reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek o ogłoszenie upadłości - wymogi szczególne dla wniosku składanego przez dłużnika

Wniosek o ogłoszenie upadłości - wymogi szczególne dla wniosku składanego przez dłużnika

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości pochodzi od dłużnika, powinien spełniać wymagania odnoszące się do wniosku każdego z uprawnionych podmiotów. Ponadto powinien zawierać określenie, czy dłużnik żąda ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku, czy upadłości z możliwością zawarcia układu.

Upadłość likwidacyjna polega na tym, że w toku postępowania upadłościowego dochodzi do spieniężenia majątku dłużnika. Środki uzyskane w ten sposób podlegają podziałowi między wierzycieli.

W toku upadłości układowej dochodzi do zawarcia przez wierzycieli układu. Określają oni w nim  sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego, a tym samym sposób i zakres zaspokojenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Dłużnik ponadto powinien dołączyć do wniosku określone w art. 23 Prawa upadłościowego i naprawczego załączniki. Są to następujące dokumenty:

1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników

- wykaz majątku powinien być aktualny. Nie musi być to wykaz sporządzony wyłącznie dla celów postępowania upadłościowego. Dłużnik może wykorzystać także wykaz sporządzony w innym celu, jeżeli odpowiada on rzeczywistości i jest aktualny. Dokument ten powinien obejmować wszystkie aktywa majątku dłużnika, czyli nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe przysługujące dłużnikowi (np. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych). Wycena zawarta w tym dokumencie jest wyceną szacunkową. Nie musi więc zawierać wartości bilansowej, ani zostać dokonana przez rzeczoznawcę. 

2. bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku

- przykład: Wniosek zostaje złożony 7 maja 2011 r. Dołączony do niego bilans musi uwzględniać stan z dnia nie późniejszego, niż 7 kwietnia 2011 r., 

3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

4. lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia - np. hipoteki, zastawy, poręczenia,

5. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

6. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

7. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi

- należy pamiętać, że tytułem egzekucyjnym jest nie tylko prawomocne orzeczenie sądu, ale także wyrok sądu polubownego, ugoda zawarta przed mediatorem, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji oraz inne, wymienione w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego tytuły. Pod pojęciem tytułów wykonawczych należy rozumieć nie tylko wspomniane tytuły egzekucyjne zaopatrzone w klauzulę wykonalności, ale także administracyjne tytuły wykonawcze.  

8. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrze, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

- innymi obciążeniami podlegającymi wpisowi w księdze wieczystej lub rejestrze mogą być np. użytkowania lub służebności. Informacje o innych postępowaniach sądowych powinny dotyczyć zarówno postępowań, w których dłużnik jest pozwanym, jak również powodem.

9. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości - wzór

Dodatkowo, jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości układowej, powinien do wniosku dołączyć:

  • propozycje układowe oraz propozycje finansowania wykonania układu

- propozycje układowe mogą zawierać np. odroczenie wykonania zobowiązania, rozłożenie spłaty długów na raty lub zmniejszenie sumy długów. Propozycje finansowania natomiast powinny wskazywać, czy środki pieniężne będą pochodzić z działalności przedsiębiorstwa dłużnika czy ze źródeł zewnętrznych (np. kredyt bankowy).

  • rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

W przypadku, gdy dłużnik nie może dołączyć do wniosku któregoś z wymaganych załączników, powinien podać przyczyny takiego niedołączenia i je uprawdopodobnić (czyli wykazać prawdopodobieństwo).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama