| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Podatek rolny 2015 – ulgi podatkowe

Podatek rolny 2015 – ulgi podatkowe

Rozdział 4 ustawy o podatku rolnym obejmuje szeroki zakres ulg podatkowych od podatku rolnego. Ulgi mogą być stosowane z urzędu albo na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. W drodze uchwały rada gminy może wprowadzić inne ulgi niż określone w ustawie.

Ulgi stosowane z urzędu

Taką ulgą jest ulga dla terenów podgórskich i górskich – 30 % dla gruntów klas I, II, IIIa, III i IIIb oraz 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważane są miejscowości w których co najmniej 50 % użytków rolnych położonych jest powyżej 350 m nad poziomem morza (w tym przypadku nie bierze się pod uwagę ukształtowania terenu). W danym województwie wykaz takich miejscowości ustalany jest przez sejmik województwa.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Ulgi na wniosek podatnika

Do takich ulg możemy zaliczyć:

  1. ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, ponadto ulgę inwestycyjną na zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód);
  2. ulgę dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej - prowadzących gospodarstwa rolne bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%;
  3. ulgę w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie – wysokość ulgi jest uzależniona od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym i przyznawana jest ona podatnikom przez zaniechanie ustalania albo poboru, w całości lub w części, podatku rolnego.

Podatek rolny 2015 – podstawowe informacje

Szczegóły przyznawania ulgi na wniosek

Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej podatnik musi dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Każda ulga udzielona na wniosek podatnika stosowana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku zbiegu prawa do ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w pierwszej kolejności stosuje się: ustawową ulgę dla terenów podgórskich i górskich, dalej ulgę dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej, a następnie ulgę inwestycyjną z tytułu poniesionych wydatków.

Art. 13d ust. 5 ustawy o podatku rolnym stanowi, że kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, w przypadku gdy gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przez dziedziczenie.

Podatek rolny 2015 - zasady ustalania podatku rolnego

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »