| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zakładam firmę > Żłobek i klub dziecięcy > Żłobek i klub dziecięcy - nowe zasady zakładania

Żłobek i klub dziecięcy - nowe zasady zakładania

Sejm przyjął 5 stycznia 2011 roku ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech. Tzw. ustawa żłobkowa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące zasad zakładania i prowadzenia placówek, w których sprawowana jest opieka na dziećmi. Jakie odmienne uregulowania przyjął nasz ustawodawca?

Wspomniana przeze mnie ustawa określa m. in. zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat trzech, a także kwalifikacje osób sprawujących opiekę.

Opieka nad dziećmi do lat 3 może być zorganizowana w następujący sposób:

  • w formie żłobka;
  • w formie klubu dziecięcego;
  • sprawowana przez opiekuna dziennego lub
  • sprawowana przez nianię.

Opieką może być objęte dziecko w wieku od 20 tygodni (w żłobku) lub roku (w klubie dziecięcym) do 3 lat. W sytuacji, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe bądź utrudnione (w szczególności, gdy rozwój psychomotoryczny dziecka na to nie pozwala), sprawowanie opieki może być wydłużone do 4 lat.

Żłobki i kluby dziecięce tworzyć i prowadzić mogą:

  • gminy (w formie gminnych jednostek budżetowych);
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podmioty te mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotacje celową z budżetu gminy. Natomiast gminy mogą dostać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku lat 3. Jej wysokość nie może przekraczać 50% kosztów realizacji zadania.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ jest działalnością regulowaną zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Wpisu dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej placówki. Podlega on opłacie w wysokości ustalanej przez radę gminy w formie uchwały.

Polecamy: Jak założyć własną firmę?

W żłobku zapewnia się opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Może zostać wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach za dodatkową opłatą. Natomiast w klubie dziecięcym jest to do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Opiekunem w tych placówkach może być osoba, która ma kwalifikacje:
1) pielęgniarki,
2) położnej,
3) opiekunki dziecięcej,
4) nauczyciel wychowania przedszkolnego,
5) pedagog opiekuńczo- wychowawczy, a ponadto
6) osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 lub odbyła 280- godzinne szkolenie przed zatrudnieniem jako opiekun.

Jeden opiekun może sprawować opiekę, zarówno w żłobku jak i w klubie, nad ośmiorgiem dzieci. Jeżeli w żłobku jest powyżej dwadzieściorga dzieci, to zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »