reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > ABC umowy darowizny

ABC umowy darowizny

Umowa darowizny jest czynnością prawną na mocy, której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku świadczenia wzajemnego. Umowa darowizny jest umową nazwaną znajdującą swoje szczegółowe uregulowanie w art. 888 – 902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Forma

Oświadczenie darczyńcy powinno być dokonane w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy prowadzić będzie do nieważności czynności prawnej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, w której pomimo niezachowania formy aktu notarialnego, przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Strony umowy

Darczyńca – podmiot, zobowiązany do bezpłatnego przysporzenia kosztem swojego majątku

Obdarowany – podmiot, na rzecz którego darowizna jest dokonywana

Darczyńca i obdarowanym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Cel darowizny

Niejednokrotnie zdarza się, że obdarowany przeznacza otrzymaną darowiznę na inny cel niż wskazany przez darczyńcę. W takim przypadku darczyńcy przysługuje roszczenie o zwrot przedmiotu darowizny na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2009 r., sygn. IV CSK 48/09 wskazując, iż gdy darczyńca wskazuje konkretne cele na jakie ma zostać przeznaczona darowizna, inne wykorzystanie jej przez obdarowanego uprawnia darczyńcę do żądania zwrotu darowizny, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako świadczenia nienależnego.

Jak dokonać darowizny udziału spółki jawnej?

Odpowiedzialność darczyńcy

1. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, darczyńca zobowiązany jest do naprawienia szkody tylko wtedy gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

2. w przypadku gdy darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie ale dopiero od wytoczenia powództwa.

3. w przypadku gdy rzecz darowana ma wady, darczyńca zob owiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o tym w czasie właściwym. Za "czas właściwy" należy w odniesieniu do omawianego przepisu uznać taki okres, w którym nawet dotknięty wadliwością przedmiot umowy nie tylko nie wyrządził szkody, a stworzył możliwość jej uniknięcia lub jej zapobieżenia [1].

Odwołanie

1. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych,

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama