Kategorie

Oświadczenie sprawcy wypadku

Jakub Ślązak
Kancelaria Ślązak
Zapiór i Wspólnicy
Oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego często staje się kością niezgody pomiędzy poszkodowanym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel, w toku postępowania likwidacyjnego, musi mieć pewność, że roszczenie odszkodowawcze zostanie pokryte z właściwej polisy ubezpieczeniowej. Z drugiej strony, poszkodowany wymaga od ubezpieczyciela szybkiej i bezproblemowej wypłaty należnego mu odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy wypadku


Wbrew pozorom Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie mają interesu w tym aby opóźniać bądź zwlekać z wypłatą odszkodowania, a wręcz przeciwnie - dłuższy proces likwidacyjny wymaga od ubezpieczyciela uruchomienia dodatkowych środków oraz wpływa niekorzystnie na statystyki TU (liczba odwołań, skarg do rzecznika praw ubezpieczonych, spraw sądowych), które dla każdego ubezpieczyciela stanowią często podstawowy cel, jaki przyświeca im w toku likwidacji. Nie jest również prawdą, iż zakłady ubezpieczeniowe wydłużają proces likwidacyjny tylko dlatego, że nie posiadają funduszy na wypłatę odszkodowań - każde TU, w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r., zobowiązane jest do tworzenia kwartalnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które zabezpieczają środki niezbędne do wypłaty odszkodowań. Należy również podkreślić, iż ubezpieczyciele nie różnicują podmiotów w zależności od tego czy są ich klientami czy też nie, a co za tym idzie nie faworyzują strony, która posiada u niego wykupione OC PPM.


Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!


1. Istota sporu


Na czym zatem polega problem ? Przede wszystkim na tym, iż ubezpieczyciel:


(1)    nie ma pewności czy podpis zawarty na oświadczeniu rzeczywiście należy do osoby, której zostało przypisane sprawstwo,


(2)    musi poznać całość okoliczności faktycznych jakie miały miejsce podczas powstania szkody.

Reklama


Pierwszy z ww. punktów wydaje się być w miarę logiczny. Łatwo wyobrazić sobie sytuację w której rzekomy poszkodowany podaje, iż szkoda została wyrządzona przez losowo (bądź też niekoniecznie) wybrany pojazd, przedkładając jednocześnie fałszywe oświadczenie z miejsca zdarzenia. W sytuacji w której ubezpieczyciel nie weryfikowałby takich oświadczeń, niczego nieświadomy ubezpieczony mógłby zostać osobą tzw. „szkodową”, tj. osobą o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym. Szkodowość ubezpieczonego ma fundamentalne znaczenie w przypadku wykupienia kolejnej polisy, gdyż będzie znacząco wpływać na możliwość udzielenia mu zniżki, która może obniżyć wysokość składki nawet o 70-80 %. Co więcej, należy pamiętać o tym, że ubezpieczyciel ma obowiązek przesyłania wszelkich informacji o powstałych szkodach Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, a co za tym idzie, każdy z ubezpieczycieli będzie w stanie zweryfikować historię szkodową nowego klienta.


Jeszcze dalej idące reperkusje będą miały miejsce w przypadku w którym ubezpieczyciel nie zweryfikuje szkodowości klienta w UFG przy zawieraniu polisy, a niczego nieświadomy klient oświadczy, iż nie miał żadnych szkód na przestrzeni ostatnich kliku lat. Nie wchodząc w szczegóły, wspomnieć jedynie należy, że zaistnienie takiej sytuacji może doprowadzić do obniżenia przysługującego ubezpieczonemu odszkodowania bądź powiększenia kwoty opłacanej składki (art. 8a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).


Zobacz: Pracownicy tymczasowi z agencji pracy

 

Reklama


Uzasadnienie drugiego z punktów stanowi fakt, że ubezpieczyciel jako podmiot ponoszący odpowiedzialność gwarancyjną za powstałą szkodę ma prawo do weryfikacji zaistniałego stanu faktycznego. Również w tym przypadku można sobie wyobrazić sytuację w której dochodzi do kolizji pomiędzy dwoma uczestnikami ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Dużo osób posiadających prawo jazdy kat. B nie wie jak kształtuje się kwestia pierwszeństwa na rondzie, a co za tym idzie interpretuje przepisy ruchu drogowego na swój własny (niekoniecznie prawidłowy) sposób. Powiedzmy zatem, że na rondzie dochodzi do kolizji dwóch pojazdów, a każdy z kierowców dokonuje takiej samej, lecz błędnej interpretacji przepisów PRD, uznając jednocześnie winę tylko jednego z nich.


Likwidator szkody, który będzie działał w interesie ubezpieczyciela, może w takim przypadku powziąć wątpliwości co do odpowiedzialności sprawcy zdarzenia, postanawiając przy tym zweryfikować stan faktyczny u drugiego uczestnika zdarzenia. Należy przy tym zaznaczyć, iż nie zawsze oświadczenie złożone przez sprawcę zdarzenia będzie powodowało automatyczne przejęcie przez TU odpowiedzialności za szkodę - zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „ Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia”.


Jak łatwo można zauważyć, ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania jedynie w przypadku, gdy kierujący pojazdem jest obowiązany do odszkodowania, a więc tylko wtedy, gdy sprawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 436 § 2 w zw. z art. 415 k.c.). Biorąc pod uwagę powyższe nie można  stwierdzić, że oświadczenie ubezpieczonego będzie dla TU wiążące. Z tego samego założenia wyszedł ustawodawca, który w art. 21 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych postanowił, iż zaspokojenie roszczenia przez osobę objętą ubezpieczeniem nie wywiera skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń.


Zobacz: Systemy zatrudniania cudzoziemców

 


2. Proces pozyskiwania potwierdzenia okoliczności powstania szkody


Jak wygląda proces pozyskiwania potwierdzenia danych złożonych w oświadczeniu od sprawcy szkody? Najprościej można je uzyskać drogą telefoniczną. Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż zakład ubezpieczeń może nie posiadać telefonu ubezpieczonego bądź też sprawca może go nie odbierać. Opierając się na doświadczeniu koniecznym jest skonstatowanie, że ok. 70 % przypadków niemożności potwierdzenia okoliczności powstania zdarzenia drogą telefoniczną związane jest z brakiem bądź zmianą numeru telefonicznego przez sprawcę, a pozostałe 30 % to sytuacje w których ubezpieczony bądź to nie odbiera telefonu bądź też odmawia udzielania wyjaśnień. Co zatem w przypadku w którym ubezpieczyciel nie może uzyskać telefonicznego potwierdzenia od sprawcy ? Jedynym narzędziem jakim w tym przypadku dysponuje TU jest dyspozycja przepisu art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w myśl, której zakład ubezpieczeń może dochodzić od osoby objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez taką osobę działania bądź zaniechania noszącego znamiona rażącego niedbalstwa bądź winy umyślnej. 


Należy jednak zważyć, iż w przypadku zmiany numeru telefonu bądź jego nieodbierania, wyjątkowo ciężko będzie wykazać rażące niedbalstwo bądź winę umyślną sprawcy, a co za tym idzie ubezpieczyciel będzie musiał skorzystać z innej drogi uzyskania potwierdzenia tj. poczty konwencjonalnej. Koniecznym jest jednak podkreślenie, że wybór poczty konwencjonalnej obarczony jest ryzykiem długiego oczekiwania na odpowiedź ze strony sprawcy (czas oczekiwania może przekroczyć w tym przypadku ustawowy termin określony w art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).


Zobacz: Inteligentne sieci energetyczne - czy zagrażają bezpieczeństwu danych osobowych?


Jak można zauważyć, istnieje wiele punktów spornych w przedmiocie składanych oświadczeń, co -biorąc pod uwagę fakt, iż w niniejszym wpisie zabrakło miejsca na poruszenie wielu istotnych kwestii - rodzi pytanie w kwestii innego sposobu dokumentowania okoliczności powstania szkody. Coraz częstszą praktyką jest nagrywanie przez kierowców wykonywanych przejazdów i wykorzystywanie owych nagrań w toku postępowania likwidacyjnego. Nie można jednak wykluczyć, że z czasem, również w tym przypadku, pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym mógłby powstać spór na tle nagrania z miejsca zdarzenia...


Zobacz: VAT od karnetów na siłownie i do klubów fitness

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.