| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Poniżej publikujemy wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje przede wszystkim dłużnikowi oraz każdemu z jego wierzycieli. Krąg uprawnionych podmiotów został wskazany w art. 20 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361).

Warto dodać, że niektóre podmioty mają nie tylko prawo, ale także obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny. Za niedopełnienie takiego obowiązku grozi odpowiedzialność prawna, zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym.

Polecamy: Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak prawidłowo złożyć?

Poniżej publikujemy przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości:


Warszawa, dnia 12 grudnia 2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i naprawczych

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa

Wierzyciel – wnioskodawca:

PRO-S spółka akcyjna

z siedzibą w Lublinie

ul. Okopowa 17,  20-022 Lublin

reprezentowana przez Zarząd w składzie

Kamili Woźniak – Prezes Zarządu

Dłużnik:

YIXE spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Krakowiaków 123 , 02-255 Warszawa

reprezentowana przez Zarząd w składzie

Tomasza Kowalczyka - Prezesa ZarząduWniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika spółki YIXE sp. z ograniczoną upadłością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0123456789.

Uzasadnienie:

Dnia 20 lipca 2010 r. YIXE sp. z o.o. złożyła zamówienie w PRO-S S.A. na części samochodowe. Zamówiony towar został zakupiony u producenta i przetransportowany na terytorium kraju przez PRO-S S.A., a następnie odebrany przez pracowników YIXE sp. z o.o. Wierzyciel PRO-S S.A. wystawił z tego tytułu fakturę VAT nr F-22/09/2010 r. z trzydziestodniowym terminem płatności tj. do dn. 20 października 2010 r.. Należność objęta fakturą wynosiła 21 137,00 złotych.   

Dowód: faktura VAT nr F-22/09/2010 r.

Z powodu braku płatności ze strony dłużnika dnia 4 listopada 2010 r. wierzyciel wysłał do YIXE  sp. z o.o. ostateczne wezwanie do zapłaty, które nie wywołało żadnych działań ze strony dłużnika.

Dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty z dn. 4 listopada 2010 r. wraz z potwierdzeniem doręczenia

Według posiadanych przez PRO-S S.A. informacji dłużnik posiada także innych wierzycieli, wobec których nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc wnioskodawca nie jest jedynym wierzycielem dłużnika.

Dowód: oświadczenia o istnieniu innych wierzytelności wobec YIXE sp. z o.o.

  • Tomasza Malczewskiego - prezesa zarządu Nodex sp. z o.o.
  • Eweliny Soleckiej - komplementariusza DRIFT sp. k.

 Jednocześnie oświadczam, że:

- dłużnik nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439)

- przedsiębiorstwo dłużnika oraz jego pozostały majątek znajdują się w miejscu oznaczonym jako siedziba spółki oraz w warsztacie znajdującym się przy ul. Kasztanowej 7/9 w Warszawie,

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika YIXE sp. z o.o. jest w pełni uzasadniony, ponieważ została spełniona przesłanka z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego tzn. dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednocześnie dłużnik posiada majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. 

Prezes zarządu

Kamila Woźniak

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla PRO-S S.A.,
  • dowód wniesienia opłaty od wniosku w wysokości 1000zł,
  •  faktura VAT nr F-22/09/2010 r.,
  • ostateczne wezwanie do zapłaty z dn. 4 listopada 2010 r. wraz z potwierdzeniem doręczenia,
  • oświadczenie Tomasza Malczewskiego – prezesa zarządu Nodex sp. z o.o. o istnieniu wierzytelności,
  • oświadczenie Eweliny Soleckiej – komplementariusza DRIFT sp. k. o istnieniu wierzytelności,
  • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla YIXE sp. z o.o.,
  • odpisy wniosku oraz załączników.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Bławicka

Konsultant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »