reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Prawo autorskie > Patent > Jak opatentować wynalazek w Polsce? (cz. 3)

Jak opatentować wynalazek w Polsce? (cz. 3)

Patent daje wynalazcy prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku. Aby jednak uzyskać patent, trzeba przejść postępowanie przed Urzędem Patentowym. Jak ono wygląda?

Postępowanie krajowe

Kiedy już zainicjowaliśmy postępowanie przed Urzędem Patentowym, przez dokonanie zgłoszenia wynalazku, urząd dokonuje szeregu czynności, aby przyznać nam patent.  

Naszemu zgłoszeniu nadawany jest numer, stwierdza się datę wpływu zgłoszenia, zawiadamiając o tym zgłaszającego.

Zobacz: Jak opatentować wynalazek w Polsce? (cz. 2)

Następnie urząd dokonuje badania formalnoprawnego,  w czasie którego zgłaszający może być wzywany do uzupełnienia ewentualnych braków. Urząd może zasięgać niezbędnych opinii znawców danej dziedziny nauki, jednak osoby te są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia. Na tym etapie urząd sporządza sprawozdanie o stanie techniki. Może również odmówić przyznania uprzedniego pierwszeństwa, kiedy uprawniony się o nie ubiega, jeżeli stwierdzi, iż nie zachodzą wymagane przesłanki.

Biuletyn Urzędu Patentowego

Kolejnym etapem jest ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego, niezwłocznie czyli przed upływem 18 miesięcy od daty zgłoszenia. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej, na wniosek zgłaszającego.
W okresie poprzedzającym ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku obowiązuje poufność zgłoszenia. Akta dotyczące tego zgłoszenia nie mogą być bez zgody zgłaszającego ujawnione ani udostępnione osobom nieuprawnionym.
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu osoby te mogą zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie patentu.

Badanie merytoryczne zgłoszenia

Następnie następuje badanie merytoryczne naszego zgłoszenia. Jeżeli nasze zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone, ta część postępowania przed Urzędem Patentowym zakończy się wydaniem decyzji o udzieleniu nam patentu na wynalazek.

Badanie merytoryczne urzędu może zakończyć się wydaniem decyzji o udzieleniu patentu, odmowie udzielenia prawa lub umorzeniem postępowania.

W przypadku wydania decyzji o przyznaniu patentu na wynalazek wymagane jest spełnienie kolejnej niezbędnej przesłanki, mianowicie uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny. W razie nieuiszczenia opłaty w wymaganym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdza, że wynalazek nie spełnia przesłanek ustawowych do uzyskania patentu wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu. Zgłaszający, przed wydaniem decyzji wzywany jest do zajęcia stanowiska co do materiałów zebranych , które świadczą o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego.

W przypadku udzielenia patentu na wynalazek, w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia prawa, każdy może wnieść sprzeciw. Jeżeli uprawniony uzna sprzeciw za bezzasadny, sprawa skierowana  jest do postępowania spornego.  W przeciwnym wypadku urząd wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu, umarzając postępowanie.

Postępowanie jest długie i mozolne, ale korzyści z uzyskanego patentu są bardzo duże, dlatego warto się o niego starać.

Czas trwania ochrony

Ochrona patentowa trwa przez 20 lat od chwili dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania ochrony jest uiszczanie opłat okresowych.

Patent dodatkowy

Jeżeli jesteśmy już uprawnieni z patentu, możemy uzyskać patent dodatkowy na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które nie może być stosowane samoistnie.

Zobacz:  Dla kogo zwolnienie od kosztów notarialnych?

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama