REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Tomasz Motala
Na czym polega upadłość konsumencka?/Fot. Fotolia
Na czym polega upadłość konsumencka?/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym do konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Konsument może zostać całkowicie zwolniony z długów, pod pewnymi warunkami.

Realna szansa konsumentów na redukcję lub umorzenie w całości zobowiązań została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (PUiN) z dnia 31 grudnia 2014 roku. Przepisy te dokonały istotnej liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości oraz otworzyły drogę zadłużonym konsumentom na nowe życie.

REKLAMA

Czym jest upadłość konsumencka?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym skierowanym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Przez pojęcie niewypłacalności należy rozumieć stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.). Niniejsze postępowanie ma podwójne zadanie. Z jednej strony ma na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Natomiast z drugiej strony, ma za zadanie odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Polecamy produkt: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (wydanie II z dodatkiem specjalnym)

REKLAMA

Upadłość konsumencka prowadzi bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty, czy zawartego układu. W rezultacie, finalnym efektem niniejszego postępowania ma być całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Istnieją jednakże pewne warunki, które konsument musi spełnić. Nowelizacja PUiN wskazuje, iż  konsument nie ogłosi upadłości ani nie będzie miał możliwości oddłużenia, jeżeli doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, czy w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.

Zamysłem nowelizacji ustawy jest idea, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych oraz egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli konsumenta skumulowanych w jednym postępowaniu. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji całego lub części majątku konsumenta, a uzyskane z tego tytułu środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez Sąd syndyk, który ma za zadanie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- dokonać spisu całego majątku konsumenta;

- zweryfikować zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia;

- spieniężyć majątek konsumenta;

- uzyskane środki przekazać poszczególnym wierzycielom.


Zainicjowanie upadłości

REKLAMA

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej prowadzi właściwy dla dłużnika Sąd Rejonowy (Wydział gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych) także wtedy, gdy zadłużony konsument ma tylko jednego wierzyciela. Co istotne, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Wierzyciele dłużnika nie mają możliwości zainicjowania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Początkowym etapem upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który powinien zawierać między innymi: identyfikatory dłużnika; wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, poza przesłanką opisaną powyżej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

- w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika; - uchylono ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli,

- dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

- czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Pomimo zaistnienia jednej z ww. przesłanek, Sąd może przeprowadzić postępowanie, jeżeli jest ono uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Plan spłaty

Kolejnym etapem postępowania upadłościowego, po likwidacji majątku upadłego przez syndyka, jest ustalenie przez Sąd planu spłaty zadłużenia, obejmującego część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd, po analizie stanu sprawy, ustala jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności oraz w jakim terminie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. Ustalając plan spłaty wierzycieli, Sąd bierze pod uwagę zarówno możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, jak i wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz realność ich zaspokojenia w przyszłości.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż 36 miesięcy, a w określonych ustawą przypadkach 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności.

Ww. postanowieniu Sąd określa również jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Co istotne również, w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Zobacz serwis: Przedsiębiorca w sądzie

Alternatywą dla planu spłaty jest możliwość złożenia przez konsumenta propozycji układowych. Stanowią one inicjatywę konsumenta, w której może on przedstawić warunki likwidacji i restrukturyzacji majątku oraz spłatę wierzytelności. W propozycjach układowych może znaleźć się propozycja rozłożenia wierzytelności na raty na dłuższy okres, propozycja zachowania określonego składnika majątkowego, czy odroczenia płatności danej wierzytelności.

Na zakończenie należy wskazać, iż w wyjątkowych wypadach Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Reasumując należy uznać, iż nowelizacja PUiN stanowi ogromną szansę dla zadłużonych konsumentów, którzy z jednej strony mają możliwość zrestrukturyzowania swojego zadłużenia i spłaty wierzycieli na dogodnych warunkach, a z drugiej strony pozwala konsumentom na utrzymanie podstawowych potrzeb życiowych, mieszkaniowych czy zarobkowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
CPK w zakresie lotniska jest na półmetku projektowania, kolejne etapy związane z budową po pozyskaniu finansowania

Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej poinformował, że po pierwszych analizach rekomendacje są u pana ministra i premiera i czekamy na decyzję, która w dużej mierze da nam impuls i zastrzyk. Większość zleceń i obowiązków, które ciążyły spółce są realizowane, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów przedsięwzięcia trzeba pozyskać finansowanie.

Żeby proces inwestycyjny był sprawniejszy fundusz kolejowy musi mieć mechanizm stabilizacji tak jak fundusz drogowy

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak ocenił, że jeżeli chodzi o kwestię finansowania branży, fundusz kolejowy musi mieć mechanizm jak w funduszu drogowym, żeby iść w normalność. Nie widzę innej podstawy dla zachowania normalności, ten mechanizm stabilizacji jest absolutną koniecznością.

Sektor finansowy jednym z bardziej zainteresowanych wykorzystaniem Gen-AI

Jego przedstawiciele – w tym także z Polski – widzą w tej technologii dużo korzyści. Jak radzić sobie z wyzwaniami, a także generować pomysły, które są później realizowane?

Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego w styczniu 2025 r. wymaga wprowadzenia i korzystania z recyklomatów

Przedstawiciele firm produkujących tzw. recyklomaty podczas debaty eksperckiej „Technologia w służbie ochrony środowiska” dyskutowali o stanie przygotowań do uruchomienia już za kilka miesięcy polskiego systemu kaucyjnego. 

REKLAMA

Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat: Bankructwo, niewypłacalność i odpowiedzialność członków zarządu w Polsce i USA.

Zorza polarna, wiatr słoneczny, burza geomagnetyczna. Dlaczego warto znać prognozę kosmicznej pogody

Badania kosmicznej pogody, w tym aktywności Słońca będą coraz bardziej potrzebne - twierdzi prof. Iwona Stanisławska z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych w CBK PAN. Dlaczego? Bo wpływ tych zjawisk na życie na Ziemi i funkcjonowanie naszej cywilizacji jest znaczący. Tym bardziej, że naukowcy potrafią przygotowywać coraz lepsze prognozy, pozwalające unikać wielu problemów z wpływem pogody kosmicznej na telekomunikację, nawigację i infrastrukturę.

Implementacja dyrektywy DAC7 niebawem. Co to oznacza dla platform internetowych?

Od 1 lipca 2024 r. mają zacząć obowiązywać w Polsce przepisy wynikające z implementacji Dyrektywy DAC7. Przepisy te mają dotyczyć przede wszystkim raportowania przez platformy sprzedażowe dochodów uzyskiwanych przez ich użytkowników.

W tych bankomatach wypłacisz jedynie 200 zł

We wtorek Euronet przeprowadza akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na sytuację operatorów bankomatów. Tego dnia z bankomatów będzie można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł.

REKLAMA

Hotele podnoszą ceny, ale to nie odstrasza Polaków. Ich obłożenie rośnie

Według informacji przekazanych przez "Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego", obłożenie hoteli w Polsce systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. Wyniki majowe okazały się lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W Polsce pije się coraz mniej piwa i coraz więcej browarów ma kłopoty finansowe

Browary w Polsce mając oraz więcej problemów, a zwłaszcza kłopotów finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat spożycie piwa spadło o jedną czwartą a długi branży są 23 razy wyższe (!) niż w 2018 roku. Rynek kurczy się choć piwo to wciąż najchętniej kupowany alkohol w Polsce.

 

REKLAMA