| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak prawidłowo złożyć?

Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak prawidłowo złożyć?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości może być wszczęte wyłącznie na wniosek. Jednakże, żeby wniosek taki wywołał skutek w postaci rozpoczęcia postępowania, musi zostać złożony w prawidłowy sposób.

Pierwszym warunkiem skuteczności wniosku jest złożenie go przez uprawniony podmiot.

Prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje przede wszystkim dłużnikowi oraz każdemu z jego wierzycieli. Krąg uprawnionych podmiotów został wskazany w art. 20 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361).

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w spółkach?

Warto dodać, że niektóre podmioty mają nie tylko prawo, ale także obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny. Za niedopełnienie takiego obowiązku grozi odpowiedzialność prawna, zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym.

Redakcja poleca: Ceny transferowe - jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Zobacz: Kto może, a kto musi złożyć wniosek o głoszenie upadłości?

Właściwy sąd upadłościowy

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony do właściwego sądu. Sądem tym jest wydział gospodarczy sądu rejonowego, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli dłużnik ma kilka zakładów. Może być tak, że znajdują się one w obszarze właściwości różnych sądów i trudno jest ustalić, który z nich jest zakładem głównym. W takim wypadku właściwy jest każdy z tych sądów.

Może mieć miejsce także sytuacja, w której dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa. Wtedy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika. Jeżeli także w taki sposób nie można ustalić właściwości sądu, właściwym pozostaje sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Mimo wniesienia wniosku do sądu niewłaściwego, postępowanie zostanie wszczęte.

Sąd niewłaściwy obowiązany jest przekazać sprawę sądowi właściwemu. Może to jednak spowodować znaczne wydłużenie postępowania. Wniosek może zostać złożony w biurze podawczym sądu lub przesłany pocztą, ponieważ nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości - wzór

Opłata

Pismo procesowe, jakim jest wniosek o ogłoszenie upadłości, spowoduje wszczęcie postępowania, jeżeli zostanie należycie opłacone. Zgodnie z art. 74 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594) opłata ta wynosi 1 000 zł. Dowód jej wniesienia należy dołączyć do wniosku.

W tym miejscu należy dodać, że dłużnik nie może być zwolniony od kosztów sądowych, a więc także od opłaty od wniosku. Nie dotyczy to innych osób uprawnionych do żądania wszczęcia postępowania. Mogą one jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wymogi formalne wniosku o upadłość

Wszczęcie postępowania zależy także od zachowania wymogów formalnych wniosku. Elementy tego pisma zostały ściśle określone przez przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego, ale wynikają także z przepisów ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z pózn. zm.).

Treść wniosku jest zróżnicowana w zależności od tego, kto go składa. Odrębności występują w stosunku do pisma pochodzącego od wierzyciela i dłużnika. Pewne elementy są jednak wspólne dla wniosków wszystkich uprawnionych podmiotów.

Zobacz: Co to znaczy być niewypłacalnym i kiedy należy "ogłosić upadłość"?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »