| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Spółka z o.o. > Pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników lub akcjonariuszy

Pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników lub akcjonariuszy

W panujących realiach gospodarczych spółki kapitałowe coraz częściej poszukują taniego źródła finansowania ich działalności, a w szczególności sposobu na poprawę płynności finansowej. Popularnością cieszą się w tym zakresie pożyczki udzielane spółkom przez ich wspólników. Wspólnicy, mając w perspektywie zwrot nie tylko pożyczonego kapitału, ale także ewentualny udział w wypracowanym przez spółkę zysku – skłonni są udzielać pożyczek spółkom przy bardzo atrakcyjnym ich oprocentowaniu.

Udzielając pożyczki spółce kapitałowej jej wspólnicy lub akcjonariusze powinni jednak zachować szczególną ostrożność i przed zawarciem umowy pożyczki dokładnie rozeznać sytuację finansową spółki, zwłaszcza pod kątem występowania lub prawdopodobieństwa wystąpienia przesłanek do ogłoszenia jej upadłości.

Zgodnie bowiem z art. 14 § 3 Kodeksu spółek handlowych wierzytelności z tytułu tych pożyczek będą uważane za wkład do spółki, jeżeli w terminie 2 lat od zawarcia umowy pożyczki zostanie ogłoszona upadłość spółki.

W tym miejscu wypada jedynie zasygnalizować, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) upadłość spółki kapitałowej może zostać ogłoszona w razie jej niewypłacalności, rozumianej jako brak wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jak również w przypadku, gdy suma zobowiązań przewyższy wartość majątku spółki.

Regulacja powyższa oznacza, że niezależnie od postanowień umowy pożyczki wspólnik lub akcjonariusz, który jej udzielił, traci prawo żądania zwrotu pożyczki i to zarówno w czasie trwania spółki w upadłości, jak również po zakończeniu postępowania upadłościowego, chociażby pozostał po spółce majątek, który nie został przeznaczony na spłatę wierzytelności.

Inaczej mówiąc, z dniem ogłoszenia upadłości wierzytelność wspólnika lub akcjonariusza z tytułu pożyczki wygasa, wobec czego nie będzie on traktowany jako wierzyciel upadłej spółki, a w konsekwencji nie będzie uczestniczył w podziale funduszy masy upadłości, niezależnie od tego, czy ogłoszona upadłość miała charakter likwidacyjnej, czy też z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Zobacz także: Umorzenie pożyczki spółce w upadłości - czy to jest przychód w CIT?

Stanowisko powyższe potwierdził w niedawnym wyroku Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. akt I ACa 947/11). W rozpoznawanej sprawie powód domagał się zasądzenia na jego rzecz określonej kwoty tytułem zwrotu pożyczki udzielonej spółce akcyjnej, której był akcjonariuszem, a której upadłość likwidacyjna została ogłoszona półtorej roku od dnia zawarcia umowy pożyczki.

W uzasadnieniu pozwu oraz apelacji od wyroku sądu I instancji oddalającego jego powództwo powód argumentował, że po roku trwania upadłości sąd upadłościowy zmienił sposób prowadzenia upadłości z likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu, wobec czego odpadła podstawa do traktowania udzielonej przez niego pożyczki, jako wkładu do spółki. Twierdził bowiem powód, że w rozumieniu art. 14 § 3 Kodeksu spółek handlowych pojęcie ogłoszenia upadłości należy interpretować zawężająco i rozumieć przez nie wyłącznie upadłość likwidacyjną.

Rozpoznający apelację Sąd Apelacyjny w Krakowie nie podzielił jednak stanowiska powoda. W  uzasadnieniu wyroku wskazał, że pożyczka udzielona spółce kapitałowej przez jej wspólnika lub akcjonariusza przed upływem 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, ulega konwersji na wkład na kapitał zapasowy spółki, jak również, że art. 14 § 3 Kodeksu spółek handlowych znajduje zastosowanie zarówno w przypadkach, gdy ogłoszono upadłość likwidacyjną spółki, jak również gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu.

Zobacz także: Co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

Skoro więc wobec spółki, której powód udzielił pożyczki pierwotnie ogłoszona została upadłość likwidacyjna, chociażby zmieniona następnie na upadłość z możliwością zawarcia układu, nie można mówić o odżyciu wierzytelności pożyczkodawcy, która stała się wkładem do spółki, nie podlegającym zwrotowi.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »