| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości - wzór

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości - wzór

Poniżej publikujemy wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości.

Prawo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przysługuje przede wszystkim dłużnikowi oraz każdemu z jego wierzycieli. Krąg uprawnionych podmiotów został wskazany w art. 20 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361).

Warto dodać, że niektóre podmioty mają nie tylko prawo, ale także obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny. Za niedopełnienie takiego obowiązku grozi odpowiedzialność prawna, zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym.

Zobacz: Kto może, a kto musi złożyć wniosek o głoszenie upadłości?

Polecamy: Wniosek o ogłoszenie upadłości - jak prawidłowo złożyć?

Poniżej publikujemy przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez dłużnika:


Warszawa, dnia 12 grudnia 2011 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i naprawczych

ul. Czerniakowska 100 

00-454 Warszawa

Wnioskodawca:

YIXE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Krakowiaków 123 , 02-255 Warszawa

reprezentowana przez

Tomasza Kowalczyka - Prezesa ZarząduWniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości

Wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki YIXE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0123456789.


Uzasadnienie:

YIXE sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2003 roku. Przedmiotem działalności spółki jest naprawa i sprzedaż samochodów.

Od lutego 2010 roku sytuacja finansowa spółki pogarszała się, co spowodowane było recesją na rynku samochodowym oraz brakiem zleceń na naprawę aut. Dla poprawy płynności finansowej oraz przeprowadzenia remontów w celu podwyższenia jakości usług w lipcu 2010 r. spółka zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości 250 000 zł. Działania te nie wpłynęły jednak znacznie na poprawę wyników finansowych.

Spółka posiada obecnie 7 wierzycieli, wobec których nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Suma zobowiązań wynosi 381 000 zł, zaś wartość majątku spółki – ok. 350 000 zł.

Wobec powyższego należy uznać, że zachodzą podstawy ogłoszenia upadłości określone w art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego oraz że majątek spółki wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, co powoduje, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest w pełni uzasadniony.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • przedsiębiorstwo spółki oraz jej pozostały majątek znajdują się w miejscu oznaczonym jako siedziba spółki oraz w warsztacie znajdującym się przy ul. Kasztanowej 7/9 w Warszawie,
 • spółka nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. 2010 r. Nr 112 poz. 743);
 • spółka nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439).

Prezes zarządu

Tomasz Kowalczyk

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dowód wniesienia opłaty od wniosku w wysokości 1 000 zł,
 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • aktualny bilans sporządzony dla celów postępowania upadłościowego na dzień 12 listopada 2011 r.,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty wraz z listą zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku spółki z datami ich ustanowienia,
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec spółki wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko spółce,
 • informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku spółki hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku spółki,
 • adres reprezentanta spółki – Prezesa Zarządu,
 • oświadczenie o prawdziwości danych złożonych we wniosku.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »