| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Poniżej publikujemy wzór wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje przede wszystkim dłużnikowi oraz każdemu z jego wierzycieli. Krąg uprawnionych podmiotów został wskazany w art. 20 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361).

Warto dodać, że niektóre podmioty mają nie tylko prawo, ale także obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny. Za niedopełnienie takiego obowiązku grozi odpowiedzialność prawna, zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym.

Polecamy: Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak prawidłowo złożyć?

Poniżej publikujemy przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości:


Warszawa, dnia 12 grudnia 2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i naprawczych

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa

Wierzyciel – wnioskodawca:

PRO-S spółka akcyjna

z siedzibą w Lublinie

ul. Okopowa 17,  20-022 Lublin

reprezentowana przez Zarząd w składzie

Kamili Woźniak – Prezes Zarządu

Dłużnik:

YIXE spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Krakowiaków 123 , 02-255 Warszawa

reprezentowana przez Zarząd w składzie

Tomasza Kowalczyka - Prezesa ZarząduWniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika spółki YIXE sp. z ograniczoną upadłością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0123456789.

Uzasadnienie:

Dnia 20 lipca 2010 r. YIXE sp. z o.o. złożyła zamówienie w PRO-S S.A. na części samochodowe. Zamówiony towar został zakupiony u producenta i przetransportowany na terytorium kraju przez PRO-S S.A., a następnie odebrany przez pracowników YIXE sp. z o.o. Wierzyciel PRO-S S.A. wystawił z tego tytułu fakturę VAT nr F-22/09/2010 r. z trzydziestodniowym terminem płatności tj. do dn. 20 października 2010 r.. Należność objęta fakturą wynosiła 21 137,00 złotych.   

Dowód: faktura VAT nr F-22/09/2010 r.

Z powodu braku płatności ze strony dłużnika dnia 4 listopada 2010 r. wierzyciel wysłał do YIXE  sp. z o.o. ostateczne wezwanie do zapłaty, które nie wywołało żadnych działań ze strony dłużnika.

Dowód: ostateczne wezwanie do zapłaty z dn. 4 listopada 2010 r. wraz z potwierdzeniem doręczenia

Według posiadanych przez PRO-S S.A. informacji dłużnik posiada także innych wierzycieli, wobec których nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a więc wnioskodawca nie jest jedynym wierzycielem dłużnika.

Dowód: oświadczenia o istnieniu innych wierzytelności wobec YIXE sp. z o.o.

  • Tomasza Malczewskiego - prezesa zarządu Nodex sp. z o.o.
  • Eweliny Soleckiej - komplementariusza DRIFT sp. k.

 Jednocześnie oświadczam, że:

- dłużnik nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439)

- przedsiębiorstwo dłużnika oraz jego pozostały majątek znajdują się w miejscu oznaczonym jako siedziba spółki oraz w warsztacie znajdującym się przy ul. Kasztanowej 7/9 w Warszawie,

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika YIXE sp. z o.o. jest w pełni uzasadniony, ponieważ została spełniona przesłanka z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego tzn. dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednocześnie dłużnik posiada majątek wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. 

Prezes zarządu

Kamila Woźniak

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla PRO-S S.A.,
  • dowód wniesienia opłaty od wniosku w wysokości 1000zł,
  •  faktura VAT nr F-22/09/2010 r.,
  • ostateczne wezwanie do zapłaty z dn. 4 listopada 2010 r. wraz z potwierdzeniem doręczenia,
  • oświadczenie Tomasza Malczewskiego – prezesa zarządu Nodex sp. z o.o. o istnieniu wierzytelności,
  • oświadczenie Eweliny Soleckiej – komplementariusza DRIFT sp. k. o istnieniu wierzytelności,
  • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla YIXE sp. z o.o.,
  • odpisy wniosku oraz załączników.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »