REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017

Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017 /Fot. Fotolia
Kto może skorzystać z oferty Funduszy Europejskich w listopadzie 2017 /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W tym miesiącu przewidziano aż 190 możliwości finansowego wsparcia dla pomysłów i rozwoju działalności! Przedstawiamy ofertę Funduszy Europejskich.

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Nadchodzący miesiąc to 190 konkursów, z czego 93 zupełnie nowe. Wśród nich znajdziesz 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

REKLAMA

Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach. 

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

REKLAMA

Na początku listopada otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może jednak liczyć nie więcej niż 5 podmiotów, a liderem musi być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł. 

Dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami listopad to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursu z Programu sektorowego PBSE. To oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsorcjów przedsiębiorstw. Na projekty zarezerwowano 120 mln zł. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze:

 • energetyka konwencjonalna
 • energetyka odnawialna
 • sieci elektroenergetyczne. 

Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu może wynosić od 2 mln zł do 40 mln zł. Dowiedz się więcej 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zapraszamy do składania wniosków na projekty związane z:

 • prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,  
 • eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na  nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
 • zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Infrastruktura B+R

REKLAMA

Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na inwestycje w tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w listopadzie mogą ruszać po środki z ogólnopolskiego Programu Inteligentny Rozwój. Pula środków w konkursie na takie projekty wynosi 460 mln zł.  

W skali regionalnej zapraszamy przedsiębiorców, m.in. z województwa mazowieckiego i podkarpackiego do składania wniosków na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotację unijną możesz przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Chodzi tu o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Możesz dofinansować np. koszty wiedzy technicznej oraz doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Dowiedz się więcej o konkursie.

Dla przedsiębiorstw, które wejdą w konsorcjum z jednostką naukową lub uczelnią, w listopadzie otwiera się szansa na pozyskanie unijnych środków na rozwój infrastruktury naukowej. Możesz dostać środki np. na zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w tym konkursie to 550 mln zł. Koszty kwalifikowalne Twojego projektu muszą wynosić co najmniej 30 mln zł. Maksymalnie możesz otrzymać dotację w wysokości 80% tych kosztów.

O pieniądze mogą starać się projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które są na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

Innowacje

W listopadzie ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie mają mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dodatkowe środki finansowe dla swojej firmy. Dzięki dotacji mogą skorzystać z usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przewidziano na projekty pulę ok. 790 tys. zł, dla projektów z pozostałych województw ok. 13,5 mln zł. W zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja, wsparcie może wynieść od 60 tys. zł do 800 tys. zł. 

Zobacz: Dotacje

Energetyka

Listopad to również miesiąc z 7 konkursami w obszarze energetyki. Dla dużych przedsiębiorstw, jak również przedsiębiorców – wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, otwiera się oferta m.in. na inwestycje w obszarach: 

 • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,
 • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE,
 • budowa nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,
 • przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, które zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii.

Wzornictwo przemysłowe

Listopad to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy poziomie dofinansowania do 85%. 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Efektywność energetyczna

Działasz w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej? W listopadzie otwiera się możliwość pozyskania środków unijnych na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie). Taka modernizacja energetyczna budynku obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym m.in.:

 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych
 • modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • wymianę oświetlenia części wspólnych na energooszczędne
 • przebudowę systemów grzewczych
 • przebudowę systemów chłodzących i budowę/przebudowę klimatyzacji
 • instalację odnawialnych źródeł energii

Nabory listopadowe to również szansa na pozyskanie środków unijnych na zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi w województwie zachodniopomorskim, małopolskim i śląskim. Do skorzystania z oferty zapraszamy m.in. przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Organizacje pozarządowe

Działasz w organizacji pozarządowej lub jako partner społeczny? Listopad to okazja na pozyskanie środków na organizację szkoleń, a  np. w województwie opolskim, śląskim czy podlaskim na wsparcie edukacji przedszkolnej. Szkoleń potrzebują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei pracownicy służby geodezyjnej i kartograficznej wymagają przeszkolenia z zakresu analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. 

Ochrona środowiska

 W listopadzie można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

 • na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (woj. zachodniopomorskie),
 • na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. opolskie),
 • na gospodarowanie odpadami (woj. śląskie),
 • na gospodarkę wodno-ściekową (woj. pomorskie).

Infrastruktura społeczna

W listopadzie możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:

 • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
  - społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  - zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
  - edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 • ułatwienia dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych,
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia).

W programach regionalnych (m.in. województwo mazowieckie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie) dostępnych będzie aż 17 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne i związki wyznaniowe.

Jednostki naukowe i uczelnie

O pieniądze unijne na rozwój infrastruktury naukowej w listopadzie mogą się również ubiegać konsorcja jednostek naukowych lub uczelni. Inwestycja może obejmować m.in. zakup wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej czy zakup oprogramowania. 

Wsparcie unijne jest jednak zarezerwowane wyłącznie na projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które znajdują się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF).

Jednostki samorządu terytorialnego

Dla jednostek samorządu terytorialnego w listopadzie otwiera się nabór na projekty dotyczące gospodarki odpadami np. inwestycje dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycje nie obejmują instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Do wzięcia są również pieniądze unijne na projekty związane ze zdrowiem, na przykład na:

 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (woj. mazowieckie),
 • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego (woj. zachodniopomorskie),
 • edukację prozdrowotną o charakterze regionalnym i lokalnym polegającą na zachęcaniu do skorzystania z badań profilaktycznych raka piersi (woj. opolskie),
 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
 • projekty wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową (woj. podlaskie).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Współpraca na styku biznesu i nauki to nieocenione korzyści także dla firm

  Współpraca praktyków biznesu z instytucjami naukowymi wielu z nas kojarzy się głównie z działalnością społeczną. Korzyści dla uczelni i ich studentów są bowiem dość oczywiste. Mowa m.in. o dostępie do najnowszej wiedzy praktycznej i możliwości warsztatowego pogłębiania umiejętności uczniów, co pośrednio buduje także prestiż szkoły wyższej. A co z takiej współpracy może wynieść biznes? Wbrew pozorom to nie tylko poczucie dobrze wypełnionej misji, ale też korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

  Kto zakłada firmę by spełnić swoje marzenia a kto przechodzi na swoje, by skorzystać z okazji

  Daleko za sobą mamy już etap szybkiego przyrostu firm wskutek wymuszania przez dotychczasowych pracodawców przejścia na samozatrudnienie. Teraz rynek młodych firm znormalniał i niewiele różni się od innych, w krajach o ustabilizowanej od dekad gospodarce.

  Przedsiębiorcy z listą oczekiwań do nowego rządu. Na co liczą najbardziej?

  Lista oczekiwań przedsiębiorców wobec nowego rządu jest całkiem długa, a otwierają ją: odblokowanie środków z KPO, przywrócenie dialogu społecznego i stabilności wprowadzania zmian w przepisach czy powrót do poprzedniego sposobu rozliczania składki zdrowotnej.

  1000 zł na całe świąteczne zakupy? Taka kwota wystarczy połowie Polaków

  Ponad połowa badanych Polaków planuje przeznaczyć na wszystkie świąteczne (chodzi oczywiście o Święta Bożego Narodzenia) zakupy do 1000 zł - wynika z badania opublikowanego 6 grudnia 2023 r. przez Mastercard. Dodano, że ok. 46 proc. odkłada na ten cel z dużym wyprzedzeniem.

  REKLAMA

  Prawdziwa szynka, wędlina, kiełbasa, wędzonka – z czego powinny być zrobione? Określi rozporządzenie

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował 5 grudnia 2023 r. projekt rozporządzenia, które ma na celu wprowadzenie zasad stosowania określeń "szynka" „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa” przy znakowaniu produktów żywnościowych. Po wejściu w życie tych przepisów będzie jasne jakie produkty będą mogły być oznaczane na opakowaniach tymi określeniami. Projekt ten spotkał się ze sprzeciwem polskich producentów żywności roślinnej.

  Do 200 tys. euro i szansa rozwoju w USA. 10-12 polskich startupów zostanie wybranych w I kwartale 2024 roku

  Maverick Nation wyselekcjonuje technologiczne startupy z Polski i umożliwi im rozwój w Stanach Zjednoczonych. Na początku II kwartału 2024 roku swoich sił w USA spróbuje od 10 do 12 polskich startupów, które na ten cel otrzymają do 200 tys. euro i niespotykane dotąd wsparcie biznesowe. To pierwszy polski, całkowicie prywatny projekt tego typu, utworzony bez wsparcia publicznego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju czy Europejskiego Funduszu Innowacji, co jest ewenementem w inicjatywach tego typu.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Branża transportowa najdłużej czeka na pieniądze od kontrahentów

  Branża TSL jest najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Najważniejszą składową tego sukcesu jest transport, który w ciągu ostatnich 10 lat zwiększył zatrudnienie o blisko ćwierć miliona osób (najnowszy raport „Transport drogowy w Polsce 2023”). Skąd zatem biorą się finansowe wyzwania i problemy tej branży? Chociażby z długich terminów płatności. 

  REKLAMA

  Które branże mają najlepsze perspektywy na przyszły rok?

  Pozytywne dane z NBP pokazujące wzrost wskaźnika prognoz popytu dają optymizm firmom. Które branże mają najlepsze perspektywy? 

  Czy inwestorzy w spółki memowe są bardziej skłonni do inwestowania w kryptowaluty czy w akcje?

  Czy inwestorzy którzy wcześniej kupowali akcje memowej spółki GameStop mogą być zainteresowani bardziej tradycyjną giełdą? Jakie są główne trendy dominujące wśród osób wybierających inwestowanie w te nowe instrumenty?

  REKLAMA