Kategorie

Prawo upadłościowe: kiedy warto powołać radę wierzycieli?

Portal Procesowy
Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.
Rola rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym/ Fot. Fotolia
Rola rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym/ Fot. Fotolia
Fotolia
O interes wierzycieli w postępowaniu upadłościowym najlepiej mogą zadbać sami wierzyciele. Dlatego zarówno w upadłości likwidacyjnej jak i w upadłości układowej warto jest powołać radę wierzycieli.

Upadłość w interesie wierzycieli

Istotą polskiego postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli upadłego w jak najwyższym stopniu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ustawodawcę. To w interesie wierzycieli prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a kwestia przetrwania przedsiębiorstwa dłużnika stawiana jest na drugim miejscu. Dlatego ważne jest, aby interes wierzycieli był należycie reprezentowany.

Tak jak w codziennym życiu, również w postępowaniu upadłościowym najlepiej o swój interes troszczy się sam zainteresowany. Dlatego Prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.i n.) przewiduje, że na straży interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym może stać rada wierzycieli. Ponieważ jednak jest ona ciałem fakultatywnym zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i z opcją układową, w praktyce ustanawia się ją rzadko.

Zobacz: Kiedy dłużnika uważa się za niewypłacalnego?

Rada wierzycieli

Reklama

Powołanie rady wierzycieli może nastąpić uchwałą zgromadzenia wierzycieli powziętą na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli. Poza tym rada wierzycieli może być ustanowiona w każdym stadium postępowania upadłościowego przez sędziego-komisarza, o ile uzna on to za potrzebne lub obligatoryjnie na wniosek wierzycieli mających przynajmniej piątą część ogólnej sumy wierzytelności uznanych lub uprawdopodobnionych.

Wiążący wniosek o ustanowienie rady wierzycieli może pochodzić tylko od wierzycieli reprezentujących odpowiednią część ogólnej sumy wierzytelności (nie może więc pochodzić od upadłego, syndyka, nadzorcy sądowego czy zarządcy). Brak legitymacji do złożenia wiążącego wniosku nie pozbawia wierzycieli reprezentujących mniej niż jedną piątą ogólnej sumy wierzytelności oraz innych osób możliwości składania umotywowanych wniosków do sędziego-komisarza o ustanowienie rady wierzycieli.

Zobacz: Pięć kroków do ogłoszenia upadłości

Skład rady

Reklama

Rada wierzycieli składa się z trzech do pięciu członków oraz jednego lub dwóch ich zastępców. Członkami i ich zastępcami mogą być tylko wierzyciele upadłego. Pełnią oni swoje obowiązki osobiście lub przez swoje organy, a za zgodą sędziego-komisarza także przez pełnomocnika (np. adwokata lub radcę prawnego). O wyborze członków i ich zastępców decyduje sędzia-komisarz (poza przypadkiem ich powołania na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli). Sędzia-komisarz może również odwoływać członków i ich zastępców, którzy nie pełnią należycie swoich obowiązków, i powoływać nowych, przy czym wierzyciel zawsze ma prawo odmówić powołania do rady. 

Zmiana składu rady wierzycieli może być dokonywana również na wniosek wierzycieli uprawnionych do złożenia wniosku o powołanie rady (reprezentujących 1/5 ogólnej sumy wierzytelności). Jeżeli sędzia-komisarz nie uwzględni tego wniosku, musi go przedstawić zgromadzeniu wierzycieli, które może podjąć uchwałę o zmianie członka rady wierzycieli, jeżeli za wnioskiem opowiedzą się wierzyciele reprezentujący ponad połowę ogólnej sumy wierzytelności.

Jakie kompetencje ma rada?

Rada wierzycieli posiada kompetencje nadzorczo-kontrolne. Służy ona pomocą syndykowi, nadzorcy sądowemu lub zarządcy, kontroluje ich działalność, bada stan funduszy masy upadłości, udziela zezwolenia na dokonanie niektórych czynności oraz wyraża opinię na żądanie właściwych organów postępowania. Każdy członek rady indywidualnie, jak również cała rada, ma prawo przedstawić sędziemu-komisarzowi swoje uwagi dotyczące syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy i zwrócić się do niego o ich odwołanie. Ponadto rada wierzycieli może żądać od syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy wyjaśnień, a także badać księgi i dokumenty dotyczące upadłego.

Art. 206 ust. 1 p.u.i n. stanowi, że w postępowaniu obejmującym likwidację majątku upadłego zezwolenia rady wymaga:

 1. dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości;
 2. odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
 3. sprzedaż praw i wierzytelności;
 4. zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 5. wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upadłego albo odstąpienie od takiej umowy oraz wykonanie lub odstąpienie od umowy zawartej przez upadłego, do której stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 i 99 p.u.i n.;
 6. uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.

Zobacz: Czym zajmuje się syndyk?

Natomiast w przypadku postępowania z możliwością zawarcia układu (art. 206 ust. 11 p.u.i n.) zezwolenia rady wymaga:

 1. obciążenie przez upadłego albo zarządcę składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem;
 2. obciążenie przez zarządcę składników masy innymi prawami;
 3. zaciąganie przez zarządcę kredytów i pożyczek.

Doktryna nie jest spójna co do kwalifikacji prawnej skutków nieuzyskania zgody rady wierzycieli na dokonanie określonej czynności przez syndyka lub zarządcę. Przeważa jednak pogląd, iż czynność dokonana bez zgody rady (czy też sędziego-komisarza) stanowi czynność nieważną, jeżeli nie będzie po jej dokonaniu potwierdzona przez radę czy odpowiednio sędziego komisarza.

Rada wierzycieli wykonuje czynności przez podjęcie uchwał, zapadających większością głosów. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych przez sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcę sądowego oraz zarządcę i pod ich przewodnictwem (bez prawa głosu). Wyjątkowo w sprawie kontroli działalności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy posiedzenie może zwołać każdy z członków, a przewodniczy mu najstarszy członek rady, chyba że członkowie postanowią inaczej.

Zobacz: Upadłość - konsekwencje dla umowy najmu

Sędzia-komisarz może uchylić uchwałę rady wierzycieli, jeżeli uzna, że uchwała jest sprzeczna z prawem lub narusza dobre obyczaje. Postanowienie w tym przedmiocie podlega zażaleniu.

W znakomitej większości przypadków, wobec niepowołania rady wierzycieli, czynności zastrzeżone dla rady wykonuje sędzia-komisarz. Ponadto sędzia-komisarz wykonuje czynności zastrzeżone dla rady, jeżeli ta nie wykona ich w terminie przez niego wyznaczonym.

Członkom rady wierzycieli przysługuje zwrot wydatków związanych z ich udziałem w posiedzeniach rady, a w uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz może przyznać także wynagrodzenie z tego tytułu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady unormowana jest tak samo jak odpowiedzialność syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Członek rady wierzycieli odpowiada za szkodę wynikłą z nienależytego pełnienia obowiązków. Do zasad tej odpowiedzialności oraz sposobu naprawienia szkody należy stosować odpowiednio przepisy art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Natomiast dochodzenie roszczeń wynikających z odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady wierzycieli powinno odbywać się w drodze procesu cywilnego w postępowaniu zwykłym.  

Zobacz serwis: Odszkodowania

Autor: Przemysław Kołakowski, Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.