REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczmy korzystnie firmę

Małgorzata Nowicka
Ekspert w zakresie wynagrodzeń i zasiłków; pracownik ZUS; wykładowca z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy ze szczególnym ukierunkowaniem na problematykę wynagrodzeń, zasiłków, podatków od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych; autorka licznych publikacji z tej dziedziny
Coraz więcej polis przeznaczonych dla przedsiębiorców sprzedawanych jest za pomocą kanału brokerskiego w sprzedaży ubezpieczeń dla firm z danego sektora.
Coraz więcej polis przeznaczonych dla przedsiębiorców sprzedawanych jest za pomocą kanału brokerskiego w sprzedaży ubezpieczeń dla firm z danego sektora.

REKLAMA

REKLAMA

Działalność gospodarcza, a tym samym finanse firm - zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw - są narażone na różnego rodzaju ryzyka spowodowane czynnikami losowymi lub zewnętrznymi. Wpływ na to ma również coraz większa specjalizacja przedsiębiorstw oraz działanie na rynkach niszowych. Warto zatem pomyśleć o korzystnym pakiecie ubezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele nowych produktów. Wśród nich znajdują się ubezpieczenia pakietowe, w tym również branżowe.

Jeszcze kilka lat temu ubezpieczenia dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) sprowadzały się głównie do ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży. Obecnie firmy kupują najczęściej m.in. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych

Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie zarówno pakietami podstawowymi majątkowymi, jak i skierowanymi do konkretnych branż. Produkty pakietowe często gwarantują szerszą ochronę i są bardziej zrozumiałe dla klientów - zgodnie z zasadą „wszystko, co ubezpieczyłem, widnieje na jednej, a nie na kilku polisach”.

REKLAMA

Jak i dlaczego się ubezpieczyć?

Coraz więcej polis przeznaczonych dla przedsiębiorców sprzedawanych jest za pomocą kanału brokerskiego w sprzedaży ubezpieczeń dla firm z danego sektora. Generuje to rozwój oferty dla danego segmentu. Nadal jednak kluczowa jest sprzedaż przez sieć agencyjną. Natomiast w dalszym ciągu jako przyszłościowe pozostają inne możliwości kupowania ubezpieczeń (np. przez banki oraz kanały zdalne: Internet, telefon itp.).

Co powoduje, że przedsiębiorcy coraz bardziej interesują się kupnem polis ubezpieczeniowych? Oto najważniejsze czynniki zwiększające zapotrzebowanie na polisy ze strony firm:

• Większe zainteresowanie nowymi ubezpieczeniami, które dotychczas nie były brane pod uwagę (np. z zakresu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej). Przedsiębiorcy - zwłaszcza z sektora MSP - coraz bardziej zdają sobie sprawę z zagrożeń i doceniają możliwość ochrony związanej z odpowiedzialnością cywilną (w tym np. z ubezpieczeniem OC za produkt). Taka forma zabezpieczenia finansów firmy, mimo że popularna w krajach bardziej rozwiniętych, a także bardzo korzystna dla przedsiębiorców (zwłaszcza na rynkach niszowych), w Polsce dopiero raczkuje.

Zobacz: W poszukiwaniu inwestora

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• Wzrasta zainteresowanie ochroną przed ryzykami żywiołowymi (huragany, powodzie, ulewy) występującymi coraz częściej w naszym klimacie.

• Mobilizacją do ubezpieczenia się w szerszym zakresie jest wymóg wykupienia polisy ubezpieczeniowej stawiany przez kontrahentów współpracujących z firmą.

• Warunkiem uruchomienia inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych są często wymagane gwarancje ubezpieczeniowe.

Przy podejmowaniu decyzji o zakresie ubezpieczenia, a także przy wyborze firmy ubezpieczeniowej warto sprawdzić, czy oferuje ona:

możliwość skorzystania z profesjonalnego doradcy, który będzie umiał uświadomić (sobie i firmie) różne typy zagrożeń w działalności danej firmy i przedstawić kilka wariantów oferty ubezpieczeniowej;

REKLAMA

pakiety, ubezpieczenia branżowe, polisy indywidualne. Zainteresowanie firm pakietami ubezpieczeniowymi ciągle wzrasta. Ich elastyczność pozwala na wybór przez klienta pakietu zgodnego z potrzebami ochrony ubezpieczeniowej. Klienci jednak rzadko ufają ubezpieczycielowi. Jednocześnie nie wiedzą, czy pakiet jest wystarczający dla charakteru ich działalności. Z tych powodów oczekują często oferty „szytej na miarę”, która nie zawsze jest im potrzebna, natomiast jest znacznie droższa;

bezpieczeństwo, wypłacalność, doświadczenie, proste i przejrzyste procedury ubezpieczenia i wypłaty ewentualnego odszkodowania. To nie cena powinna być głównym czynnikiem decydującym o wyborze ubezpieczyciela (mimo że jest istotna), lecz wspomniane cztery cechy. Z praktyki wynika, że przy wyborze firmy ubezpieczeniowej duże znaczenie dla klientów ma również wizerunek i rozpoznawalność marki.

Oferta firm ubezpieczeniowych skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw ma być prosta, a jednocześnie powinna zaspokajać specyficzne potrzeby takich przedsiębiorców i uwzględniać ograniczone środki, które mogą oni przeznaczyć na ubezpieczenia. Rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Sama definicja poszczególnych segmentów jest również dość skomplikowana. Od 1 stycznia 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 364/2004 (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004), istnieją trzy różne definicje MSP.

Zobacz: Pomoc dla przedsiębiorców odczuwających skutki kryzysu

Kilka definicji MSP

Średnie przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, z obrotem nieprzekraczającym 50 000 000 euro lub całkowitym bilansem rocznym nieprzekraczającym 43 000 000 euro.

Małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników, z rocznym obrotem nieprzekraczającym 10 000 000 euro lub całkowitym bilansem nieprzekraczającym 10 000 000 euro.

Natomiast mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 000 000 euro.

Taką definicję zawiera również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Można wspomnieć, że w Polsce aż 97% firm to mikroprzedsiębiorstwa. Mają one 32% wkładu w tworzenie polskiego PKB. Jednak według danych GUS na ponad 3 600 000 firm zarejestrowanych w Polsce tylko 1 600 000 działa aktywnie.

REKLAMA

Ubezpieczyciele, tworząc ofertę, musieli więc wprowadzić kryterium wartości majątku. Segment należy też podzielić na podsegmenty. Mają one pogrupować klientów w taki sposób, aby można było proponować im określone produkty i rozwiązania.

Oprócz ubezpieczeń pakietowych, obejmujących podstawowe aspekty działalności firmy oraz jej mienie, ubezpieczyciele - zdając sobie sprawę z potężnego rynku generowanego przez sektor MSP - oferują mu coraz bardziej specjalistyczne usługi.

Już dzisiaj dostępne są np. rozmaite ubezpieczenia techniczne. Głównie są skierowane do firm świadczących lub zlecających usługi budowlano-montażowe, do firm posiadających parki maszyn, linie technologiczne i zaawansowany sprzęt elektroniczny. Ubezpieczenia techniczne obejmują ubezpieczenia ryzyk budowlanych, montażowych, urządzeń i maszyn (np. od kradzieży, od uszkodzeń czy nawet od szkód wywołanych ich używaniem).

Ubezpieczyć można także sprzęt elektroniczny (komputery, nośniki danych, sprzęt medyczny, urządzenia nawigacyjne i inne), jak również koszty odtworzenia danych. O ile polisy dotyczące robót budowlanych czy montażowych to z reguły polisy jednorazowe, o tyle w przypadku pozostałych ubezpieczeń technicznych są to umowy ciągłe.

Przedsiębiorcy z tego sektora coraz częściej korzystają także z usługi towarzyszącej ubezpieczeniom majątkowym - z ubezpieczenia od utraty zysku. Są to tzw. polisy Business Interruption (BI). Takie polisy wykupują firmy, które mają raczej ustabilizowaną pozycję na rynku (tylko wtedy jest to opłacalne) i obawiają się jej utraty w wyniku zdarzeń od niej niezależnych.

Po zawarciu takiego ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkody utrudniającej osiągnięcie normalnej wysokości przychodów, ubezpieczyciel wypłaca firmie odszkodowanie do wysokości zysków utraconych w wyniku tej szkody. Przy czym umowa takiego ubezpieczenia obejmuje nie tylko sam utracony zysk, ale również wartość części kosztów stałych, które firma poniosła, a które ze względu na powstałą szkodę nie zostały wykorzystane. Usługa ubezpieczenia od utraty zysku może być także elementem branżowego ubezpieczenia pakietowego.

W kilku słowach można wspomnieć również o usłudze bancassurance która polega na współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi. Tego rodzaju usługami najbardziej powinni być zainteresowani mali i średni przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący firmy rodzinne. Usługa ta obejmuje głównie ubezpieczenia kredytu bankowego w zakresie niewywiązania się firmy z zaciągniętych w banku zobowiązań. Również ta usługa może być powiązana z pakietem ubezpieczeniowym i obejmować dodatkowo np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy od utraty karty płatniczej.

Nie bez znaczenia jest również kwestia ułatwionego - dzięki ubezpieczeniom - startu firm z sektora MSP na rynku. Na początku firma ma trudności ze zdobyciem kredytów na działalność oraz gwarancji bankowych. Ubezpieczenie mienia i działalności stanowi tu więc pewnego rodzaju zabezpieczenie i gwarancję również dla instytucji kredytującej jej działalność. Szczególnie korzystna jest tu całościowa, pakietowa forma ubezpieczeń majątkowych. Przykładowo w krajach UE aż 80-90% małych i średnich przedsiębiorstw jest ubezpieczonych już w momencie rozpoczynania działalności.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach Unii (mowa tu o „starej” UE, czyli o krajach najbardziej rozwiniętych) bardzo często wybierają pakiety. I one właśnie są głównym składnikiem oferty produktowej. Rzadko obserwuje się indywidualnie modyfikowane oferty, jak również ingerencję w ten segment klientów brokerów ubezpieczeniowych, co ma miejsce na naszym rynku.

Zobacz: Idealny sprzedawca rozkręci handel

Ubezpieczenia są sprzedawane przez agentów, placówki oraz w znacznej mierze przez banki, a także izby, samorząd zawodowy lub organizacje branżowe, które dbają o właściwe programy ubezpieczeniowe dla swoich członków i zajmują się też dystrybucją produktów dla swojego środowiska. Nie bez znaczenia jest też działanie lokalnych samorządów w tym zakresie.

Minimum formalności oraz transparentne zapisy towarzyszą nie tylko umowie ubezpieczenia, ale także likwidacji szkód zorganizowanej z myślą o małych i średnich klientach.

Duży nacisk położony na budowanie relacji z klientami powoduje, że pakiety, rozwiązania dla MSP uzupełniane są o rozwiązania ekstra, benefity (np. mini survey - czy dach nie przecieka, czy zamontowano właściwą kasę lub sejf, pomoc w dobraniu zabezpieczeń itp.). Przedsiębiorcy unijni są bardzo lojalni. Relacje z klientem budowane są na lata, premiowane jest tzw. long term - związanie się z ubezpieczycielem, dlatego nie obserwuje się tak częstych zmian ubezpieczyciela jak u nas.

Należy się spodziewać, że rynek usług ubezpieczeń majątkowych dla sektora MSP w Polsce w najbliższych latach będzie się gwałtownie rozwijał. Co do jednego wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe są zgodne - mimo dużej konkurencji produkty te muszą być proste, a wszelkie formalności powinny być sprowadzone do minimum, również te w zakresie likwidacji szkód klientów MSP.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA