| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek o ogłoszenie upadłości - wymogi formalne wspólne dla wszystkich podmiotów

Wniosek o ogłoszenie upadłości - wymogi formalne wspólne dla wszystkich podmiotów

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, do którego, na podstawie art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W związku z tym, wniosek powinien spełniać wymagania odnoszące się do wszystkich pism procesowych, określonych w art. 126 i następnych k.p.c.

Zgodnie z tymi przepisami wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
  • imię i nazwisko lub nazwę uczestników postępowania, czyli wnioskodawcy i dłużnika, ich przedstawicieli ustawowych (np. opiekunów, kuratorów) i pełnomocników,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby uczestników postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek o ogłoszenie upadłości),
  • osnowę wniosku (inaczej mówiąc żądanie ogłoszenia upadłości dłużnika),
  • własnoręczny podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

Ponadto jeżeli wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo.

Szczególne wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości wynikają z art. 22 Prawa upadłościowego.

Polecamy: Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - wzór

Zgodnie ze wskazanym przepisem, wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę,

- ważne: jeżeli nie można wszcząć postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika, wniosek jest zwracany bez wzywania do uzupełnienia. 

2. w przypadku gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni

- spółką osobową jest spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna,

3. w przypadku spółki osobowej imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia

- za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem odpowiadają wszyscy wspólnicy spółki jawnej, partnerzy, którzy w umowie spółki przyjęli na siebie taką odpowiedzialność, komplementariusze w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,

4. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika

- jest to istotne przede wszystkim dla określenia właściwości miejscowej sądu upadłościowego. Przypomnijmy, że sądem właściwym jest wydział gospodarczy sądu rejonowego, właściwego dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

5. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie

- należy wykazać, że zaistniały podstawy ogłoszenia upadłości, czyli że dłużnik stał się niewypłacalny. Z niewypłacalnością mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku dłużnika, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, np. spółka jawna, spółka partnerska i inne spółki osobowe, mówimy o tzw. dodatkowej podstawie ogłoszenia upadłości. Dłużnika takiego uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy zobowiązania wykonuje na bieżąco. Okoliczności te należy uprawdopodobnić.

Uprawdopodobnienie nie jest udowodnieniem. Polega ono na wykazaniu prawdopodobieństwa, że dana okoliczność istnieje. Może to być np. pisemne oświadczenie osób trzecich. Do uprawdopodobnienia nie stosuje się szczególnych przepisów o postępowaniu dowodowym. Powoduje to, że uprawdopodobnienie jest mniej sformalizowane i tym samym łatwiejsze do przeprowadzenia.

6. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 112 poz. 743)

- informacja taka jest ważna dla sądu upadłościowego, ponieważ w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika będącego uczestnikiem takiego systemu, sąd musi zawiadomić o swoim postanowieniu Narodowy Bank Polski.

7. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »