Kategorie

Podwójne obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów - problem wciąż aktualny

Magdalena Sikora
Aplikant radcowski
Podwójne obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
Na skutek działania tzw. klauzuli prolongacyjnej, mającej zapewnić ciągłość ubezpieczenia OC, wielu posiadaczy pojazdów mechanicznych zostaje objętych kilkoma stosunkami ubezpieczenia. Sytuację tę miała wyeliminować nowelizacja przepisów z lutego 2012 r., jednakże problem ten pozostaje wciąż aktualny.

Klauzula prolongacyjna

W celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wprowadzony został mechanizm tzw. klauzuli prolongacyjnej.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego - w myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, co do zasady uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

A zatem, jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego nie chce kontynuować stosunku ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, powinien zawiadomić go na piśmie najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej umowy.

Klauzula prolongacyjna nie zadziała jednak, nawet pomimo braku powiadomienia o wypowiedzeniu umowy, m. in. w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. W takim przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się po okresie 12 miesięcy, chyba że umowa ubezpieczenia została rozwiązana wcześniej.

Podwójne ubezpieczenie

Z działaniem klauzuli prolongacyjnej wiąże się problem podwójnego ubezpieczenia.

Reklama

Gdy posiadacz pojazdu nie złoży w terminie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy ubezpieczenia (a więc zadziała klauzula prolongacyjna) i jednocześnie zawarta zostanie umowa z innym zakładem ubezpieczeń, dojdzie do podwójnego ubezpieczenia.

Skutkować to będzie obowiązkiem zapłacenia dwóch składek ubezpieczeniowych – dotychczasowemu zakładowi ubezpieczeń oraz nowemu. Co istotne, opłacanie dwóch składek nie zwiększa zakresu ochrony udzielanej posiadaczowi pojazdu, powoduje natomiast niepotrzebne obciążenie finansowe ubezpieczającego.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2012 roku

Ubezpieczenie samochodu – składki są kosztem podatkowym

W celu uniknięcia przypadków podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustawodawca dodał w dniu 11 lutego 2012 r. do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 28a, umożliwiający wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Reklama

Zgodnie z nim, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Oznacza to, iż w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest jednocześnie ubezpieczony z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC w więcej niż jednym zakładzie ubezpieczeń, może on wypowiedzieć na piśmie tę umowę, która została zawarta przez zadziałanie klauzuli prolongacyjnej. Pamiętać jednak należy, iż możliwość ta dotyczy wyłącznie umów zawartych od dnia 11 lutego 2012 r.

W powyższej sytuacji umowa zostanie rozwiązana z datą jej wypowiedzenia (art. 33 pkt. 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), a więc zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Natomiast gdyby doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego pojazdu z jednym zakładem ubezpieczeń i z tym samym okresem ubezpieczenia, wówczas temu zakładowi należy się składka ubezpieczeniowa tylko z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Problem podwójnego ubezpieczenia wciąż aktualny

Przedstawiona powyżej próba rozwiązania problemu podwójnego ubezpieczenia w praktyce napotyka na pewne trudności. Przede wszystkim niezrozumiałe jest, że umowę ubezpieczenia może wypowiedzieć ubezpieczony posiadacz pojazdu, a nie ubezpieczający czyli osoba faktycznie zawierająca umowę i będąca, obok zakładu ubezpieczeń, jej stroną.

Wskazać należy, iż nie zawsze ubezpieczony posiadacz pojazdu i ubezpieczający to ta sama osoba. Dzieje się tak w przypadku tzw. umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek. W takiej sytuacji, skoro to ubezpieczający jest stroną umowy, to on powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy. Jednakże ustawodawca go takiego uprawnienia pozbawił, umożliwiając jednocześnie wypowiedzenie umowy ubezpieczonemu, nie będącemu stroną umowy ubezpieczenia.

Wątpliwości nasuwa również rozwiązanie, że w przypadku podwójnego ubezpieczenia wypowiedzieć można wyłącznie umowę, która została zawarta wskutek działania klauzuli prolongacyjnej.

A zatem nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej w inny sposób, np. gdy zawarto indywidualną umowę ubezpieczenia bez świadomości jednoczesnego bycia objętym zakresem grupowej umowy ubezpieczenia.

Takie połowiczne rozwiązanie problemu podwójnego ubezpieczenia OC nakłada na posiadaczy pojazdów konieczność każdorazowej weryfikacji, czy nie są już objęci ubezpieczeniem OC, albowiem nie zostali oni wyposażeni w możliwość wypowiedzenia kolejnych umów niezawartych na skutek działania klauzuli prolongacyjnej.

Autorzy:

Magdalena Jakubiak

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Złoto nadal jednym z najbardziej popularnych celów inwestycyjnych

  Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami – tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą.

  Od 15 maja bez maseczek na ulicy

  Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Co jeszcze się zmieni w tym zakresie?

  Ponownie otwarte kluby fitness, siłownie i baseny

  Od 29 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność klubów fitness i siłowni, a także basenów - wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

  Resort sprawiedliwości planuje nowelizację art. 388 k.c. Co to oznacza dla sprzedawców?

  Będą zmiany w przepisach. Prawnicy przerażeni proponowanymi zmianami do art. 388 k.c. Zmiana ma zwiększyć ochronę obywateli przed nieuczciwymi i nieetycznymi praktykami sprzedawców.

  Czy fintech to przyszłość bankowości?

  Mówi się, że spółki fintechowe to przyszłość tradycyjnej bankowości, a niektórzy analitycy ryzykują stwierdzenie, iż biznesy łączące świat finansów z nowymi technologiami to przyszłość, która już nadeszła. Taki wariant potwierdzają nastroje na rynkach światowych, a także w strukturach największych funduszy inwestycyjnych globu. Beneficjentem tego typu zmian będzie przede wszystkim sam klient.

  Drewniane konstrukcje szkieletowe coraz popularniejsze

  Drewniane konstrukcje szkieletowe to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich inwestorów. Eksperci nie mają wątpliwości, że drewno na dobre wróciło do łask.

  Wyrok SN ws. kredytów frankowych a sektor bankowy

  Umowy kredytu frankowego. Zdaniem Związku Banków Polskich niekorzystne dla banków rozstrzygnięcia SN ws. kredytów frankowych oznaczałyby upadek części sektora bankowego. Banki nie byłyby w stanie finansować bieżących potrzeb gospodarki.

  Jak ustawić bezpieczne hasło na komputerze firmowym?

  Bezpieczne hasło i ochrona danych to podstawa każdej firmy. Tymczasem oszuści wykorzystują zaawansowane narzędzia IT do masowego łamania haseł dostępów do usług internetowych i w ten sposób pozyskują ogromne wolumeny danych do dokonywania przestępstw.

  MRiRW: blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

  Sektor rolno-spożywczy ma w Krajowym Planie Odbudowy wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy. Jakie inwestycje będą jeszcze wspierane z KPO?

  Codzienie tracimy około 600 milionów zł z polskiego PKB

  Trzecia fala pandemii łagodniejsza dla gospodarki, ale niektóre sektory wciąż dużo tracą. Kto traci, a kto zyskuje na pandemii?

  Pakiet akcyzowy - zmiany dla firm

  Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym weszła w życie. Szereg zmian już obowiązuje m.in. uzyskiwanie lub cofanie zezwoleń akcyzowych. Co jeszcze się zmieniło?

  Jak powinna wyglądać umowa na dostawy produktów rolniczych?

  Umowa dla rolnika: jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów płatności, siły wyższej, kontroli jakości czy wypowiedzenia kontraktu?

  Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej – co dalej po śmierci przedsiębiorcy

  Prawnik wyjaśnia, co dzieje się po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpisanej do CEIDG

  Hotele znów otwarte. Te miejskie na razie są omijane są przez gości

  Od 8 maja hotele znów mogą przyjmować gości. Jednak w przeciwieństwie do hoteli resortowych w tych miejskich nie widać bardzo dużego zainteresowania.

  Ceny mieszkań wzrosły od 7 do 13 proc.

  Ceny mieszkań. W ciągu roku ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 7 do 13 proc., najwyższe wzrosty odnotowano w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu, najniższe w Warszawie - wynika z Barometru Metrohouse i Gold Finance. W dalszym ciągu duży jest udział zakupów w celach inwestycyjnych.

  Instalacja fotowoltaiczna - co warto wiedzieć?

  Fotowoltaika. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Gdzie montować panele? Jak sprawdza się instalacja w zależności od pogody? Jakie formalności trzeba spełnić, z jakimi kosztami się liczyć?

  Jak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące?

  Brak płatności nawet jednej faktury może zagrozić wypłacalności wykonawcy. W poszukiwaniu wyjścia z tej pułapki, coraz więcej firm budowlanych zwraca się w kierunku e-arbitrażu.

  Ponad 20% przedsiębiorców z branży beauty zapowiada zwolnienia

  Firmy z branży beauty zamierzają zwolnić część swoich pracowników. Planowane redukcje najczęściej mają obejmować ponad 60% kadr. Branża przeżywa stagnację i zapowiada falę upadłości.

  Pieniądze z KPO na termomodernizację budynków na wsi

  Termomodernizacja budynków na wsi. Z budżetu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi m.in. w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury.

  Jak założyć wyząbkowane opony? Czy się da?

  Jak założyć wyząbkowane opony? To o tyle zasadnicze pytanie, że ząbkowanie oznacza uszkodzenie bieżnika w ogumieniu.

  Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

  Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

  Tarcza branżowa - zasady wsparcia, nowe kody PKD

  Tarcza branżowa to wsparcie dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Od kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy po zmianach?

  Jak rozwód Gatesów wpłynie na rynek start-upów?

  Rozwód Gatesów. Rozwody najbogatszych obywateli USA to nierzadko wyjątkowo bolesny cios wymierzony m.in. w majątek osobisty oraz portfele inwestycyjne. Czy jest się czego obawiać?