Kategorie

Pułapki w ubezpieczeniach OC i AC

LexOmni.pl
usługi prawne on line
ubezpieczenia OC i AC, pułapki
Fotolia
Naprawienie szkody, zgodnie z dyspozycją art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, polega na zwrocie kosztów, poniesionych przez poszkodowanego oraz korzyści (tylko w wypadku odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do szkody.

Wykupując ubezpieczenie, mamy nadzieję, że zapewniona przez nie ochrona ubezpieczeniowa ma bardzo szeroki zakres i w każdej sytuacji zostanie wypłacone należne nam odszkodowanie w związku z powstałą szkodą.

Niestety, często zdarza się, że osoba wykupująca ubezpieczenie nie zapoznała się w trakcie podpisywania umowy z tzw. ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które stanowią integralną częścią każdej polisy ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj jest to bardzo obszerny dokument napisany zawiłym językiem, zawierający szczegółowe informacje na temat, kiedy i w jakim zakresie ubezpieczenie przysługuje oraz w jakich przypadkach ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania bądź je obniżyć.

Zbyt szybka jazda samochodem oraz brak zapiętych pasów

Bardzo często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeń obniżają wypłatę odszkodowania z powodu przekroczenia prędkości przez ubezpieczonego. Powyższe uszczuplenie w odszkodowaniu może zostać dokonane w granicach od 25% do nawet 40%.

Inną sytuacją, w której ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania bądź ją ograniczyć,  zależy od tego, czy ubezpieczony miał zapięte pasy.

Czy opłaca się wykupić OC i AC w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu

Reklama

Dosyć kontrowersyjną kwestią związaną z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia jest zwrot kosztów poniesionych w związku z holowaniem pojazdu. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Ubezpieczonych, nie ma wręcz wątpliwości, że poszkodowanemu należy się zwrot kwoty, którą musiał wydać na holowanie pojazdu do warsztatu w miejscu zamieszkania, jeżeli pojazd po kolizji nie nadawał się do dalszej jazdy.

Zazwyczaj problemy pojawiają się w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu żąda od ubezpieczyciela zwrotu kosztów, poniesionych w związku z holowaniem, w kwocie znacznie przekraczającej standardową cenę na danym rynku lokalnym.

Zgodnie z ogólnie panującym poglądem wyrażonym w art. 826 § 1 Kodeksu cywilnego, należy pamiętać, przede wszystkim, że poszkodowany powinien podejmować działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szkody. Jeżeli istnieje możliwość skorzystania z usług tańszego przedsiębiorcy działającego na rynku lokalnym,  poszkodowany powinien skorzystać właśnie z jego usług.

Przy zakupie dobrowolnego ubezpieczenia AC należy dokładnie zapoznać się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia w kwestii zwrotu kosztów za holowanie pojazdu. W  dokumencie tym powinna być dokładnie opisana procedura, jak należy postępować w sytuacji unieruchomienia samochodu, gdzie zadzwonić oraz ewentualnie, z usług jakiego przedsiębiorcy należy skorzystać w celu zholowania pojazdu. 

Kluczyki, badanie techniczne, brak prawa jazdy

Przy ubezpieczeniu AC towarzystwo ubezpieczeń może uzależnić wypłatę odszkodowania od spełnienia pewnych warunków, które będę opisane we wspomnianych już ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W przypadku kradzieży samochodu zdarza się, że ubezpieczyciel uzależni wypłatę odszkodowania od dostarczenia kompletu oryginalnych kluczyków oraz dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny.

Zdarzają się również sytuacje, w których wypłata rekompensaty za szkodę będzie uzależniona od aktualnego badania technicznego, braku prawa jazdy bądź jego zatrzymania.

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy z polisy OC lub AC? Poradnik

Opóźnienie w spłacie raty

Opłata za ubezpieczenie może być dokona jednorazowo bądź w systemie ratalnym. Przyjmując drugą opcję, nieopłacenie kolejnej raty bądź opłacenie jej już po terminie może spowodować wygaśnięcie ubezpieczenia.

Zazwyczaj, zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy pieniądze za składkę zostaną zaksięgowane na koncie towarzystwa ubezpieczeń.

Dlatego ważne jest, aby przelew wykonać odpowiednio wcześniej przed terminem wymagalności kolejnej raty, ponieważ w sytuacji, gdy do szkody dojdzie, zanim przelew dotrze do Ubezpieczyciela, możemy się liczyć z odmową wypłaty odszkodowania.

Podwójne OC

Warto również zapamiętać, że znajdujemy się jeszcze w okresie przejściowym między starymi a znowelizowanymi przepisami, co oznacza, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w stosunku do umów ubezpieczenia zawartych do dnia 10 lutego 2012 r. włącznie, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Natomiast, gdy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC została zawarta 11 lutego 2012 r. lub później,  zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy.

Zniknie problem podwójnego ubezpieczenia OC

Odnosząc się do tzw. starych przepisów, ubezpieczeni muszą pamiętać, iż w przypadku niewypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, polisa automatycznie odnowi się na kolejne 12 miesięcy.

Według starych przepisów, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi dotrzeć do towarzystwa ubezpieczeń najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczeniowego.

Reklama

Zgodnie z nowymi zasadami, w myśl art. 28 ust. 1b o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczonemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia.”

Jednak dodać należy, iż w sytuacji, w której ubezpieczony w tym samym czasie korzysta z usług dwóch lub więcej zakładów ubezpieczeń (przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta w trybie opisanym powyżej), może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.


Części oryginalne czy zamienniki?

Wielu ubezpieczonych nie zdaje sobie sprawy, zanim nie doświadczy szkody komunikacyjnej, jakie części będą używane do naprawy samochodu w ramach odszkodowania OC lub AC.

Zakłady ubezpieczeń często w toku likwidacji szkody powołują się na definicję części zamiennych, zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Definicja ta klasyfikuje części zamienne jako takie, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są bądź były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, powyższy przepis nie może ograniczać prawa poszkodowanego do uzyskania pełnej rekompensaty w związku z poniesioną szkodą. Dlatego zastępowanie w pojeździe części oryginalnych alternatywnymi jest dopuszczalne pod warunkiem, że poszkodowany wyrazi na to zgodę.

Jednakże w sytuacji braku zgody pokrzywdzonego do zastosowania części alternatywnych, sugerowanie źródeł zaopatrzenia ocenianych, jako korzystne przez ubezpieczyciela nie stwarza automatycznego uprawnienia po stronie zakładu ubezpieczeń do przyjmowania w rozliczeniu szkody cen części alternatywnych, gdy przedmiotem naprawy lub wymiany są części oryginalne pochodzące od producenta pojazdu.

Jakiekolwiek narzucanie przez Ubezpieczyciela naprawy pojazdu z użyciem części alternatywnych jest nadużyciem i nie powinno mieć miejsca.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia należy dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty dotyczące zawieranej polisy, a w szczególności ogólne warunki ubezpieczenia. Powyższe odnosi się, przede wszystkim, do sytuacji, kiedy chcemy wykupić ubezpieczenie AC.

Pamiętać należy, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, w związku z czym zakład ubezpieczeń może nałożyć na ubezpieczonego dodatkowe obowiązki i zobowiązania, jak również zawrzeć katalog wyłączeń odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Zazwyczaj ubezpieczenie AC nie obejmuję szkód, które powstały m.in.:

- z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz wszelkich innych osób, które użytkowały ubezpieczony pojazd,

- podczas kierowania autem przez osobę pijaną lub będącą pod wpływem narkotyków, środków odurzających czy substancji psychotropowych.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.