REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przetarg na zakup bonów towarowych

Bony towarowe, przetarg
Bony towarowe, przetarg
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Kwoty jakie zamawiający wydają w ciągu roku na zakup bonów towarowych wynoszą najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W większości przypadków jednak środki wydatkowane na powyższy cel przekraczają próg 14.000 Euro. To z kolei oznacza – przyjmując zasadę zgodnie, z którą zakup bonów towarowych stanowi dostawę w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – konieczność zastosowania odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych.

W potocznym rozumieniu bony towarowe uważane są za dokument w formie papierowej, który upoważnia jego posiadacza do wymiany bonu na towar w placówkach handlowych akceptujących taką formę płatności.

REKLAMA

Powyższe wynika między innymi z faktu, że obowiązujące w Polsce przepisy nie zawierają legalnej definicji bonu towarowego będącego przedmiotem obrotu na rynku, w tym na rynku zamówień publicznych. Bon, według Słownika Języka Polskiego, oznacza dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów lub usług.

W konsekwencji to od zamawiającego zależy w jakiej formie zostaną one wystawione i przekazane docelowym użytkownikom.

Zakaz ograniczania konkurencji.

REKLAMA

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wskazać należy na obowiązek wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych tj. w szczególności: w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wydatkując środki zobowiązany jest przestrzegać zasady nie ograniczania konkurencji. Przejawem dbałości o zachowanie zasad konkurencyjności i prawidłowego przeprowadzenia procedury zakupu bonów towarowych jest między innymi określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a jednocześnie uwzględniający potrzeby zamawiającego tj. podając między innymi ilość i wartość nominalną zamawianych bonów, ale również ich formę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz: Czy zamawiający może zmienić ogłoszenie o zamówieniu?

Z uwagi na brak ustawowej definicji pojęcia „bon towarowy” to na zamawiającym spoczywa obowiązek opisania w treści specyfikacji przetargowej co należy rozumieć pod pojęciem bonu towarowego oraz określenia jego formy.

REKLAMA

W praktyce znaczna ilość zamawiających opisując dopuszczalną formę bonu poprzestaje na formie papierowej. Tymczasem tego rodzaju zapis bezsprzecznie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ponieważ w sposób całkowicie bezpodstawny prowadzi do wyeliminowania z ubiegania się o zamówienie publiczne podmiotów, które dystrybuują bony w postaci kart magnetycznych (tj. w formie analogicznej jak karty bankomatowe, kredytowe, rabatowe, itp.), które uznawane są za alternatywne rozwiązanie dla bonu towarowego w formie papierowej.

W związku z powyższym zamawiający powinien w opisie przedmiotu zamówienia określić tak ilość bonów (kart) jak i ich formę, precyzując, że jest zainteresowany dostawą bonów towarowych w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej karty płatniczej.

W przeciwnym razie zamawiający, którzy udzielają zamówień na dostawę bonów towarowych w postaci papierowej i jednocześnie nie dopuszczają możliwości zaoferowania alternatywnego rozwiązania w postaci elektronicznej dopuszczają się naruszenia podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zobacz: Jak poprawnie wnieść odwołanie?


Korzyści z formy elektronicznej bonów towarowych.

Potrzebą zamawiającego, którą realizuje w drodze procedury zakupu bonów, jest nie tyle ich dostarczenie, co zapewnienie określonym użytkownikom możliwości wydatkowania środków finansowych w ramach obrotu bezgotówkowego, w określonym terminie i do określonej wysokości, w ramach określonego rodzaju asortymentu (-ów) towarów lub usług.

Wobec powyższego zamawiający powinien dążyć do maksymalizacji korzyści jakie uzyskają odbiorcy zakupionych bonów.

Korzyści te w przypadku formy elektronicznej są w sposób obiektywny wyraźnie większe niż w przypadku formy papierowej.

Do najistotniejszych zalet karty elektronicznej, jako bonu towarowego w porównaniu z formą papierową bonu można zaliczyć:

- możliwość skorzystania z największej sieci akceptującej, ponieważ karty płatnicze są w Polsce powszechnie akceptowane, nawet w małych miejscowościach, w ponad 200 000 punktów – w przypadku bonu papierowego ilość placówek jest wielokrotnie niższa, gdyż ograniczona jest tylko do tych, z którymi wykonawca podpisał umowę,

- elastyczną możliwość korzystania z wartości bonu – w przypadku bonu papierowego ograniczeniem jest ich nominał, co skutkuje koniecznością posiadania bonów o różnych nominałach – w formie elektronicznej ograniczeniem jest jedynie wartość zapisana na karcie, która w sposób płynny może być wydatkowana przez osobę dysponującą kartą,

- ułatwienia w rozliczaniu – ilość zamawianych nominałów bonów w formie papierowej zwiększa trudności w ich dalszej redystrybucji do pracowników, w przypadku kart – każdy pracownik dostaje jedną kartę z uprzednio zakodowaną wartością przez dostawcę zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez zamawiającego,

- w przypadku utraty karty elektronicznej można ją szybko zablokować bez utraty środków, co w przypadku bonów papierowych jest niemożliwe,

- zmniejszenie kosztów przy kolejnych zakupach bonów – karty mogą być przez zamawiającego doładowywane wielokrotnie w nieograniczonym okresie i wartości,

- prestiż pracodawcy, gdyż wskazuje na jego aktywne uczestnictwo w środowisku nowoczesnych systemów i technik elektronicznych.

Zobacz: Przedsiębiorca mniej zapłaci za skargę na orzeczenie KIO

Jakie ustalić kryteria oceny ofert.

Kolejny aspekt zagadnienia związanego z zamawianiem bonów lub kart można odnieść do sposobu ustalenia kryteriów oceny ofert. Ze względu na konieczność wyboru jednej oferty zamawiający organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów powinien określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (ogłoszeniu, zaproszeniu do składania ofert), także inne niż cena, kryteria jakimi będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wówczas za ofertę najkorzystniejszą może zostać uznana jedynie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Ustawodawca wskazał katalog takich przykładowych kryteriów oceny ofert. Tym niemniej, nawet wykorzystanie kryteriów określonych przykładowo przez ustawodawcę, należy oceniać w odniesieniu do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i okoliczności towarzyszących udzieleniu danego zamówienia.

Wybór kryteriów oceny ofert winien służyć zagwarantowaniu rzeczywistej konkurencji między potencjalnymi wykonawcami dla konkretnego zamówienia.

Zobacz: Dyrektywa obronna 2013 - Sejm uchwalił nowelizację pzp


W praktyce zamawiający najczęściej ustalają dwa kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Cena
 2. Ilość punktów akceptujących oferowane bony.

Taki dualny dobór kryteriów (bez względu na ich wagi znaczeniowe) może tylko pozornie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji i wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, pomimo przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i zastosowania innych oprócz ceny kryteriów oceny ofert.

Zamawiający nie może określać kryteriów oceny ofert w sposób, który preferuje wybór określonego wykonawcy czy określonej grupy wykonawców, co w przypadku nabywania bonów bądź kart elektronicznych można odnosić do organizowania postępowań, w których jedynymi kryteriami oceny ofert są: cena i liczba punktów, w których będzie można zrealizować bon czy skorzystać z karty.  W tym miejscu należy zaznaczyć, iż kryterium liczby placówek traci na znaczeniu w przypadku kart, gdyż co do zasady mogą one zostać wykorzystane w każdym punkcie dysponującym terminalem.

Wątpliwości może budzić także faktyczny charakter ustanawianego kryterium w zakresie liczby punktów realizacji bonów bądź kart. Jako kryteria udzielenia zamówienia nie mogą zostać ustanowione „kryteria, które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, lecz są związane zasadniczo z oceną odpowiedniości oferentów w zakresie wykonania danego zamówienia”, w tym dotyczące doświadczenia, kwalifikacji i środków zapewniających właściwe wykonanie zamówienia. Punkty realizacji bonów bądź kart można natomiast uznać za środek zapewniający właściwe wykonanie zamówienia, gdyż ich liczba i lokalizacja nie określają jedynie sposobu realizacji zamówienia publicznego, ale wskazują na zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia (potencjał techniczny). Stanowiąc natomiast kryterium podmiotowe nie mogą służyć do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie jako kryterium udzielenia zamówienia.

Zobacz: Zaświadczenia o niekaralności przy udzielaniu zamówień publicznych

Dlatego też należy wskazać, że zamawiający mają możliwość ustanowienia w miejsce kryterium ilości punktów akceptujących oferowane bony kryteriów odnoszących się do realnych korzyści dla użytkownika (pracownika, któremu bony zostaną przekazane).

Mogą to być kryteria związane z organizacją realizacji zamówienia, czy też użytkowania kart. Proszę zwrócić uwagę na następujące:

 1. Cena wydania duplikatu karty wraz z przeksięgowaniem środków oraz dostawą do użytkownika.
 2. Obsługa karty i użytkownika:
 • sposób aktywacji kart (samodzielnie, czy poprzez pracodawcę)
 • zmiana numeru PIN (cena i sposób - samodzielnie, czy poprzez pracodawcę),
 • sposób sprawdzania salda karty – całodobowa infolinia, Internet, bankomat,
 • cena sprawdzania salda w bankomacie,
 • możliwość dokonywania płatności w Polsce i na Świecie,
 • możliwość korzystania ze wszystkich bankomatów w kraju i zagranicą.
 1. Aktualność informacji dla użytkownika o saldzie karty (w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem – jakim?).
 2. Czas realizacji zamówienia.
 3. Rodzaje oferowanych kart:
 • z pin z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu,
 • z pin bez możliwości wypłaty gotówki z bankomatu,
 • bez pin,
 • z możliwością lub bez możliwości ponownego doładowania.
 1. Czy wykonawca wymaga podania danych osobowych użytkowników kart przed realizacją zamówienia?

Przyjmując powyższe zasady obejmujące zakup bonów w innych formach niż tyko papierowa i ustalając inne niż ilość punktów akceptujących bony kryteria oceny ofert, zamawiający ma możliwość uzyskania nowoczesnego rozwiązania zapewniającego elastyczność użytkowania przez osoby, które otrzymają bon towarowy w formie elektronicznej karty płatniczej przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, a w przypadku zakupu bonów o wartości wyższej niż 14.000 € również zasad udzielania zamówień publicznych, które określa Prawo zamówień publicznych.

Zobacz: Ochrona wynagrodzeń dla podwykonawców

Autor: Justyna Majecka-Żelazny

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  Polskie firmy co roku wyrzucają do kosza miliony złotych! Recykling oprogramowania jest możliwy

  W zasobach wielu firm i instytucji publicznych zalegają niekiedy nawet setki sztuk niewykorzystywanych licencji wieczystych na oprogramowanie wartych dziesiątki, a czasem i setki tysięcy złotych. Nieliczne podmioty decydują się na ich odsprzedaż – a szkoda, bo to przedsięwzięcie nie tylko zgodne z prawem, ale i mogące stanowić jeden z elementów optymalizacji kosztowej działalności każdej organizacji.

  Będą przepisy regulujące zasady wykonywania działalności kosmicznej

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o działalności kosmicznej. Nowa ustawa będzie regulowała m.in. zasady wykonywania działalności kosmicznej, jak również warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej. Działalność kosmiczna będzie mogła być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia udzielanego przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

  REKLAMA

  PIT kasowy coraz bliżej. Rząd chce w II kw. przyjąć projekt ustawy. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wybrać PIT kasowy

  Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

  Od 2025 roku zapłacisz podatek dopiero gdy kontrahent zapłaci za fakturę. Uwzględnisz koszty, gdy za nie zapłacisz [kasowy PIT]

  Najprawdopodobniej w 2025 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. kasowy PIT. Opublikowano już założenia nowelizacji wprowadzającej te przepisy. Co z nich wynika?

  Polska wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na połów szprota w kwietniu. Chodzi o zapewnienie żywności ukraińskim żołnierzom

  Połów szprota w kwietniu na głębokości większej niż 65 m – to będzie przedmiotem wniosku polskiego rządu do Komisji Europejskiej. Argumentem za uwzględnieniem tego wniosku przez władze Unii Europejskiej ma być fakt, że łowiony przez polskich rybaków szprot stanowi podstawę wyżywienia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie wojny z Rosją.

  Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik spółki – uchwała Sądu Najwyższego

  21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę (III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów (wspólnik dominujący) nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

  REKLAMA

  Handel hurtowy i nowe zamówienia w przemyśle - co pokazują najnowsze dane GUS?

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego i nowych zamówieniach w przemyśle w styczniu 2024 roku.

  Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

  Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? 

  REKLAMA