Kategorie

Żłobek i klub dziecięcy - nowe zasady zakładania

Magdalena Czajka
Ustawa żłobkowa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące zasad zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi.
Sejm przyjął 5 stycznia 2011 roku ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech. Tzw. ustawa żłobkowa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące zasad zakładania i prowadzenia placówek, w których sprawowana jest opieka na dziećmi. Jakie odmienne uregulowania przyjął nasz ustawodawca?

Wspomniana przeze mnie ustawa określa m. in. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat trzech, a także kwalifikacje osób sprawujących opiekę.

Opieka nad dziećmi do lat 3 może być zorganizowana w następujący sposób:

 • w formie żłobka;
 • w formie klubu dziecięcego;
 • sprawowana przez opiekuna dziennego lub
 • sprawowana przez nianię.

Opieką może być objęte dziecko w wieku od 20 tygodni (w żłobku) lub roku (w klubie dziecięcym) do 3 lat. W sytuacji, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe bądź utrudnione (w szczególności, gdy rozwój psychomotoryczny dziecka na to nie pozwala), sprawowanie opieki może być wydłużone do 4 lat.

Żłobki i kluby dziecięce tworzyć i prowadzić mogą:

 • gminy (w formie gminnych jednostek budżetowych);
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Reklama

Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotacje celową z budżetu gminy. Natomiast gminy mogą dostać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3. Jej wysokość nie może przekraczać 50% kosztów realizacji zadania.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ jest działalnością regulowaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Wpisu dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej placówki. Podlega on opłacie w wysokości ustalanej przez radę gminy w formie uchwały.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

Czas pracy żłobka lub klubu dziecięcego 

W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Może zostać wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach za dodatkową opłatą. Natomiast w klubie dziecięcym jest to do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Reklama

Opiekunem w tych placówkach może być osoba, która ma kwalifikacje:
1) pielęgniarki,
2) położnej,
3) opiekunki dziecięcej,
4) nauczyciel wychowania przedszkolnego,
5) pedagog opiekuńczo- wychowawczy, a ponadto
6) osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub odbyła 280- godzinne szkolenie przed zatrudnieniem jako opiekun.

Jeden opiekun może sprawować opiekę, zarówno w żłobku jak i w klubie, nad ośmiorgiem dzieci. Jeżeli w żłobku jest powyżej dwadzieściorga dzieci, to zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Przy zapewnieniu opieki można korzystać z pomocy wolontariuszy, jednak przed przystąpieniem do pracy są zobowiązani do odbycia szkolenia.

Opieka może być sprawowana także przez dziennego opiekuna. Jest nim osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia zgodnie z Kodeksem cywilnym. Może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci (a gdy w grupie jest dziecko, które nie ukończyło roku, niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki- maksymalnie nad trojgiem).

Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Taką umowę zawiera wójt, burmistrz lub prezydent miasta i on tez ma obowiązek opłacania oraz finansowania składki na to ubezpieczenie.

Polecamy: Jak założyć przedszkole - finansowanie

Wybór dziennego opiekuna następuje na podstawie otwartego konkursu ofert. Ustawa także wprowadza wymóg prowadzenia wykazu takich osób.

Opiekę będzie mogła także sprawować niania, czyli osoba fizyczna, na podstawie umowy o świadczenie usług (umowa uaktywniająca). Zarówno ona jak i dzienny opiekun sprawują opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia życia.

Umowa uaktywniająca jest zawierana na piśmie pomiędzy nianią a rodzicami bądź rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Za nianię, w wypadkach określonych w przyjętej przez Sejm ustawie, składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacać:

1) ZUS- od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia
2) rodzic- od podstawy stanowiącej nadwyżkę nad kwotą minimalnego wynagrodzenia.
ZUS będzie opłacał składki jeżeli:
1) rodzice zgłoszą nianię do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność,
3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym ani opieka nie jest sprawowana przez opiekuna dziennego.

Jeżeli rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko straci zatrudnienie, zaprzestanie świadczenia usług lub działalności wyżej przeze mnie wymienionej, składki opłaca się przez okres 3 miesięcy od zaistnienia tych przyczyn.

Natomiast ZUS nie opłaca składek, gdy:
1) rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej z osoba bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym lub
2) umowa uaktywniająca została zawarta pomiędzy nianią a osobami pełniącymi funkcje rodziny zastępczej zawodowo.

Polecamy: Jak napisać biznesplan?

Nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi sprawowany jest nadzór przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Opracowano na podstawie projektu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przyjętego przez Sejm.

Przepisy ustawy weszły w życie w kwietniu br. Regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych niani obowiązują od 1 października br.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  10 maja 2021
  Zakres dat:

  Leasing w firmie - BGK wdraża nowe parametry leasingu

  Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Jakie będą nowe parametry gwarancji?

  Hubert Woźniak: Polskie jabłko nie boi się pandemii [PODCAST]

  Pandemia weryfikuje rynek producentów owoców – są upadłości i przejęcia – mówi Hubert Woźniak. Mimo to, polskie jabłko stoi mocno zarówno w kraju jak i za granicą. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Odholowanie samochodu przez policję

  Odholowanie samochodu przez policję: w jakich przypadkach jest możliwe? Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

  Szczepienia w zakładach pracy - rusza pilotaż

  Pilotaż szczepień w zakładach pracy jest już na finiszu. Pierwsze pilotażowe szczepienia ruszą od 17 maja. Kiedy rozpoczną się kolejne szczepienia już w formule regularnej? Ile firm zgłosiło się do programu?

  Dlaczego sprzedawcy nie chcą się reklamować?

  Nieuczciwa konkurencja w internecie to codzienność. Problem urósł do takiej skali, że niektórzy wytwórcy nie reklamują swoich produktów w obawie przed naśladowcami. Jak się przed tym się bronić?

  Ile działalności gospodarczych działa w Polsce? Sprawdzamy w bazie firm

  Liczba firm działających w poszczególnych państwach ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki narodowej oraz kluczowych wskaźników ekonomicznych, chociażby PKB. Jak na sytuację działających w Polsce podmiotów gospodarczych wpłynęła pandemia koronawirusa? Ile firm przestało działać, a ile nowych biznesów otwarto?

  Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego

  Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego: co oznacza? I kiedy właściciel straci pojazd? Dziś poszukamy odpowiedzi na te pytania.

  Rynek lombardów rośnie coraz szybciej [RAPORT]

  Sektor lombardów rozkwita. Choć lombardy udzielają pożyczek gotówkowych pod zastaw, obchodzą przepisy ustawy o kredycie konsumenckim – wynika z pierwszego w Polsce raportu o lombardach autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

  Ceny materiałów budowlanych 2021 - wzrosty cen w kwietniu

  Ceny materiałów budowlanych 2021. Ceny materiałów budowlanych w kwietniu wzrosły średnio 4,7 proc. w porównaniu do kwietnia 2020 r. - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie. Ale np. ceny płyt OSB wzrosły aż o 32,4% rdr.

  Jakimi konsumentami są Polacy? Są nowe kategorie [BADANIE]

  Najnowsze badanie preferencji konsumenckich pokazuje, że jedna czwarta z nas jest rozważna i pragmatyczna. Chce nabywać jak najtaniej markowe produkty. Z kolei prawie jedna piąta to zakupowi entuzjaści, podatni na opinie influencerów.

  Krajowy Plan Odbudowy - co zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

  Krajowy Plan Odbudowy określa zasady wydatkowania funduszy UE. Niestety, zaproponowane w KPO zmiany w sposób istotny wpłynęły na ograniczenie puli środków z jakiej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

  COVID-owa obniżka czynszów w galeriach jednak możliwa

  7 maja ukazał się długo oczekiwany projekt nowelizacji tzw. Ustawy COVID-owej. Nnowe brzmienie art. 15ze będzie jednak działać wstecz. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Nieważność decyzji administracyjnej - projekt nowelizacji k.p.a.

  Nieważność decyzji administracyjnej. Pomimo upływu prawie 6 (!) lat od wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dot. art. 156 § 2 k.p.a. nadal nie doszło do nowelizacji kodeksu. Wyrok z 12 maja 2015 r. mówił, że art. 156 § 2 k.p.a. jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy. Szczegóły tłumaczy r.pr. Michał Siembab z kancelarii GKR Legal.

  Ile kosztuje parking policyjny 2021 r.?

  Ile kosztuje parking policyjny 2021 r.? Na jak duże opłaty powinni przygotować się kierowcy? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Kredyty frankowe. Co dla banków oznacza wyrok SN?

  Kredyty frankowe. Ustanowiona przez Sąd Najwyższy zasada prawna ogranicza ryzyko, że w bankach zrealizuje się najbardziej kosztowny scenariusz. Rozstrzygnięcie SN pozytywnie wpłynęło na notowania banków.

  Nalepka kontrolna na szybie pojazdu: gdzie ją przykleić?

  Nalepka kontrolna na szybie pojazdu: gdzie ją przykleić? I jak ją przykleić? Przygotowaliśmy zestaw praktycznych porad.

  Popyt na kredyty mieszkaniowe - rekord w kwietniu 2021 r.

  Kredyty mieszkaniowe. Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny już w tym roku dodatni odczyt Indeksu wystrzelił do 94,3% i jest rekordowym odczytem w całej historii publikacji Indeksu. Wartość Indeksu oznacza, że w kwietniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 94,3% w porównaniu z kwietniem 2020 r.

  Rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi

  Kredyty hipoteczne - rekordowe zainteresowanie w miesiącu kwietniu. Rynek nieruchomości pandemię koronawirusa ma już za sobą. Analitycy przewidują kolejne wzrosty.

  Wyrok SN w sprawie frankowiczów - opinia Rzecznika Finansowego

  Wyrok SN w sprawie frankowiczów. Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko Rzecznika Finansowego ws. kredytów walutowych - napisał 7 maja 2021 r. w komunikacie Rzecznik Finansowy. Dodał, że decyzja SN ma moc zasady prawnej i zapewnia większą przewidywalność orzecznictwa w tzw. sprawach frankowych.

  Mieszkanie Plus: nabór wniosków o najem prawie 500 mieszkań

  Mieszkanie Plus. Od 10 maja 2021 r. rusza nabór wniosków o najem prawie 500 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus - poinformowała 8 maja 2021 r. spółka PFR Nieruchomości. Rekrutacja dotyczy lokali powstających w trzech miastach: Mińsku Mazowieckim, Dębicy i Radomiu.

  Nowy Tigaun Allspace. Premiera jeszcze w maju!

  Tiguan Allspace będzie kolejną z nowości, które pojawią się w gamie marki. Volkswagen odświeży wygląd SUV-a i zadba o... technologię!

  Kredyty frankowe. Uchwała SN wytyczną dla sądów powszechnych

  Kredyty frankowe - kolejne ważne rozstrzygnięcie. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego będzie ważną wytyczną dla sądów powszechnych. Jakie konsekwencje prawne wynikają z uchwały?

  Sąd Najwyższy wydał decyzję ws. kredytów frankowych

  Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uznał, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji. W opinii sądu bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

  Jaka jest stopa zwrotu z wynajmu mieszkań?

  Wynajem mieszkania. W ostatnich latach popyt na rynku mieszkaniowym istotnie napędzały osoby, które chciały zainwestować w wynajem. Stopy zwrotu z takiego zakupu były znacznie wyższe niż oprocentowanie lokat, a rosnące dynamicznie ceny mieszkań zachęcały do inwestycji.

  Złoto nadal jednym z najbardziej popularnych celów inwestycyjnych

  Zainteresowanie złotem na światowych rynkach jest obecnie ogromne. Samoloty ze złotymi sztabkami latają rzadziej, ale konwoje z cennym ładunkiem mkną autostradami – tak złoto jest transportowane m.in. do Polski. Kruszec stał się popularną alternatywą do inwestowania, także nad Wisłą.