| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Odszkodowania > Szkody na osobie > Czy osoba trzecia może dostać odszkodowanie?

Czy osoba trzecia może dostać odszkodowanie?

Kodeks cywilny w art. 822 stanowi, iż przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Poza sporem jest, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ma w takim przypadku charakter akcesoryjny. Uzależniona jest ona od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek:
1. istnienie odpowiedzialności sprawcy wobec poszkodowanego
2. posiadania przez poszkodowanego statusu osoby trzeciej w stosunku do sprawcy zdarzenia.

Pojęcie "osoba trzecia" nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów prawa cywilnego i jest dość szeroko ujmowane. Jako osobę trzecią uznaje się podmiot, który nie jest związany ze stosunkiem łączącym inne podmioty. Niekoniecznie musi być przez to rozumiana jakaś konkretna osoba.

Chodzi tutaj o pewien nieograniczony zbiór osób. Zgodnie z przyjętą definicją systemową za osobę trzecią należy uznać każdą osobę, pozostającą poza kręgiem właścicieli samochodu ( vide glossa do wyroku SN z 30.01 – 5.2. 1963r. , 3 CR 111 /62 , OSPIKA Nr 3/ 1964r. Poz.133 i nast.).

W odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego (deliktowej) poszkodowany, w stosunku zobowiązaniowym ze sprawcą szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, nie jest osobą trzecią, lecz stroną stosunku zobowiązaniowego.

Zobacz: Sprawdź co zrobić, gdy spadająca doniczka z okna wyrządzi komuś szkodę!

W sytuacji, w której sprawca szkody ubezpieczył swoją odpowiedzialność cywilną i zachodzi odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez jego ubezpieczonego, poszkodowany staje się natomiast osobą trzecią, z punktu widzenia umowy zawartej pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym (umowy ubezpieczenia).

Osoba trzecią może być:
- pieszy potrącony;
- rowerzysta potrącony;
- osoba kierująca pojazdem zaprzęgowym potrącona;
- pasażer pojazdu zarówno sprawcy i jak i pojazdu poszkodowanego;
- kierowca poszkodowany na zasadzie winy

Osobami trzecimi nie mogą być podwładni posiadacza mechanicznego środka komunikacji, ani też osoby, którym posiadacz powierzył wykonanie określonych czynności. Za czyny tych osób posiadacz mechanicznego środka komunikacji odpowiada jak za własne na podstawie przepisów art. 429 i 430 k.c. Za osobę trzecią nie można także uznać osób, nad którymi posiadacz pojazdu jest zobowiązany, z mocy ustawy lub umowy, sprawować nadzór z powodu ich wieku lub stanu psychicznego. Wówczas posiadacz pojazdu jest za osoby te odpowiedzialny.

Podstawowym założeniem ustawodawcy było zapewnienie ochrony osobie trzeciej, której należy się świadczenie od dłużnika. W grę będzie wchodzić obowiązek zapłaty pieniędzy na rzecz osoby trzeciej lub tez naprawienie jej szkody poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego sprzed zdarzenia. Dopuszczalne są również inne rodzaje świadczenia, np. obowiązek wykonania dzieła dla osoby trzeciej lub świadczenia na jej rzecz renty.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »