| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Odszkodowania > Odszkodowania prywatne > Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela - porada

Wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela - porada

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą, a czasami są także zobowiązani do zawierania umów ubezpieczenia. W wyniku zawarcia takiej umowy, w razie zajścia określonego zdarzenia ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie określone w umowie. Najczęściej jest to wyplata określonej sumy pieniężnej.

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby jednak wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w tym terminie okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia, czyli taką co do której nie ma wątpliwości, ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie trzydziestu dni.

Określone powyżej terminy mogą być modyfikowane, przez umowę ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia, które mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż przewidziane w przepisach.

Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać także, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Jeżeli umowa zawierana jest na cudzy rachunek, obowiązkiem powiadomienia o wypadku można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego (czyli osobę na której rachunek jest zawarta umowa), chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu takiej umowy.

Dowiedz się: Czego oprócz odszkodowania może domagać się poszkodowany?

W razie naruszenia przez przedsiębiorcę z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego obowiązków ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Brak zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie powoduje niekorzystnych skutków dla przedsiębiorcy, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Polecamy serwis: Spółki

W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Czytaj także

Ekspert:

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać także, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.
Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać także, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »