reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Podatki > Podatek rolny 2015 - zwolnienia podatkowe

Podatek rolny 2015 - zwolnienia podatkowe

Rozdział 4 ustawy o podatku rolnym obejmuje szeroki zakres zwolnień podatkowych od podatku rolnego. Zwolnienia mogą być stosowane z urzędu albo na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. W drodze uchwały rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż określone w ustawie.

Zwolnienia stosowane z urzędu

Od podatku rolnego zwolnione są w ten sposób:

 1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
 2. grunty położone w pasie drogi granicznej;
 3. użytki ekologiczne;
 4. grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
 5. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
 6. grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 7. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych (jeśli osiągnęli wiek emerytalny, są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolnymi do samodzielnej egzystencji);
 8. grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Zwolnienia na wniosek podatnika

Od podatku rolnego zwolnione są w ten sposób:

 1. grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;
 2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;
 3. grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
 4. grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;
 5. grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;
 6. uczelnie;
 7. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;
 8. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w ustawie o Polskiej Akademii Nauk;
 9. prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
 10. instytuty badawcze;
 11. przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Podatek rolny 2015 - zasady ustalania podatku rolnego

Szczegóły przyznawania zwolnienia na wniosek

Art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym definitywnie ustala, że obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Wniosek składany jest do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku rolnego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy dla gminy na terenie której położone są grunty objęte zwolnieniem.

Każde zwolnienie udzielone na wniosek podatnika stosowane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Podatek rolny 2015 – podstawowe informacje

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama