| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Korzystanie z weksla w działalności gospodarczej

Korzystanie z weksla w działalności gospodarczej

Weksel jest to jedna z najefektywniejszych form zabezpieczenia wierzytelności i ochrony przed nieuczciwymi transakcjami. Wykorzystanie weksla w działalności pozwala na szybkie i relatywnie niedrogie zaspokojenie roszczenia przez wydanie nakazu zapłaty.

Cechy i funkcje weksla

Weksel jest to dokument, który posiada określone cechy, takie jak abstrakcyjność, czyli oderwanie od istnienia jego podstawy zobowiązaniowej, bezwarunkowość  czy pieniężny charakter. Ma on także bardzo sformalizowaną formę, określona przez ustawę z 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe.

W obrocie gospodarczym może pełnić szereg funkcji. Przede wszystkim stanowi zabezpieczenie różnych operacji gospodarczych, powoduje wydłużenie terminu płatności, prowadzi do przeniesienia związanych z nim praw, a także sprawuje tzw. funkcję refinansową, która oznacza, że samą kwotę weksla pomniejszoną o odsetki dyskontowe można uzyskać przed terminem jego płatności.

Weksel jako zabezpieczenie kontraktu

Sprawdź: Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podział dokumentów

Prawo wekslowe w treści ustawy wymienia weksel trasowany i własny(suchy, prosty). W tym pierwszym przypadku istotą jest polecenie osobie trzeciej przez dłużnika (trasatowi) zapłaty w oznaczonym terminie sumy pieniężnej na rzecz remitenta (wierzyciela). Remitent może do dnia płatności udać się do trasata i zażądać zaakceptowania weksla, jeśli ten odmówi wierzyciel może dochodzić zapłaty od wystawcy.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Weksel własny natomiast, to dokument, w którym jako dłużnik oznaczony jest sam wystawca, tym samym zobowiązując się wobec posiadacza do dokonania zapłaty. Służy on przede wszystkim jako zabezpieczenie udzielonego kredytu przy sprzedaży na raty, kredycie bankowym, umowie leasingu. Weksel własny staje się skuteczny dopiero po zawarciu w nim wszystkich, wymienionych w przepisie art. 101 ustawy Prawo wekslowe,  elementów:

  • nazwę „weksel”, w samym tekście dokumentu, w języku w jakim go wystawiono;
  • przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  • oznaczenie terminu płatności;
  • oznaczenie miejsca płatności;
  • nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  • oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
  • podpis wystawcy weksla.

Przy wystawianiu weksla własnego in blanco trzeba pamiętać o prawidłowym wystawieniu daty i określeniu jej jako daty jego uzupełnienia, przy czym powinna być to data, w której dłużnik podpisał weksel niezupełny z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania i wydał go dłużnikowi. Istotnym błędem powodującym nieważność dokumentu będzie weksel in blanco uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Jak wykazać w księgach weksel własny i weksel in blanco

Postępowanie nakazowe

Dzięki zabezpieczeniu spłaty zobowiązania wekslem można skorzystać z dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym. Jest to o tyle korzystne, że nie trzeba wykazywać źródła roszczenia i jego wysokości. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla jest tytułem zabezpieczenia oraz staje się natychmiast wykonalny, bez nadawania klauzuli natychmiastowej wykonalności. (art. 492 par. 3 k.p.c.) Zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej, powództwo wytacza się przed sąd miejsca płatności. Do pozwu dołącza się oryginał weksla, dowód zawiadomienia dłużnika o jego wypełnieniu, jak również wezwanie do zapłaty. Sąd wydając nakaz zapłaty, orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Weksel jako dowód przed sądem

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »