| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Odszkodowania > Odszkodowania prywatne > Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela - porada

Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela - porada

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą, a czasami są także zobowiązani do zawierania umów ubezpieczenia. W wyniku zawarcia takiej umowy, w razie zajścia określonego zdarzenia ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie określone w umowie. Najczęściej jest to wyplata określonej sumy pieniężnej.

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby jednak wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w tym terminie okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia, czyli taką co do której nie ma wątpliwości, ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie trzydziestu dni.

Określone powyżej terminy mogą być modyfikowane, przez umowę ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia, które mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż przewidziane w przepisach.

Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać także, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Jeżeli umowa zawierana jest na cudzy rachunek, obowiązkiem powiadomienia o wypadku można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego (czyli osobę na której rachunek jest zawarta umowa), chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu takiej umowy.

Dowiedz się: Czego oprócz odszkodowania może domagać się poszkodowany?

W razie naruszenia przez przedsiębiorcę z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego obowiązków ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Brak zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie powoduje niekorzystnych skutków dla przedsiębiorcy, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Polecamy serwis: Spółki

W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »