| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Zmiana regulaminu loterii promocyjnej i promocji o charakterze ciągłym

Zmiana regulaminu loterii promocyjnej i promocji o charakterze ciągłym

Akcje promocyjne o charakterze ciągłym charakteryzują się tym, że nie jest znana data ich zakończenia. Zmiana regulaminu w takim wypadku jest skomplikowana i nie zawsze możliwa. Zmiany dokonuje się najczęściej w formie aneksu do regulaminu. Jak to wygląda w przypadku loterii promocyjnej i audiotekstowej?

Akcje tego rodzaju charakteryzują się tym, że w chwili ich startu nie jest dokładnie znana data ich zakończenia. Świadczenia uczestników i organizatora mają charakter ciągły. Dobrym przykładem takich akcji są programy lojalnościowe, w których uczestnicy systematycznie wykonują określone czynności (np. kupują produkty) w zamian za co organizator przyznaje im punkty, które mogą być wymieniane na nagrody. Nie jest to akcja jednorazowa, a z założenia rozłożona w dłuższym okresie.

Istnieje spór co do tego czy w przypadku akcji promocyjnych o charakterze ciągłym regulamin, aby mógł być zmieniony w trakcie trwania akcji, musi zawierać klauzulę modyfikacyjną. W celu uniknięcia ryzyka należy zalecić każdorazowe wprowadzenie takiej klauzuli do regulaminu, aczkolwiek w naszym przekonaniu zakazanie organizatorowi zakończenia akcji promocyjnej w sytuacji, gdy jej regulamin nie określał daty granicznej promocji byłoby rozwiązaniem co najmniej „interesującym”. Należy pamiętać, że klauzula modyfikacyjna powinna przewidywać, że w przypadku zmiany regulaminu przez organizatora uczestnicy mają prawo do wypowiedzenia udziału w akcji promocyjnej, nie będąc przy tym obciążonym dodatkowymi obowiązkami lub kosztami.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

W przypadku akcji promocyjnych typu ciągłego, np. programów lojalnościowych, zastosowanie znajdzie przepis art. 3841 KC, który mówi o wydawaniu wzorców umownych (w tym m. in. regulaminów) w czasie trwania stosunku prawnego o ciągłym charakterze (czyli stosunku pomiędzy organizatorem akcji promocyjnej a uczestnikiem tej akcji).

W takim przypadku zmiana regulaminu jest dopuszczalna także w stosunkach z konsumentami, jednakże z pewnym zastrzeżeniem. Treść zmian w regulaminie należy uprzednio zakomunikować uczestnikom akcji promocyjnej. Może to nastąpić w formie wiadomości e-mail, w której zostanie przesłany projekt regulaminu uwzględniający planowane zmiany. Poszczególni uczestnicy akcji promocyjnej o charakterze ciągłym mogą:

  • w sposób aktywny zaakceptować zmiany w regulaminie (co jednak zdarza się bardzo rzadko) albo
  • milcząco zgodzić się na zmiany (czyli pozostawić zawiadomienie o zmianach bez odpowiedzi we wskazanym terminie, co w praktyce następuje w zdecydowanej większości przypadków) i wówczas zmiany wiążą organizatora oraz uczestników od dnia wskazanego w treści regulaminu, jednak nie wcześniejszego niż od dnia doręczenia informacji o zmianie regulaminu, albo
  • wypowiedzieć udział w danej akcji promocyjnej we wskazanym terminie.

W trzecim przypadku udział danego uczestnika w akcji promocyjnej kończy się z chwilą upływu terminu na złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu.

Zobacz również: Promocja, czyli sposób na pozyskiwanie klientów

Forma zmiany regulaminu akcji promocyjnej

Zmian regulaminu akcji promocyjnej dokonuje się najczęściej w formie aneksu do regulaminu. Sugerujemy, aby aneks taki określał przyczyny dokonania zmian (objaśnienie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę regulaminu), treść zmian oraz chwilę wejścia zmian w życie. Aneks powinien zostać opublikowany tak samo jak regulamin, a jego opublikowanie powinno zostać zakomunikowane uczestnikom w formie przyjętej dla danej akcji promocyjnej (np. opublikowanie informacji na stronie internetowej promocji, rozesłanie wiadomości e-mail do uczestników akcji promocyjnej). Analogiczne zastosowanie znajduje tutaj bowiem treść art. 919 § 2 KC, który stanowi, że odwołanie (tu: zmiana) przyrzeczenia publicznego „powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie”.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »