Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dorota Dublanka: o ludzi i technologię trzeba dbać tak samo

Dorota Dublanka: Pracujemy nad modelami pracy stacjonarnej i zdalnej, ale coraz częściej zdajemy sobie sprawę z korzyści związanych z pracą w biurze.
Dorota Dublanka: Pracujemy nad modelami pracy stacjonarnej i zdalnej, ale coraz częściej zdajemy sobie sprawę z korzyści związanych z pracą w biurze.
Dział HR wspiera firmę najlepiej, kiedy jest blisko pracowników, wsłuchuje się w to, co mówią i odpowiednio reaguje. Dzięki temu efektywność, a także komfort wykonywanej pracy są na oczekiwanym poziomie.

Rozmowa z Dorotą Dublanką, dyrektorem zarządzającym i dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, o znaczeniu cyfryzacji w procesie dostosowywania się do zmian

Rok z pandemią

Ostatni rok w życiu każdej firmy był w jakiś sposób wyjątkowy. Przede wszystkim na każdym szczeblu zarządczym został zdominowany przez konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki związane z zagrożeniem pandemicznym. Czy mogłaby Pani podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i obserwacjami z tego okresu?

Epidemiolodzy od wielu lat mówili o rosnącym zagrożeniu pandemią, ale nikt nie przewidział, jak bardzo wydarzenia z początku 2020 r. zmienią nasz sposób funkcjonowania. Nowe okoliczności zaskoczyły nas wszystkich. Zetknęliśmy się z bezprecedensowymi wyzwaniami, na które musieliśmy reagować natychmiast.

Dla firm, przechodzących w przy-spieszonym tempie na tryb pracy zdalnej, najważniejsze było zachowanie płynności wszystkich procesów wewnętrznych w ramach organizacji. Dlatego dla wielu przedsiębiorstw, także w przypadku KIR, zespoły HR były w tej sytuacji newralgicznymi miejscami. Odpowiadaliśmy za obszary związane z kluczowymi decyzjami dotyczącymi dalszego funkcjonowania firmy – od zdalnego zarządzania zespołami  i wprowadzania nowych zasad pracy, przez dbanie o ochronę zdrowia pracowników i ich wellbeing, po raportowanie i nadzór nad efektywnością.

Doświadczenie, które stało się w tych okolicznościach naszym udziałem, mogło się jednak w wielu aspektach różnić od doświadczeń innych podmiotów na rynku. Warto podkreślić, że jako hub technologiczny KIR tworzy narzędzia cyfrowe i nimi zarządza. Projektując nasze rozwiązania, z zasady przewidujemy możliwość wystąpienia zdarzeń, które mogą wymagać szczególnego trybu działania. Po ogłoszeniu stanu pandemii w połowie marca uruchomiliśmy wcześniej przygotowane procedury i protokoły zachowania gwarantujące utrzymanie ciągłości funkcjonowania w różnych scenariuszach. To nam umożliwiło sprawne przejście na nowy model pracy: rozproszenie zespołów, wdrożenie trybu rotacyjnego i pracy zdalnej. Były to decyzje krytyczne, ponieważ gwarancja pełnej dostępności usług i zachowanie stabilności funkcjonowania infrastruktury KIR jest naszym zobowiązaniem w stosunku do sektora, klientów i partnerów.

Różne modele pracy

W jakim trybie funkcjonują teraz pracownicy KIR?

W różnych okresach i w zależności od specyfiki zadań wykonywanych w danym zespole wykorzystywaliśmy różne modele pracy: rozproszenie zespołów w różnych lokalizacjach, zmienne schematy trybu rotacyjnego, pracę zdalną. W każdym przypadku za kluczowe uznawaliśmy optymalne dopasowanie rozwiązania, które w równym stopniu miało zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, a firmie stabilność operacyjną.

Teraz działamy w trybie mieszanym – część pracowników wróciła do biura, niektórzy pracują rotacyjnie, ale wiele osób nadal funkcjonuje w modelu home office. W siedzibie firmy wprowadziliśmy i na bieżąco aktualizujemy restrykcyjne procedury sanitarne, które mają gwarantować naszym zespołom komfort i bezpieczeństwo. Wszystkim pracownikom zapewniamy – okresowo uzupełniane – środki higieniczne/ antyseptyczne, rękawiczki i maseczki, przyłbice.

Co było dla Pani priorytetem przy przejściu na nowy model pracy?

Kilka kwestii. Przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo epidemiczne naszych pracowników. Także w aspekcie higieny psychicznej. Musieliśmy zapewnić komfort pracy w bezpiecznych warunkach, tak aby możliwie jak najbardziej zminimalizować stres i niepewność, którą wszyscy odczuwaliśmy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i lockdownem.

Po drugie, zmieniliśmy styl pracy, a przede wszystkim metody komunikacji między zespołami. Konieczne było opracowanie w pełni zdalnego sposobu przepływu informacji wewnątrz organizacji. Mowa tutaj o szeroko pojmowanej komunikacji: od wprowadzenia regularnych spotkań online wszystkich pracowników firmy z zarządem, udostępnienie nowych narzędzi ułatwiających komunikację, przez zapewnienie szkoleń, po obrót dokumentów między zespołami. Nie mogliśmy dopuścić do tego, by pojawił się chaos, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonywaną pracę, a co za tym idzie, ocenę naszej efektywności przez klientów czy partnerów biznesowych.

Po trzecie, bezpieczeństwo cyfrowe. Przejście na pracę zdalną tak dużego zespołu pracowników wiązało się z koniecznością wzmocnienia cyberbezpieczeństwa i aktualizacją procedur zapewniających ochronę przepływu informacji oraz przeprowadzeniem dodatkowych szkoleń w tym zakresie.

Jak pandemia zmienia zarządzanie zespołem

Jakie zmiany w zarządzaniu zespołami, które pracują z domu, widać najwyraźniej?

Być może nie będzie to nadmiernie odkrywcze, ale w moim odczuciu kluczowe w nowych warunkach okazało się zaufa-nie. W każdym aspekcie: zaufanie, które my jako kadra zarządzająca mamy do swoich pracowników, jak i to, którym darzy nas zespół. Obie strony musiały dostosować się do nowych wyzwań i zapewnić sobie przestrzeń do przystosowania się do niecodziennych okoliczności. Z jednej strony priorytetem było zachowanie ciągłości operacyjnej firmy, z drugiej – szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby pracowników. W dziale HR musieliśmy starannie wyważyć te dwa cele. Wymagało to kompleksowego monitoringu kondycji firmy na wielu poziomach – sprawdzaliśmy procesy biznesowe, sprzedażowe oraz te związane z zarządzaniem kadrami, aby nasza wydajność była jak najwyższa. Uważam, że dział HR wspiera firmę najlepiej, kiedy jest blisko pracowników, wsłuchuje się w to, co mówią i odpowiednio reaguje. Dzięki temu efektywność, a także komfort wykonywanej pracy są na oczekiwanym poziomie.

Przy okazji pracy zdalnej jeszcze intensywniej wsłuchiwaliśmy się w to, co mówią nasi pracownicy. Różnie radzimy sobie w warunkach domowej izolacji, a każda sytuacja wymagała indywidualnego podejścia. Musieliśmy bliżej poznać różnorodne i nierzadko złożone potrzeby naszych zespołów, bo trzymanie się znanych nam wcześniej schematów po prostu się nie sprawdzało. Niemałym wyzwaniem była organizacja stanowisk pracy w domach, co dotyczyło nie tylko rodziców dzieci w wieku szkolnym. Konieczne było upewnienie się, że wszyscy nasi pracownicy mają odpowiednie warunki.

Jak wdrożone rozwiązania wpłynęły na zarządzanie efektywnością zespołu i utrzymaniem team spirit?

Udało nam się wypracować nowy model zarządzania, który w wyważony sposób uwzględnia potrzeby pracowników i konieczność zachowania ciągłości operacyjnej. Wymagało to od nas wszystkich dopasowania się do siebie wzajemnie i ustalenia swojego rytmu dnia w zmienionych warunkach. Nie pozostawało to bez wpływu na wspomniany team spirit. Uważam, że efektywność firmy jest nierozerwalnie związana z poczuciem przynależności pracownika. Mamy świetny zespół zgranych i po prostu lubiących być ze sobą ludzi. Dlatego na spotkaniach nie ograniczamy się do poruszania wyłącznie biznesowych tematów. Codzienne półprywatne rozmowy przy biurkach czy w kuchni musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w spotkaniach wirtualnych. Zależało nam na tym, aby nasi pracownicy dalej ze sobą rozmawiali, żeby została im zapewniona przestrzeń do codziennej komunikacji. Ważne było też to, by każdy wiedział, jak zarządzamy w kryzysie, jakie są zadania i jakie osiągamy rezultaty. Dopilnowanie tych aspektów przekładało się na utrzymanie i pogłębienie poczucia przynależności pracownika do zespołu i organizacji. Pozytywnie wpływało też na naszą produktywność i efektywność.

Warto też wspomnieć o tym, że wyzwania okresu pandemii sprawiły, że akurat nasze usługi doskonale wpisały się w zapotrzebowanie na rozwiązania cyfrowe. Przykładowo, dzięki wsparciu ze strony KIR możliwe było błyskawiczne uruchomienie w pełni zautomatyzowanej obsługi pomocy rządowej udzielanej przedsiębiorcom przez PFR w ramach obu edycji programów Tarcza dla MSP. Tym samym nasza praca ogromnie zyskała na znaczeniu, również w aspekcie społecznym. Miało to fundamentalne znaczenie motywacyjne i pozwoliło zachować wysoki poziom zaangażowania zespołów.

Cyfrowe rozwiązania wspierają biznes

W ostatnich miesiącach kluczowa okazała się technologia i jej praktyczne zastosowanie. Z jakich rozwiązań sami korzystacie i jak przebiegła ich adaptacja do nowych warunków?

Wprowadzenie pracy zdalnej nie oznaczało dla KIR rewolucji technologicznej. Od lat rozwijamy i dostarczamy cyfrowe rozwiązania dla strategicznych podmiotów polskiej gospodarki. Implementujemy je też u siebie. Uważamy, że konsekwentne budowanie gospodarki cyfrowej wymaga stosowania zdalnej identyfikacji, podpisu elektronicznego oraz wszelkiego rodzaju narzędzi służących obiegowi e-dokumentów czy sektorowej wymianie informacji. W naszej codziennej działalności staramy się promować stosowanie tych rozwiązań.

Usługi umożliwiające zdalne podpisywanie dokumentów – podpis elektroniczny Szafir i mSzafir, doskonale sprawdziły się także u nas w firmie. E-podpis znakomicie ułatwia cyfrowy obieg dokumentów w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki tym narzędziom mogliśmy sprawnie podpisywać faktury, przedłużać i podpisywać umowy i aneksy, autoryzować płatności, podpisywać dokumenty pracownicze. Wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zdalnie i błyskawicznie – bez angażowania poczty kurierskiej czy wysyłania wrażli-wych dokumentów pocztą tradycyjną. Zarówno Szafir, jak i wersja mobilna naszego e-podpisu – mSzafir – doskonale sprawdziły się w elektronicznym obrocie dokumentami z klientami czy kontrahentami, ponieważ podpisy złożone za pomocą tych narzędzi mają moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu.

Nowatorska wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, którą wprowadziliśmy na rynek w marcu ubiegłego roku, jest produktem w pełni cyfrowym. W przeciwieństwie do tradycyjnej wersji podpisu elektronicznego nie wymaga stosowania fizycznych urządzeń takich jak karty i czytniki. Taki podpis można uzyskać w sposób całkowicie zdalny, wykorzystując potwierdzanie tożsamości w systemach bankowości elektronicznej za pomocą „moje ID”. Warto odnotować, że KIR udostępnia mSzafir także w wariancie podpisu jednorazowego. E-podpis umożliwia działom HR przejście na całkowicie elektroniczne akta osobowe, bez konieczności przechowywania dokumentów papierowych, a to z kolei poprawia szybkość przetwarzania danych i obieg informacji w całej firmie. Co więcej, dokumentacja elektroniczna eliminuje konieczność utrzymywania często kosztownej archiwizacji dokumentów papierowych.

Czy wymagało to przeprowadzenia specjalnych szkoleń dla pracowników?

Nie, dla nas są to narzędzia dobrze znane. Podpis elektroniczny jest stosowany w codziennym funkcjonowaniu firmy od lat. Spodziewam się, że w innych organizacjach adaptacja tych narzędzi też może przebiegać gładko, bo są to usługi proste w użyciu, a korzystanie z nich jest intuicyjne.

Cyfryzacja, digitalizacja, rewolucja technologiczna to hasła odmieniane przez wszystkie przypadki w ostatnich miesiącach. Jak KIR podchodzi do technologicznych innowacji u siebie w firmie?

Jako firma jesteśmy świadomi zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowywania, a nawet wyprzedzania oczekiwań rynku. Ze względu na specyfikę własnej działalności mamy do dyspozycji nowoczesne i sprawdzone zaplecze technologiczne o najwyższych wskaźnikach w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Mamy też wyjątkowych pracowników o unikalnych kompetencjach i wielkiej wiedzy. To zasoby o wartości, której nie da się przecenić. Oczywiście korzystamy z tego zaplecza na własne potrzeby, ale przede wszystkim proponujemy konkretne zastosowanie nowych technologii na rynku.

Dobrym przykładem jest tu blockchain, który niesłusznie kojarzony tylko z kryptowalutami, ma ogromny potencjał w innych obszarach – np. logistyce, opiece zdrowotnej, e-commerce, także w zakresie HR. Wspólnie z partnerami w listopadzie 2020 r. uruchomiliśmy pierwszą piaskownicę blockchain, w której podmioty zainteresowane rozwijaniem pomysłów biznesowych, wykorzystujących rejestry rozproszone, mogą je nieodpłatnie testować, korzystając z zaplecza technologicznego i wsparcia eksperckiego.

A jeśli miałaby Pani wymienić najciekawsze rozwiązanie technologiczne ostatnich miesięcy dla działów HR, to co by to było?

Przede wszystkim należy tu wskazać wszystkie projekty technologiczne wspierające bezpieczną i efektywną pracę zdalną. Pandemia koronawirusa w znaczący sposób przyspieszyła procesy cyfryzacji we wszystkich branżach. Jak pokazują badania, przedsiębiorstwa skupiały się na umożliwieniu swoim zespołom telepracy i przeniesieniu procesów wewnętrznych do świata online, a podstawowym narzędziem ułatwiającym zdalne prowadzenie biznesu jest podpis elektroniczny*. Nie jest to przypadek, ponieważ jest to narzędzie uniwersalne i potrzebne we wszystkich sektorach gospodarki. Istotnym aspektem sukcesu KIR w obszarze zmian cyfrowych jest podchodzenie do obu czynników: ludzkiego i technologicznego razem, a nie osobno. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego podpis elektroniczny umożliwia podpisanie każdego dokumentu. Dodatkowo nasze usługi e-podpisu spełniają wszystkie kryteria bezpieczeństwa określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS.

Sądzę, że dla wielu firm ciekawą opcją może być zastosowanie wybranych funkcji z całego wachlarza usług obecnych w ofercie KIR, umożliwiających zdalne potwierdzanie tożsamości i składanie e-podpisu. Stawiając na optymalizację rozwiązań, potrafimy się dopasować do konkretnych potrzeb naszych klientów. Dzięki gwarancji zgodności z regulacjami i zasadami obowiązującymi np. w silnie regulowanych branżach pracu-jemy zarówno z podmiotami komercyjnymi, jak i agendami administracji publicznej.

Jakie Pani zdaniem zmiany teraz wprowadzone zostaną z nami na dłużej po powrocie do normalności?

Odpowiedzialnie zarządzane firmy nie są zainteresowane inwestowaniem w doraźne rozwiązania. Zależy im na trwa-łych i wielofunkcyjnych narzędziach, które posłużą firmie przez dłuższy czas. Dlatego właśnie zmiany dotyczące biznesowych i kadrowych aspektów zarządzania, zapoczątkowane w 2020 r., moim zdaniem zostaną z nami na dłużej i będą dalej rozwijane. Firmy będą kontynuować projekty związane z digitalizacją zarządzania zasobami ludzkimi i obejmować nimi też inne działy, przenosząc tam zdobyte przez HR do-świadczenia i sprawdzone procesy. Oczekiwania naszych klientów dowodzą, że od cyfryzacji, dotykającej praktycznie wszystkich aspektów życia człowieka – jako członka rodziny i społeczeństwa, pracownika, przedsiębiorcy, obywatela – nie ma już odwrotu. Pracujemy nad modelami pracy stacjonarnej i zdalnej, ale coraz częściej zdajemy sobie sprawę z korzyści związanych z pracą w biurze. Zauważalną zmianą jest większa uważność na człowieka i jego dobrostan, ciągle uczymy się dbać o siebie nawzajem na różnych płaszczyznach.

Dziękujemy za rozmowę.

Dorota Dublanka - Dyrektor zarządzający, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Posiada doświadczenie w pracy w dynamicznie rozwijających się organizacjach technologicznych z Doliny Krzemowej. Zajmowała stanowiska dyrektora HR w firmach TechSoup Global i Wikia, odpowiadając za rozwój zasobów ludzkich w Europie (Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech) oraz globalne programy rozwojowe. Jest doświadczonym menedżerem mającym umiejętność zarządzania dużymi projektami z zakresu innowacji i efektywności organizacyjnej. Prezes Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”.

nieznane

Artykuł pochodzi z wydania specjalnego Personelu i Zarządzania „Biznes w czasie pandemii czyli Dajemy Radę!”

Całe wydanie do pobrania tutaj: https://promocje.infor.pl/piz/20210301-porzadkowanie-chaosu-swiata/

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rekordowa nowa podaż na rynku magazynowo-przemysłowym
  Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce wyniosły prawie 27,4 mln mkw. i wzrosły o 19% r/r.
  Audi RS3 Limousine 2.5 TFSI quattro S tronic
  Audi RS3 Limousine 2.5 TFSI quattro S tronic wygląda trochę jak... Shrek. To nie odbiera mu jednak uroku. Uroku płynącego z absurdalnej mocy!
  Audi A8 L 60 TFSI quattro tiptronic
  Audi A8 L 60 TFSI quattro tiptronic to klasa sama w sobie. Szczególnie że długie, tyle drzwi tego auta ukrywają fotele inspirowane chyba pierwszą klasą w świecie lotnictwa!
  Audi S8 4.0 V8 TFSI quattro tiptronic
  Audi S8 4.0 V8 TFSI quattro tiptronic to sportowiec w eleganckim stroju. I choć limuzyna jest potężna, nie dajcie się zwieść. Szybka również potrafi być.
  Lexus NX 350h e-CVT AWD-i Omotenashi
  Lexus NX 350h e-CVT AWD-i Omotenashi jest oszczędny, przestronny i dobrze zaprojektowany. Nowy SUV z Japonii jeszcze mocniej wyostrzył linię nadwozia.
  Peugeot 308 SW GT Plug-in Hybrid 225
  Peugeot 308 SW GT Plug-in Hybrid 225 to zdecydowanie jedno z lepiej wyglądających kombi w segmencie C. Spójrzcie tylko na nie!
  Opel Grandland Ultimate 1.2 Turbo AT8 FWD
  Opel Grandland Ultimate 1.2 Turbo AT8 FWD zawitał przed naszą redakcją w wiśniowym kolorze z czarnymi akcentami wykończeniowymi. Jak się prezentował? Sprawdźcie.
  Spalinowa Corolla Cross na wodór! Ma bezpośredni wtrysk wodoru!
  Spalinowa Corolla Cross na wodór? Dokładnie. Motor zamontowany w aucie ma 3 cylindry. Japończycy wiedzą już jak przerobić silnik spalinowy na wodór!
  Czy kupno nowego auta w salonie ma sens? To dobre pytanie...
  Czy kupno nowego auta w salonie ma sens? Tak to oznacza możliwość personalizacji i pewność pochodzenia oraz historii pojazdu. Jakie są wady?
  Kary dla pijanych kierowców. Nowością nie tylko konfiskata auta!
  Kary dla pijanych kierowców systematycznie rozszerzają się. Rok 2022 był jednak rekordowy pod względem ilości nowych sankcji. Było ich kilka.
  Odstąpienia od projektu architektoniczno-budowlanego, a zmiany w projekcie – interpretacja GUNG
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odniósł się do licznych zapytań w kwestii odstąpień od projektu architektoniczno-budowlanego oraz zmian w projekcie.
  Stopy procentowe w grudniu 2022 a rata kredytu hipotecznego
  Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%. Niestety raty część kredytów hipotecznych i tak wzrosną. Mamy jednak również dobre informacje. Niewielka grupa kredytobiorców najprawdopodobniej będzie miała obniżkę raty.
  Wpływ Internetu rzeczy na rozwój logistyki i zrównoważonego transportu
  Inteligentne i zaawansowane technologicznie procesy, opierające się na algorytmach oraz infrastrukturze Internetu rzeczy, dostarczającej dane z wielu obszarów, sprawiają, że miasta stają się bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców, a władze zyskują możliwość większej optymalizacji budżetu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają zredukować zużycie wody i energii, a także przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wszystko to wpisuje się w koncepcję smart city, która bazuje na cyfryzacji przestrzeni miejskiej.
  Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE
  Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE to najnowsze wydanie japońskiego SUV-a. Jedno trzeba mu oddać. Wygląda bardzo dobrze!
  Opel Astra L plug-in hybrid 180 KM
  Opel Astra L plug-in hybrid 180 KM to najnowsza propozycja w segmencie C. I jedno trzeba Oplowi przyznać. Wygląda dobrze!
  Toyota Aygo X 1.0 VVT-i 72 KM Executive
  Test Toyoty Aygo X 1.0 VVT-i 72 KM Executive jasno pokazał, że nowe Aygo tak właściwie Aygo już nie jest. To bardziej prawie-Yaris.
  Toyota RAV4 Adventure 2.5 Hybrid AWD-i
  Test Toyoty RAV4 Adventure był o tyle ciekawy, że w nasze ręce trafiła wersja po liftingu, w nowej efektownej wersji wyposażenia. Zobaczcie ją sami.
  Konfiskata samochodu przez wojsko. Nowa ustawa, stary problem
  Konfiskata samochodu przez wojsko zmieniła się? Tak. Wszystko za sprawą ustawy o obronie Ojczyzny. Tyle że ta zmiana poszła w złym kierunku...
  Konfiskata samochodu po alkoholu. Od kiedy spodziewać się kar?
  Konfiskata samochodu po alkoholu. Od kiedy kierujący będą mogli stracić pojazd? Dokładny termin został określony w nowelizacji. A ta mówi o...
  Zabytkowe pojazdy a OC i serwisy
  Właściciel zabytkowego pojazdu nie musi dokonywać regularnych serwisów – otrzymuje tzw. przegląd wieczysty, dzięki któremu nie musi się co roku pojawiać na stacji diagnostycznej.
  Czy Krajowa Grupa Spożywcza kupi Żabkę?
  Chętnie nabędziemy jakąś sieć spożywczą, jeśli byłaby na sprzedaż - powiedział w środę 7 grudnia 2022 r. wicepremier Henryk Kowalczyk pytany, czy rząd chce przejąć Żabkę. Jak dodał, chciałby, aby Krajowa Grupa Spożywcza została wyposażona w dodatkowe narzędzia, być może tworzyła jakąś sieć handlową.
  Komunikacja w epoce "ekonomii uwagi". Nowa era walki o zainteresowanie
  Elon Musk niedawno wydał na zakup Twittera 44 mld dol. Pokazuje to, ile warta jest nasza uwaga i okazane zainteresowanie. Jeszcze dekadę temu, jeśli chciałeś zwiększyć sprzedaż i pozyskać nowe leady, rozwiązanie było proste — publikuj więcej treści. Dziś nie jest to już takie oczywiste. W świecie przeładowanym nadmiarem bodźców widać coraz większy niedobór tego, co potrzebuje każda informacja, czyli uwagi odbiorców. W epoce Attention Economy zapewne najszybciej odnajdą się firmy, które mają ambicje, potrzeby i kompetencje, aby stać się liderem swojego obszaru.
  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej - bezpłatne szkolenie
  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie z cyklu kawa z INFORLEX, którego tematem będzie rozliczenie roczne składki zdrowotnej.
  Kiedy spadną raty kredytu hipotecznego? Są szanse na tańsze kredyty mieszkaniowe
  Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe osiągnęły już szczyt i nawet bez działań Rady Polityki Pieniężnej oprocentowanie kredytów hipotecznych może pójść nieznacznie w dół.
  Budowa domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę i inne zmiany w prawie budowlanym w 2023 roku
  Nowelizacja Prawa budowlanego, która ma zacząć obowiązywać w 2023 roku, ma uprościć i przyspieszyć cały proces inwestycyjno-budowlany oraz zmniejszyć obciążenia po stronie inwestorów i organów administracji i nadzoru. Jednym z jej najważniejszych założeń jest m.in. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę niezależnie od metrażu, likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przyspieszenie cyfryzacji całego procesu budowlanego. Do części spośród tych zmian rynek nie podchodzi jednak z optymizmem.