REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenia emerytalno-rentowe w UE - kogo dotyczy problem

pieniądze, finanse, monety Fot. Fotolia
pieniądze, finanse, monety Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na terytorium Unii Europejskiej funkcjonuje niejednolity system emerytalno-rentowy. Sprawdź czy dotyczy cię problem wyboru właściwego systemu emerytalno-rentowego.

Unijne przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego odnoszą się do uprawnień emerytalno-rentowych osób wykonujących szeroko rozumianą działalność zawodową, w tym pracowników, osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek, które znalazły się w określonej „sytuacji międzynarodowej” (np. pracowały/były ubezpieczone w Polsce i w innych państwach członkowskich) oraz osób, które mieszkają w innym państwie członkowskim i ubiegają się bądź pobierają polską emeryturę lub rentę z tytułu pracy (ubezpieczenia) podejmowanej wyłącznie w Polsce.

REKLAMA

Unijne przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych nie mają zastosowania do osób, które pracowały i mieszkają wyłącznie w Polsce.

Polecamy: Emerytura lub renta pracownika w krajach Unii Europejskiej

Unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego objęte są:

 • osoby będące obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii;
 • bezpaństwowcy lub uchodźcy zamieszkali na terytorium jednego z państw członkowskich;
 • członkowie rodzin wymienionych osób, a także
 • osoby pozostałe przy życiu po wymienionych wyżej osobach (np. małżonek, dzieci).

Unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – jako obywatele Unii Europejskiej – objęci są Polacy wykonujący pracę lub zamieszkujący na terytorium innego państwa członkowskiego oraz członkowie ich rodzin.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Przykład 1
Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą Polki, która przez 12 lat wykonywała pracę w Polsce, a następnie przez 9 lat pracowała w Wielkiej Brytanii i po osiągnięciu wieku 60 lat ubiega się o przyznanie emerytury.

Przykład 2
Unijne przepisy o koordynacji dotyczą posiadających obywatelstwo ukraińskie dzieci i żony zmarłego obywatela czeskiego, ubiegających się o rentę rodzinną po zmarłym, który przed śmiercią pracował i podlegał ubezpieczeniom społecznym przez 22 lata w Czechach oraz przez 4 lata w Polsce.

Polecamy: Nieprawidłowo ustalona podstawa zasiłku dla przedsiębiorcy przez ZUS – co zrobić?

Unijna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy też osób pozostałych przy życiu po osobach, które nie były obywatelami państw członkowskich, ale które pracowały w państwach członkowskich, jeśli osoby pozostałe przy życiu są obywatelami państwa członkowskiego bądź bezpaństwowcami lub uchodźcami zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich.

REKLAMA

Przykład
Zamieszkała w Irlandii obywatelka tego państwa może ubiegać się o rentę rodzinną (wdowią) po mężu, który był obywatelem mołdawskim i przed śmiercią pracował i podlegał ubezpieczeniom społecznym przez 13 lat w Irlandii oraz przez 10 lat w Polsce. Jej uprawnienia zostaną ustalone z zastosowaniem prawa wspólnotowego.

Jak już wspomniano wyżej, pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Szwajcarią została zawarta umowa w sprawie swobodnego przepływu osób. Na podstawie tej umowy zakres stosowania unijnych przepisów o koordynacji został rozszerzony na stosunki między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Szwajcarią, która dotychczas nie wstąpiła do UE.  Umowa ta od 1 kwietnia 2006 r. obowiązuje również w odniesieniu do Polski. Rozporządzenia

unijne z zakresu koordynacji mogą być zatem stosowane także wobec osób ubiegających się o emeryturę lub rentę, posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w Polsce i w innych państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii. Koordynacja ta odbywa się jednak na mocy rozporządzeń nr 1408/71 i nr 574/72, ponieważ stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 nie rozciągnięto na stosunki Unii Europejskiej ze Szwajcarią.

Przykład
Unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wynikającą z rozporządzenia nr 1408/71 objęta jest obywatelka polska ubiegająca się o emeryturę, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym przez 12 lat w Polsce oraz przez 9 lat w Szwajcarii. W przypadku zainteresowanej uprawnienia do emerytury polskiej i szwajcarskiej zostaną ustalone z zastosowaniem rozporządzenia nr 1408/71.

Unijna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego została rozszerzona, na podstawie porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także na państwa nienależące do Unii Europejskiej, ale należące do EOG, tj. na Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Polecamy: Od początku roku przybyło 26 tys. nowych firm

Porozumienie to od 1 maja 2004 r. ma zastosowanie również w odniesieniu do Polski, a od 1 sierpnia 2007 r. także do Bułgarii i Rumunii. Rozporządzenia unijne z zakresu koordynacji mogą być zatem stosowane także wobec osób ubiegających się o emeryturę lub rentę, posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w Polsce i w innych państwach EOG. Koordynacja ta odbywa się  jednak na mocy rozporządzeń nr 1408/71 i nr 574/72, bowiem stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 nie rozciągnięto na EOG.

Przykład
Unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego objęta jest ubiegająca się o emeryturę obywatelka norweska, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom przez 18 lat w Norwegii (państwo nienależące do UE, lecz należące do EOG) oraz przez 4 lata w Polsce. W takim przypadku uprawnienia do emerytury polskiej i norweskiej zostaną ustalone z zastosowaniem rozporządzenia nr 1408/71.

Na mocy postanowień wspomnianego już rozporządzenia Rady (EWG) nr 859/2003 zakres stosowania przepisów rozporządzeń nr 1408/71 i nr 574/72 został rozciągnięty na obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej (państw trzecich), którzy legalnie mieszkają na terytorium państwa członkowskiego i znajdują się w sytuacji prawnej, która dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego – czyli np. pracowali w dwóch państwach członkowskich albo pracowali w jednym, a mieszkają w innym państwie członkowskim. Dotyczy to znajdujących się w sytuacji transgranicznej legalnie zamieszkujących na terytorium Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) obywateli państw nienależących do UE, takich jak np. Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Kazachstan, Gruzja, Armenia, USA, Kanada, Australia i innych.

Przykład 1
Unijna koordynacja dotyczy zamieszkałego w Polsce obywatela Ukrainy, który przez 3 lata był zatrudniony w Wielkiej Brytanii, a następnie prowadził w Polsce przez 2 lata działalność gospodarczą, w trakcie prowadzenia której ciężko zachorował i ubiega się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. W jego przypadku, przy ustalaniu uprawnień do renty z ZUS zastosowanie znajdą postanowienia rozporządzenia nr 1408/71.

Przykład 2
Unijna koordynacja nie dotyczy ubiegającej się o emeryturę, zamieszkałej w USA obywatelki tego państwa, która była zatrudniona i podlegała ubezpieczeniom społecznym przez 9 lat w Holandii, a następnie przez 12 lat w Polsce. Jej uprawnienia emerytalne podlegają rozpatrzeniu wyłącznie w oparciu o wewnętrzne regulacje każdego z państw, w których podlegała ubezpieczeniu (Holandii i Polski), bez stosowania unijnych przepisów o koordynacji, ponieważ nie mieszka na terytorium Unii Europejskiej. W tym przypadku, jeśli posiada okresy ubezpieczenia w USA (w ramach systemu Social Security), jej uprawnienia emerytalne w ZUS zostaną ustalone w oparciu o umowę międzynarodową między Polską a USA o zabezpieczeniu społecznym.

Unijnych przepisów o koordynacji nie stosuje się do obywateli państw trzecich zamieszkałych w Danii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz w Szwajcarii albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z tytułu okresów ubezpieczenia bądź zamieszkania przebytych w tych państwach.

Przykład
Unijne regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie znajdują zastosowania w odniesieniu do zamieszkałego w Polsce obywatela Egiptu (państwa spoza Unii Europejskiej), który pracował 15 lat w Norwegii oraz 15 lat w Polsce i po ukończeniu 65 lat ubiega się o przyznanie emerytury. Jego uprawnienia emerytalne podlegają rozpatrzeniu wyłącznie w oparciu o wewnętrzne regulacje każdego z państw, w których wykonywana była praca (Polski i Norwegii), bez stosowania unijnych przepisów o koordynacji, ponieważ rozszerzenie koordynacji w odniesieniu do obywateli państw trzecich (czyli np. obywateli Egiptu) nie odnosi się do Norwegii.

Nieuchwalenie do 30 kwietnia 2010 r. rozporządzenia rozszerzającego na obywateli państw trzecich stosowanie rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 (analogicznego do rozporządzenia nr 859/2003) oraz brak instrumentów międzynarodowych rozszerzających stosowanie rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009 na stosunki ze Szwajcarią i państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powoduje że na dzień 1 maja 2010 r. unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie rozporządzenia nr 883/2004 objęte są:

 • osoby będące obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • bezpaństwowcy lub uchodźcy zamieszkali na terytorium jednego z państw członkowskich,
 • członkowie rodzin wymienionych osób, a także:
  • osoby pozostałe przy życiu po wymienionych wyżej osobach (np. małżonek, dzieci),
  • osoby pozostałe przy życiu po osobach, które nie były obywatelami państw członkowskich, ale które pracowały w państwach członkowskich, jeśli osoby pozostałe przy życiu są obywatelami państwa członkowskiego bądź bezpaństwowcami lub uchodźcami zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich.

Z kolei dotychczasowe rozporządzenie nr 1408/71 nadal (do czasu zmiany przepisów w tym zakresie) ma zastosowanie do spraw emerytalno-rentowych:

 • osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Szwajcarii,
 • osób będących obywatelami państw trzecich, tj. obywatelami państw nienależących do Unii Europejskiej, którzy legalnie mieszkają na terytorium państwa członkowskiego i znajdują się w sytuacji prawnej, która dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego – czyli np. pracowali w dwóch państwach członkowskich albo pracowali w jednym, a mieszkają w innym państwie członkowskim (dotyczy ich rozporządzenie Rady (EWG) nr 859/2003).

Artykuł jest fragmentem publikacji: EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ.

Źródło: ZUS

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Katowice 29 lutego 2024 r. [wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona]

  LPW Grupa na czele z ekspertami z LPW Consulting zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pt. KONFERENCJA O DOTACJACH - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. w godz.: 10:00-14:00 w Parku Technologicznym Ekoenergia w Katowicach, ul. Żeliwna 38. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzednim zapisie online. Przy czym liczba miejsc jest ograniczona. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  REKLAMA

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  REKLAMA

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  REKLAMA