnomocnictwa mocodawca ustanowił kilku reprezentantów, ale tylko jednego z nich umocował do występowania w jego imieniu w postępowaniu administracyjnym. W takim wypadku  zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2006 r., sygn. III SA/Wa 2020/07 będziemy mieli obowiązek zapłacić tylko jedną opłatę.

Obowiązek dodatkowej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. powstaje również wtedy, gdy dokument pełnomocnictwa obejmuje upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego.

W jaki sposób wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe?

Konsekwencje nieopłacenia pełnomocnictwa

Nieuiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie powoduje jego nieskuteczności. Konsekwencje jej nieuregulowania mają charakter czysto fiskalny. Brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa rodzi zadłużenie, za które odpowiedzialność ponoszą w sposób solidarny mocodawca i pełnomocnik albo przedsiębiorca i prokurent. Niezapłacenie powyższej opłaty jest zakwalifikowane przez Kodeks karny Skarbowy jako wykroczenie, którego dopuszczenie się grozi karą grzywny wynosząca maksymalnie dwudziestokrotność pensji minimalnej.

Co to jest e-pełnomocnictwo i dlaczego jest takie ważne dla przedsiębiorców?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »