Kategorie

Ochrona wzorów przemysłowych - vademecum

Izabela Sikora
Prawnik, rzecznik patentowy
Patentowy.com
Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie
Ochrona wzorów przemysłowych
Ochrona wzorów przemysłowych
Fotolia
Przedsiębiorca, który chce uzyskać ochronę dla wzoru przemysłowego, może ubiegać się o prawo z rejestracji. Dowiedz się na czym polega ochrona wzorów przemysłowych.

Ochrona własności przemysłowej została uregulowana w ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (dalej p.w.p.), która – poza wzorami przemysłowymi stanowiącymi przedmiot niniejszego opracowania – normuje także stosunki z zakresu znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów użytkowych, wynalazków i topografii układów scalonych oraz zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie.

Ustawa prawo własności przemysłowej wprowadziła – w miejsce dotychczasowej ochrony wzorów zdobniczych – ochronę wzorów przemysłowych. Zgodnie z brzmieniem art. 102 ust. 1 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Za wytwór uważa się także: przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony), część składową – jeśli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania (przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy) oraz część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Polecamy: Terminy rozliczeń z ZUS

Nowość wzoru przemysłowego jest rozumiana obiektywnie. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie w wyniku stosowania, wystawienia lub ujawnienia w inny sposób. Przy czym, wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Jednak wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 103 ust. 3 p.w.p. zgodnie, z którym nie niweczy przesłanki nowości okoliczność, że wzór został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności oraz okoliczność, w której wzór został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią. Stosownie do powołanego przepisu, w sytuacji, gdy zgłoszenie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP nastąpiło w dniu 21.03.2012 roku (jest to data, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji), nie wyłącza możliwości udzielenia prawa z rejestracji ujawnienie wzoru, przez wskazane powyżej podmioty, w okresie 12 miesięcy poprzedzających ten dzień.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem (a zatem jest oryginalny), jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo (art. 104 ust. 1 p.w.p.).

Polecamy: Zapis windykacyjny – nie tylko dla przedsiębiorców

Wzoru przemysłowego nie stanowi postać wytworu uwarunkowana wyłącznie względami technicznymi lub funkcjonalnymi. Wzór przemysłowy to konkretny wytwór, przedmiot, w tym też włókienniczy, a nie wzór jako taki służący pełnieniu funkcji ozdabiania. Urząd Patentowy RP nie udziela także ochrony na wzory przemysłowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Warto zauważyć, iż korzystania ze wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko i wyłącznie ze względu na fakt, iż jest zabronione przez prawo. Sprzeczne z porządkiem publicznym jest wykorzystywanie rozwiązań służących na przykład do popełniania przestępstw lub stwarzających stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Natomiast sprzeczne z dobrymi obyczajami jest takie rozwiązanie, którego wykorzystanie może naruszyć powszechnie przyjęte zasady moralności, uczucia patriotyczne lub religijne.

Urząd Patentowy RP nie dokonuje oceny nowości i oryginalności zgłoszonego wzoru przemysłowego, a badanie merytoryczne ogranicza się jedynie do sprawdzenia, czy wzór nie jest wyłączony z ochrony.

Na zgłoszony do ochrony wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, którego czas trwania wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym RP, podzielone na pięcioletnie okresy. Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący 1, 2, 3, 4 i 5 rok ochrony, a warunkiem trwania tego prawa jest uiszczanie opłat za kolejne okresy ochrony wzoru. Potwierdzeniem udzielenia prawa z rejestracji jest Świadectwo Rejestracji oraz wpis do rejestru wzorów przemysłowych, prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Dla przykładu można wskazać, że Urząd Patentowy RP uznał za wzory przemysłowego oraz udzielił prawa z rejestracji na plecak turystyczny, sandał dziecięcy oraz skrzydła drzwiowe:

Podmiot uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji

Uprawnionym do ubiegania się o rejestrację wzoru przemysłowego jest twórca lub współtwórcy, jeżeli wzór przemysłowy został opracowany przez więcej niż jedną osobę. Od tej zasady istnieją wyjątki w przypadku, gdy dane rozwiązanie zostało opracowane przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub realizacji innej umowy cywilnoprawnej zawartej w celu jego opracowania. W takim przypadku prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba, że strony ustaliły inaczej. Natomiast w przypadku dokonania wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wzoru przemysłowego we własnym zakresie. Ponadto, w umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Polecamy: Patent europejski

Treść i zakres praw wyłącznych

Prawa wyłączne (między innymi prawo z rejestracji wzoru przemysłowego) udzielane przez Urząd Patentowy RP na zgłoszone do ochrony rozwiązania (w tym przypadku wzory przemysłowe) oznaczają prawo do wyłączności (monopolu) korzystania z danego rozwiązania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa. Uprawniony może zatem zakazać wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub importowania w celach handlowych rozwiązań naśladujących chronione rozwiązanie. Korzyścią wynikającą z uzyskania ochrony w postaci rejestracji wzoru przemysłowego jest również ochrona przed konkurencją. Rozwiązania, na które została przyznana ochrona przez Urząd Patentowy RP, ułatwiają wytworzenie własnego korzystnego wizerunku i świadczą o dbałości o własne oryginalne rozwiązania. Uprawniony z tytułu prawa wyłącznego może nim swobodnie dysponować, udzielać licencji lub przenosić prawa na rzecz innego podmiotu, uzyskując określone korzyści materialne.

Przez udzielanie licencji licencjodawca ma wpływ na ilość występujących na rynku chronionych produktów oraz na kształtowanie własnej polityki cenowej w stosunku do produkowanych przez siebie produktów, jak też wytwarzanych w oparciu o licencje. Przedsiębiorca reklamujący chronione produkty zyskuje dla nich szczególnie pozytywny odbiór wśród potencjalnych klientów, stwarzając im jednocześnie określony wyższy popyt.

Powołana na wstępie ustawa stymuluje zatem rozwój gospodarczy poprzez przyznanie określonym podmiotom czasowej wyłączności na gospodarcze korzystania z chronionych dóbr, dając im możliwość wykorzystania ich w celach zarobkowych oraz zachęcając do pracy nad innowacjami oraz chroni prawa i interesy twórców poprzez uregulowanie ich praw oraz praw i obowiązków podmiotów gospodarczych organizujących prace twórcze i zapewniających niezbędne do tego środki finansowe.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  16 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego - jak to zrobić?

  Strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego. Jak wskazuje GUS - w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych. Generują ok. 8 milionów miejsc pracy, a ok. 60% z nich wysyła swoje produkty za granicę. Na rynku postrzegane mogą być przez pryzmat tradycji, stabilności, czy rzetelności. Czy na te aspekty warto jednak kłaść nacisk? W jaki sposób powinna być zbudowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa rodzinnego?

  Rekord deweloperów - 250 tys. mieszkań w budowie

  Mieszkania w budowie. W lipcu 2021 roku w budowie pozostawało prawie 245 tys. mieszkań deweloperskich – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. To historyczny rekord. Najnowszy odczyt jest aż o 26% lepszy niż przed rokiem.

  W pandemii wzrosło zainteresowanie mieszkaniami na parterze

  Mieszkania na parterze. W pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5 proc. we wrześniu 2020 r. do 83,8 proc. w lipcu 2021 roku - wynika z analizy serwisu tabelaofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze, raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach.

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022?

  Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta 2022? No i tu chyba mamy dobrą informację dla kierowców...

  Polacy chcą mieszkać "inteligentnie"

  Inteligentny dom. Zaawansowane nowinki technologiczne nie są już fanaberią najbogatszych. Technologia nie tyle zmieniła rzeczywistość, co po prostu stała się nową rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że zawitała ona również do branży deweloperskiej, a kupujący coraz chętniej wybierają te osiedla, na których nie brakuje rozwiązań smart.

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina?

  Wtargnięcie pieszego na pasy: czyja wina? To ważne pytanie w kontekście nowych przepisów, które obowiązują przed pasami od czerwca 2021 r.

  Inwestowanie w nieruchomości - co się opłaca?

  Inwestowanie w nieruchomości. Rekordowy wzrost inflacji o 5,4% w skali roku spędza sen z powiek Polaków. Są ku temu powody, ponieważ takiego wzrostu nie odnotowaliśmy przez ponad 2 dekady. W celu zabezpieczenia oszczędności, obywatele inwestują w nieruchomości. Sprawdzamy, jak przy tak wysokich cenach oraz popycie zrobić to mądrze.

  Zmienia się cel kupowania mieszkań

  Rynek mieszkań na krótkoterminowy wynajem odbudowuje się. Jednak w zmodyfikowanej wersji, aby można było elastycznie zmieniać przeznaczenie lokali.

  Wymiana jednej opony? Ubezpieczyciel musi zapłacić za dwie

  Wymiana jednej opony? To częsta propozycja w przypadku polis na ogumienie. Takie rozwiązanie nie ma sensu z punktu widzenia bezpieczeństwa.

  Renault Megane I: raz na wozie, raz pod wozem

  Renault Megane I generacji to samochód bez wątpienia udany, ale borykający się z kilkoma problemami. Starość tego samochodu bywa bardzo różna.