REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaświadczenia o niekaralności przy udzielaniu zamówień publicznych

Zaświadczenia o niekaralności przy udzielaniu zamówień publicznych
Zaświadczenia o niekaralności przy udzielaniu zamówień publicznych

REKLAMA

REKLAMA

W Prawie zamówień publicznych istnieje obowiązek przedłożenia zamawiającemu zaświadczeń o niekaralności wspólników spółek osobowych i członków zarządu osób prawnych. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy wspólnikiem lub komplementariuszem spółki osobowej (wykonawcy) jest inna spółka osobowa lub kapitałowa.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej skrótowo p.z.p.) przez wykonawcę rozumieć należy osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

REKLAMA

REKLAMA

Na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz dotyczących spółek handlowych, osobowe spółki handlowe, to jest: spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę partnerską i spółkę komandytowo – akcyjną, uznaje się za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przyznana jest zdolność prawna.

W związku z tym nie ulega wątpliwości, że wykonawcą zamówienia publicznego może być podmiot, działający w formie osobowej spółki handlowej. Prawny status wykonawcy przysługuje przy tym spółkom osobowym, nie zaś ich wspólnikom (komplementariuszom).

Zmierzając do udzielenia zamówienia publicznego zamawiający uprawniony jest do określenia warunków, jakie spełnić będzie musiał wykonawca, ubiegający się o udzielenie mu danego zamówienia.

Niezależnie od tego jednak, przepisy p.z.p. określają przypadki, w których wykonawca nie może starać się o udzielenie mu zamówienia, a jeśli weźmie w nim udział, to winien zostać z niego wykluczony przez zamawiającego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W szczególności, stosownie do regulacji zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 5 i 7 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się spółki jawne, komandytowe i komandytowo – akcyjne, których wspólnika lub komplementariusza prawomocnie skazano za:

- przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

- przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

- przestępstwo przeciwko środowisku,

- przestępstwo przekupstwa,

- przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub - inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

- przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

REKLAMA

W przypadku osób prawnych, a więc między innymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, przesłanka powyższa odnosi się do urzędujących członków organu zarządzającego, a więc prezesów i członków zarządów.

Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się podmioty zbiorowe, wobec których są orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W praktyce ustalenie przez zamawiającego, że powyższe okoliczności nie występują, to jest, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, następuje poprzez żądanie zamawiającego przedłożenia przez ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców dokumentów w postaci aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. zaświadczeń o niekaralności, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz formy w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest, aby wspólnikiem spółki jawnej lub komplementariuszem w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej była inna spółka handlowa, zarówno kapitałowa jak i osobowa.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) za podmioty zbiorowe uznawane są między innymi jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a więc także osobowe spółki handlowe.

W przypadku zatem, gdy o udzielenie zamówienia publicznego, ubiegać się będzie spółka jawna, komandytowa lub komandytowo - akcyjna, której wspólnikiem lub komplementariuszem będzie inna spółka osobowa lub kapitałowa, może powstać wątpliwość, czy w celu ustalenia, że nie występują negatywne przesłanki udziału danej spółki osobowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający winien żądać przedłożenia przez tę spółkę osobową, jako ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykonawcę, zaświadczeń o niekaralności z KRK, odnoszących się do wspólników, komplementariuszy oraz urzędujących członków zarządów spółek, będących wspólnikami lub komplementariuszami osobowych spółek handlowych, ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wyjaśniając powyższą wątpliwość stwierdzić należy, że na zamawiającym nie ciąży obowiązek, ani nie jest on uprawniony, do żądania przedłożenia przez ubiegającą się o udzielenie zamówienia publicznego spółkę jawną, komandytową lub komandytowo - akcyjną, aktualnych informacji z KRK, dotyczących wspólników, komplementariuszy lub urzędujących członków zarządów spółek osobowych lub kapitałowych, będących jej wspólnikiem lub komplementariuszem.

Za stanowiskiem powyższym przemawia to, że katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, określony w art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. ma charakter katalogu zamkniętego (por. M. Stachowiak [w:] Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2012. s. 174).

Jako że przepisy te stanowią podstawę do pozbawienia wykonawców możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, ograniczając tym samym możliwości ich aktywności gospodarczej, nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Które stypendia naukowe są zwolnione z PIT

Tax Free, czyli zwrot VAT podróżnym

Kary za brak OC w 2013 roku


Literalna wykładnia omawianych przepisów p.z.p. nie budzi natomiast wątpliwości, że obowiązki przedłożenia dokumentów potwierdzających brak prawomocnego skazania lub orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 9 p.z.p., mają wymiar jednostopniowy. Mogą być więc odnoszone wyłącznie wspólników i komplementariuszy spółek osobowych, ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie zaś do osób fizycznych, będących wspólnikami, komplementariuszami lub urzędującymi członkami organów zarządzających spółek, które są wspólnikami lub komplementariuszami wykonawców.

Stanowisko powyższe znalazło również potwierdzenie w jednej z indywidualnych interpretacji przepisów p.z.p., udzielonej prze Urząd Zamówień Publicznych w lipcu 2012 r. Wskazano w niej trafnie, że przestępstwa, wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 p.z.p., mogą zostać popełnione tylko przez osoby fizyczne, wobec czego nie jest możliwe stosowanie art. 24 ust. 1 pkt 5 i 7 do spółek osobowych lub kapitałowych.

Reasumując wyjaśnić należy, że w przypadku, gdy ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego będzie spółka jawna, komandytowa lub komandytowo - akcyjna, której wspólnikiem lub komplementariuszem będzie inna spółka osobowa lub kapitałowa, obowiązek przedłożenia zaświadczeń o niekaralności, wynikający z art. 24 ust. 1 pkt 5 lub 7, nie będzie się odnosił od ich wspólników oraz komplementariuszy, chociażby byli osobami fizycznymi, jak również do urzędujących członków ich organów zarządzających.

Podobnie, podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu zbiorowego, co do którego orzeczony został zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p.), badana może być wyłącznie w bezpośrednio w odniesieniu do wykonawcy, nie zaś do jego wspólnika lub komplementariusza, jakkolwiek również byłby podmiotem zbiorowym.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA