Kategorie

Jak kształtował się kurs dolara w listopadzie?

Joanna Pluta
analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers
Tomasz Regulski
analityk DM TMS Brokers
Od pierwszego tygodnia listopada do końca tego miesiąca obserwowaliśmy dynamiczne umocnienie dolara amerykańskiego. Indeks USD wzrósł w tym okresie o ponad 7 proc., natomiast kurs EUR/USD odnotował spadek o ok. 9 proc.

Motorem zmian był wzrost obaw inwestorów, związanych z sytuacją mniej rozwiniętych gospodarek strefy euro, w tym przede wszystkim stanem Irlandii. Kryzys zaufania do tego kraju, wywołany przede wszystkim przez kosztowne problemy tamtejszego sektora finansowego, doprowadził do znacznego wzrostu rentowności jego obligacji skarbowych i zmusił go do zwrócenia się z prośbą o pomoc do Unii Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pakiet ratunkowy dla Irlandii będzie opiewał na kwotę 85 mld EUR.

Sytuacja w Portugalii i Hiszpanii

Reklama

Po oficjalnym zatwierdzeniu wsparcia dla Irlandii negatywne nastroje na rynku utrzymywały się jeszcze przez chwilę, bowiem inwestorzy obawiali się, iż kolejnymi krajami, potrzebującymi pomocy, będą Portugalia i Hiszpania. Jak na razie rynkowy niepokój, związany z tą kwestią, zmalał. Rentowności obligacji dwóch krajów z obszaru Półwyspu Iberyjskiego odnotowały zauważalny spadek, choć częściowo było to spowodowane działaniami Europejskiego Banku Centralnego, który skupował wyżej wymienione papiery wartościowe na rynku wtórnym.

Wydaje się, że do końca grudnia temat Portugalii zostanie zawieszony. Zarządzający funduszami akcyjnymi będą chcieli bowiem pokazać dobry wynik na koniec roku, a temu z pewnością nie służyłaby kolejna fala kryzysu zaufania do mniej rozwiniętego kraju strefy euro. Nawet ewentualna ucieczka inwestorów od portugalskich aktywów nie byłaby w stanie negatywnie wpłynąć na rynek ze względu na niski wkład Portugalii w PKB strefy euro oraz wcześniejsze, częściowe zdyskontowanie jej problemów przy okazji zawirowań wokół Irlandii.

Zdecydowanie poważniej sytuacja przedstawiałaby się w przypadku kryzysu zaufania wobec Hiszpanii. Ten jednak nie powinien nastąpić zbyt szybko. Dopiero wówczas, gdy działania oszczędnościowe tego kraju nie zaczną przynosić pozytywnych efektów w ciągu najbliższych miesięcy, inwestorzy mogą znacznie zniechęcić się do jego aktywów. Jak na razie rentowności hiszpańskich obligacji nie są jeszcze na alarmujących poziomach, a ponadto rząd podjął działania, ograniczające konieczność pozyskiwania środków z rynku do końca bieżącego roku.

Dowiedz się także: Jakie były notowania złotego w listopadzie?

III kwartał pomyślny dla dolara

Reklama

Jak wynika z najnowszych szacunków, amerykańska gospodarka w III kw. rozwijała się w szybszym tempie niż strefa euro. Stany Zjednoczone wzrastały w zannualizowanym tempie 2,5 proc., co oznacza zwyżkę w tradycyjnym ujęciu kwartalnym o nieco ponad 0,6 proc. W tym samym czasie strefa euro odnotowała wzrost o 0,4 proc. kw/kw. Dysproporcja między Ameryką a Unią Europejską może zwiększyć się jeszcze w 2011 r. Wtedy to Euroland będzie odczuwał negatywne skutki działań oszczędnościowych, wprowadzanych przez niektóre kraje, natomiast Stany Zjednoczone powinny w tym okresie przyspieszyć za sprawą działań Fed, poluźniających politykę pieniężną i dzięki planowanemu przez amerykańskie władze wydłużeniu okresu obowiązywania ulg podatkowych.

W długim terminie, jeśli uda się wprowadzić w życie plany krajów strefy euro, podjęte środki powinny faworyzować europejską gospodarkę. Uzdrowione finanse strefy euro lepiej będą prezentować się niż narastające zadłużenie USA, efekt działań stymulacyjnych.

Chiny obserwowane przez inwestorów

W dalszej części grudnia sprawa strefy euro nie powinna już zbyt silnie oddziaływać na notowania kluczowych aktywów. Inwestorzy będą poszukiwać innego tematu przewodniego, który zadecyduje o sytuacji na rynkach, wzorem ostatnich obaw o sytuację w Eurolandzie czy też oczekiwań na poluźnianie polityki pieniężnej w USA. Pierwsze skrzypce miał grać amerykański rynek pracy. Tak się jednak nie stało, ponieważ jego oficjalny wynik w listopadzie okazał się rozczarowujący. Słabsze dane z amerykańskiego rynku pracy zrodziły spekulacje, że Fed może zdecydować się na ponowne rozszerzenie programu wykupu aktywów. Nie wykluczył tego Ben S. Bernanke. Pewnych wskazówek na temat stanowiska Fed powinien dostarczyć komunikat, zamieszczony po najbliższym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, zaplanowanym na 14 grudnia.

Ze względu na coraz większe znaczenie Chin w rozwoju światowej gospodarki, inwestorzy dość dużo uwagi poświęcają informacjom makroekonomicznym z tego kraju. Zwykle wywołują one chwilową reakcję rynku. Prawidłowość ta prawdopodobnie nie ulegnie zmianie również w grudniu. Nawet ewentualna podwyżka stóp w Państwie Środka nie powinna na dłużej pogorszyć rynkowych nastrojów.

Polecamy serwis: Kredyty

Kurs AUD/USD niestabilny

W listopadzie w notowaniach AUD/USD obserwowaliśmy dość duże zmiany. Na początku tego miesiąca nastąpił dynamiczny wzrost ponad poziom parytetu, osiągając na fali osłabienia USD najwyższe wartości od 28 lat. Poprawiły się również nastroje inwestycyjne i wzrosły ceny surowców. Dalsza część listopada upłynęła pod znakiem spadku, któremu towarzyszyły dynamiczne korekty.

Zniżka nastąpiła za sprawą odwrócenia tendencji, które wcześniej wspierały zwyżkę. W najbliższych tygodniach o notowaniach AUD/USD w dalszym ciągu będzie decydować sytuacja, panująca na światowych rynkach. Z punktu widzenia analizy technicznej, rozstrzygnięcie przyniesie przebicie jednej z dwóch barier – bariery z dołu, usytuowanej nieco poniżej 0,9800 lub granicy z góry, na poziomie 0,9960.

Informacje makroekonomiczne z Australii jedynie chwilowo są w stanie wpływać na kurs AUD/USD. Po nieoczekiwanej podwyżce stóp procentowych na początku listopada, w pierwszych dniach grudnia koszt pieniądza został obniżony na tym kontynencie. Na skutek znacznie słabszego od prognoz odczytu danych o PKB Australii w III kw. oddaliła się perspektywa kolejnych podwyżek stóp procentowych w tym kraju. Zwyżka wyniosła zaledwie 0,2 proc. kw/kw, przy oczekiwaniach na poziomie 0,5 proc. Ocenę sytuacji w australijskiej gospodarce poprawiły listopadowe dane z tamtejszego rynku pracy, jednak w dalszym nie należy spodziewać się zdecydowanych podwyżek stóp.

Rozbieżne opinie w Banku Anglii

W listopadzie kurs GBP/USD odnotował spadek w ślad za eurodolarem. Jednak z uwagi na umocnienie funta względem euro zniżka pierwszego kursu walutowego była mniejsza niż drugiego. Z punktu widzenia analizy technicznej, spadek popularnego „kabla” zatrzymał się w istotnym miejscu – w okolicy 1,5500, gdzie usytuowany jest poziom 38,2 proc. zniesienia wzrostów, obserwowanych od maja do początku listopada br. Dopiero przebicie tej wartości otworzy drogę do głębszych spadków. Początek grudnia przyniósł już próbę odbicia. Duży potencjał wzrostowy powstanie jednak dopiero po zwyżce ponad psychologiczną barierę 1,6000.

Dobre dane o PKB Wielkiej Brytanii za III kw. zostały potwierdzone przez drugi odczyt. Wzrost o 0,8 proc. kw/kw zmniejszył szanse na ilościowe poluźnianie polityki pieniężnej w tym kraju. Wcześniej dość głośno spekulowano na ten temat. W bieżącym roku program wykupu aktywów nie zostanie już prawdopodobnie zwiększony. Podczas grudniowego posiedzenia Banku Anglii pozostawiono go bez zmian.

Na początku przyszłego roku o może być trudno o wykup. Fakt ten powinien wspierać notowania funta względem dolara amerykańskiego, gdyż w USA dalsze, ilościowe poluźnianie polityki pieniężnej wciąż jest możliwe. Przedstawiciele Banku Anglii mają bardzo rozbieżne opinie odnośnie tego, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka monetarna w Wielkiej Brytanii. Zarówno zacieśnienie jak , poluźnienie, jak i brak zmian posiadają swoich zwolenników i przeciwników. Przy takich różnicach zdań trudno będzie podjąć jednoznaczną decyzję o zmianie polityki pieniężnej w ciągu najbliższych miesięcy.

W tym czasie tempo wzrostu brytyjskiej gospodarki zostać nieznacznie osłabione przez program oszczędnościowy, wprowadzony przez rząd. Uczestnicy rynku oceniają go jednak pozytywnie, dlatego też powinni wykazać się zrozumieniem i nie sprzedawać funta.

Odbicie w notowania USD/JPY

Na początku listopada wyhamowała obserwowana od maja, stosunkowo szybka zniżka USD/JPY. Zdołała go zatrzymać psychologiczna bariera 80,00 oraz usytuowane nieco poniżej jej poziomu historyczne minimum. Następnie, na fali umocnienia dolara względem głównych walut, kurs tej pary walutowej odbił się, docierając nieco ponad 84,30. Wciąż posiada on potencjał do wzrostu. Najbliższy, istotny opór znajduje się na poziomie 86,00 – jest to szczyt, ustanowiony po wrześniowej interwencji.

Zachowanie pary USD/JPY w ostatnim czasie udowodniło, że podejmowanie interwencji przez bank centralny na rynku walutowym jest w stanie przynieść jedynie chwilowy efekt. We wrześniu skutek działań Banku Japonii przestał być odczuwalny po dwóch tygodniach, a trwalsze odwrócenie sytuacji nastąpiłoby dopiero w momencie zmiany tendencji rynkowej, jaką jest umocnienie dolara względem głównych walut.

Korekta spadkowa na giełdach

Na większości światowych giełd od drugiego tygodnia listopada do końca tego miesiąca utrzymywała się korekta spadkowa w notowaniach EUR/USD. Początek grudnia przyniósł jednak powrót do wzrostów: najpierw na fali oczekiwań na dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, potem pod wpływem informacji o utrzymaniu luźnej polityki fiskalnej w USA i możliwym dalszym poluźnianiu ilościowym polityki pieniężnej. Główne amerykańskie indeksy giełdowe ponownie znalazły się w pobliżu dwuletnich maksimów. Choć naruszyły je, to jeszcze nie czas, aby mówić o trwałym przebiciu. Na początku listopada mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją – maksima zostały przebite, co dało impuls do dalszych, zdecydowanych wzrostów. Nie trwały one jednak długo. Choć dwukrotne powtórzenie tego samego scenariuszu w krótkim odstępie czasu wydaje się zbyt prostym rozwiązaniem, to jednak należy brać pod uwagę taką ewentualność.

Zwyżka na rynku surowców

Rynek surowców w listopadzie również dotknęła korekta spadkowa. Odreagowanie po niej było jednak silniejsze od notowań innych aktywów. Wartość baryłki ropy Crude na początku grudnia osiągnęła najwyższy poziom od października 2008 r. Nieco starszy rekord zdołała osiągnąć cena miedzi, a złoto ustanowiło nowy, historyczny szczyt. Notowania dwóch pierwszych aktywów posiadają potencjał do dalszych wzrostów, natomiast w przypadku złotego kruszcu nastąpił powrót pod wskazane maksima, co ogranicza szanse na dalszą, dynamiczną zwyżkę. W najbliższym czasie notowania ropy i miedzi mogą wspierać fundamenty. W przypadku rynku miedzi dość silnym motywem do zwyżki jest nadwyżka popytu nad podażą, prognozowana na ten i następny rok .

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?