| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej, tj. odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową.

Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)

Odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w art. 415-449 kc. ze szczególnym uwzględnieniem art. 415 kc., w którym to ustawodawca określił kwestię tzw. odpowiedzialności za szkodę z tytułu czynu niedozwolonego na zasadzie winy, zwaną także odpowiedzialnością na zasadach ogólnych - kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego jest pojęciem dosyć szerokim i może być zasadniczo konsekwencją działania lub zaniechania zarówno zawinionego jak i niezawinionego przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody.

O odpowiedzialność deliktowej możemy mówić wówczas, gdy wyrządzenie szkody jednemu podmiotowi przez drugi stanowi samoistne źródło stosunku zobowiązaniowego między nimi, niezależnie od tego czy oba podmioty łączył wcześniej jakikolwiek stosunek prawny. Niezbędnym elementem przy dochodzeniu odszkodowania na zasadach ogólnych jest zaistnienie szkody, gdyż wysokość odszkodowania jest uzależniona od rozmiaru poniesionej szkody.

Zakres odpowiedzialności deliktowej nie może zostać zmieniony lub ograniczony w drodze umowy.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Polecamy: Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Odpowiedzialność kontraktowa (ex contracto)

Odpowiedzialność kontraktowa została przedstawiona w polskim kodeksie cywilnym (ex contracto) w art. 471 k.c. W wypadku, gdy dłużnik, wbrew treści istniejącego stosunku prawnego, nie wypełnia ciążącego na nim świadczenia, wierzycielowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, która wniknęła z nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Dochodząc od dłużnika odszkodowania wierzyciel musi wykazać zarówno istnienie zobowiązania jak i także związek przyczynowy między w/w elementami. Natomiast nie ma on obowiązku udowodnienia winy dłużnika, gdyż zgodnie art. 471 k.c. każdorazowo domniemywa się niewykonanie przez dłużnika zobowiązania zgodnie z jego treścią. Dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialność poprzez wykazanie, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności. Odpowiedzialność kontraktowa nie ma zastosowania do odszkodowania za szkodę wyrządzoną na osobie.

Dekarze podczas pracy na dachu zrzucają dachówkę na ziemię i niszczą zaparkowany w pobliżu samochód. Pomimo, iż pomiędzy dekarzami a właścicielem istnieje odpowiedzialność kontraktowa z tytułu łączącego ich zobowiązania, to mamy w tym wypadku sytuację odnoszącą się do odpowiedzialności deliktowej za szkodę w postaci zniszczonego samochodu.

Polecamy: Uznanie długu jako okoliczność przerywająca bieg terminu przedawnienia

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »