Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze Europejskie w lipcu 2018 r.

Fundusze Europejskie w lipcu 2018 r. /Fot. Fotolia
Fundusze Europejskie w lipcu 2018 r. /Fot. Fotolia
Fotolia
Sprawdź o jakie fundusze europejskie możesz się ubiegać w lipcu 2018 r. Prezentujemy najważniejsze informacje o wybranych konkursach

Jakie będzie lato w tym roku? Na to pytanie nikt nie zna do końca odpowiedzi. Wiadomo za to, że będzie dobra pogoda dla Funduszy Europejskich. W lipcu otwierają się 63 nowe konkursy. Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Pełna oferta to 174 konkursy, w tym: 54 z programów ogólnopolskich, 111 z programów regionalnych i 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Innowacje

Czy wiesz, że wzornictwo jest jednym z kluczowych czynników, który decyduje o konkurencyjności produktu na rynku? Jeśli jesteś mikro- małym lub średnim przedsiębiorcą możesz pozyskać środki unijne na opracowanie nowoczesnego i atrakcyjnego dizajnu dla swojego produktu. Na początku lipca ruszył konkurs, do którego można zgłosić właśnie taki projekt

Dzięki środkom kupisz usługi doradcze, które polegają na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego. Następnie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu i wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie na realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia tego produktu.

Konkurs obejmuje przedsiębiorców z 11 województw. Nie jest kierowany do 5 regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Więcej informacji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Jeszcze tylko do połowy lipca przedsiębiorcy, którzy myślą o ekspansji na rynki Ameryki Północnej mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie „Polskie Mosty Technologiczne”.

Firma, która otrzyma grant może przeznaczyć go m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji. Dotyczy to rynku Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant (pomoc de minimis) nie większy niż 200 000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

Więcej informacji

Do końca lipca środki unijne czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego lub świętokrzyskiego. Na firmy czeka 150  mln zł, w tym 100 mln zł dla przedsiębiorców, którzy inwestują w miastach średnich tych regionów.

Jeśli należysz do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, weź udział w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotację możesz przeznaczyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.

Więcej informacji

Efektywność energetyczna

Jeszcze do końca lipca  trwają dwa konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Konkursy skierowane są do m.in. przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Co podlega dofinansowaniu? M.in. przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków  do sieci ciepłowniczej.

Więcej szczegółów

Konkurs dla konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

Zobacz: Dotacje

Badania i rozwój

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie z programów regionalnych na:

 • inwestycje i rozbudowę infrastruktury badawczej (woj. wielkopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie),
 • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, wprowadzenie zmian w procesie wytwarzania)ale także uzyskanie ochrony własności przemysłowej (woj. mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie),
 • zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego (albo znacznie ulepszonego) produktu czy usługi, nowego projektu wzorniczego albo procesu (np.metody produkcji lub dostawy; łódzkie).

W lipcu i sierpniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w woj. dolnośląskim mogą składać projekty zakresie wdrożenia wyników realizowanych u siebie prac badawczo-rozwojowych (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie).

Szczegóły konkursu

Nauka i edukacja

W lipcu otwiera się konkurs na projekty, które wspierają rozwój studentów i absolwentów pielęgniarstwa i/lub położnictwa. O środki unijne mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata).

Projekty dla studentów polegają na opracowaniu i realizacji programu rozwojowego w tym np. uczelniany program stypendialny dla studentów z najlepszymi wynikami w nauce. Program musi objąć co najmniej jedno z następujących działań:

 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów unijnych;
 • finansowanie zajęć dodatkowych;
 • finansowanie ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych;
 • organizację wizyt studyjnych w kraju i za granicą. 

W przypadku absolwentów program musi objąć udzielanie wsparcia:

 • w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i położnej na terenie Polski;
 • realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych;
 • wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych.

Środki zarezerwowane w konkursie wynoszą 90 mln zł. Projekt może otrzymać do 97% dofinansowania.

Zobacz: Prawo dla firm

Konkurs Programy Rozwojowe

Do końca lipca m.in. instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej czy szkoły specjalne mogą ubiegać się o dotację unijną na projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Chodzi o osoby do 29 roku życia, w tym szczególnie osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie mają zapewnić, że młodzi ludzie otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu. Może to też być inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej lub podjęcia działalności gospodarczej w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

Pula środków przewidzianych w konkursie na takie projekty to 150 mln zł. Projekt może otrzymać do 95% dofinansowania.

Konkurs Programy Rozwojowe

Z kolei programy regionalne oferują szersze możliwości unijnego wsparcia w zakresie nauki i edukacji. Składane projekty mogą na przykład dotyczyć

 • doskonalenia umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania form organizacyjnych, które sprzyjają kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych uczniów (woj. warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • wsparcia edukacyjno-zawodowego uczniów (woj. warmińsko-mazurskie, śląskie),
 • utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych w szkołach podstawowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania; woj. świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie),
 • rozwoju współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, dodatkowo rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego (śląskie).

Zachęcamy także do ubiegania się o projekty związane z aktywizacją społeczną. Są to projekty typu:

 • integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wielkopolskie),
 • podnoszenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo (woj. podlaskie), obejmujące m.in.:

o   wsparcie psychologiczno-doradcze,o   poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
o   warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
o   staże, praktyki zawodowe,

 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice z programami socjoterapeutycznymi) – woj. podlaskie,
 • rozwój usług - świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych - skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Zdrowie

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie wspierają także regionalne i krajowe programy zdrowotne? Przez najbliższe trzy miesiące w Regionalnym Programie Województwa Śląskiego będzie trwał nabór dla projektów w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Bliższe informacje dotyczące działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Wspieranie programów zdrowotnych jest zapewnione również w konkursach:

 • w woj.świętokrzyskim i opolskim - w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych i zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
 • w woj. warmińsko-mazurskim - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

Transport

W tym miesiącu organizowanych jest również w programach regionalnych sporo konkursów związanych z transportem. Z uwagi na ich dużą różnorodność, warto zwrócić uwagę na wybrane projekty z zakresu:

 • modernizacji systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem; kujawsko-pomorskie),
 • budowy, przebudowy lub modernizacji terminali przeładunkowych wraz z infrastrukturą (łódzkie),
 • budowy, przebudowy lub modernizacji dróg lokalnych (w tym obwodnic, skrzyżowań) i drogowych obiektów inżynierskich (łódzkie),
 • budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (kujawsko-pomorskie).
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W 2026 r. prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu

  Plan na 2026 r. zakłada, że w każdym województwie będziemy mieli prawie 100 proc. gospodarstw domowych podłączonych do internetu - zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że w lipcu ruszy konkurs, który wyłoni firmy mające zrealizować szerokopasmowe inwestycje.

  Min. Telus: ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już skupione od polskich rolników

  Ponad 50 proc. nadwyżki zboża zostało już od rolników skupione. Nie ma zatoru, jeśli chodzi o eksport z Polski - powiedział w piątek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

  Kampania digitalowa dla mikrofirmy – co zrobić, by była opłacalna?

  Podjęcie się wdrożenia działań digitalowych jest dopiero pierwszym krokiem w drodze po sukces. Kolejnym z nich jest przygotowanie odpowiednich materiałów, bieżąca analiza i wyciąganie wniosków na podstawie zgromadzonych danych. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

  Czy Polacy przesiądą się na rowery elektryczne, jeśli dostaną dotację na ich zakup?

  Rynek rowerów elektrycznych rozwija się w Polsce powoli, głównie z powodu wysokich cen takich pojazdów. To właśnie one są główną przeszkodą w zakupie elektryka – przypominają eksperci Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego przy okazji Światowego Dnia Roweru, przypadającego 3 czerwca. Czy rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie dopłat do zakupu elektrycznych dwóch kółek?

  Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, czyli 510-konna, włoska koniczynka

  Ma 2,9-litrową, podwójnie doładowaną V-szóstkę pod maską. Motor oferuje 510 koni i rozpędza ważącego 1800 kg SUV-a do pierwszej setki w 3,8 sekundy. A do tego robi to przy akompaniamencie wydechu Akrapovica. To musi być Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

  Test: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Czterolistna koniczyna na szczęście. Dosłownie!

  Czterolistna koniczyna, czyli quadrifoglio, przynosi szczęście. I w tym aucie się to sprawdza. Tyle że nie będzie to szczęście w miłości czy grach losowych. Super-SUV Stelvio sprawi, że podczas jazdy uśmiech nie zniknie z twojej twarzy. Będziesz szczęśliwy. Po prostu!

  Internet wszystkiego. Czym jest ta innowacyjna technologia?

  Rozwój mikroprocesorów odmienił nasze życie na wiele sposobów. Ogromna liczba współczesnych produktów korzysta dziś z tych urządzeń po to, by łączyć się z Internetem. Od inteligentnych lodówek, które informują o tym, kiedy należy kupić mleko, po samochody, które automatycznie aktualizują swoje oprogramowanie.

  Od 5 czerwca ostatni nabór wniosków dla firm, które ucierpiały na brexicie

  Ostatni nabór wniosków w programie Re_Open UK rozpocznie się 5 czerwca tego roku. O wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku brexitu - poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  Gdynia - port uniwersalny zdolny przeładowywać wszystkie grupy ładunków

  Port Gdynia jako port uniwersalny musi zgodnie ze strategią przeładowywać wszystkie grupy ładunków. Tak jak w ostatnim czasie stawiliśmy czoła ładunkom masowym, tak w dalszym ciągu będziemy się w tym kierunku rozwijali - powiedział  w Sopocie prezes Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj.

  PIE: spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych

  Spowolnienie w przemyśle przyczynia się do obniżania oczekiwań inflacyjnych – napisali w czwartek analitycy PIE w komentarzu do PMI.

  Pół roku ochrony przed wysokimi cenami

  Polacy od jesieni korzystają z Tarczy Solidarnościowej, dzięki której ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych nie wzrosły. Wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce przysługuje limit 2 000 kWh zużycia, do którego koszt energii w ponad połowie dotuje rząd i spółki energetyczne. Są również wyższe limity - nawet do 3 000 kWh - jednak aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku. Termin upływa z końcem czerwca.

  Inflacja bazowa w usługach i utrzymujący się wzrost płac ograniczą tempo spadku inflacji

  "Lepka inflacja bazowa", widoczna zwłaszcza w usługach oraz utrzymujący się silny wzrost płac ograniczą zakres i tempo powrotu inflacji do poziomu 2,5 proc. – ocenili ekonomiści z Goldman Sachs w komentarzu do danych GUS.

  PIE: kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej

  Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej - prognozuje analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg

  Jak nauczyliśmy się robić zakupy podczas inflacji?

  Polacy kupujący online coraz rozważniej podchodzą do zakupów - już co trzecia osoba porównuje oferty w różnych miejscach i jest w stanie świadomie wybrać moment zakupu produktu. Między innymi takie działania wpisują się w koncepcję smart shoppingu.

  Wodór: Polacy giganci energetyczni podglądają Szwedów

  W Szwecji powstaje duża „fabryka” wodoru, a jego produkcja zasilana będzie bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej. Projekt wzbudza zainteresowanie również w Polsce, gdzie poszukuje się dodatkowych korzyści z realizowanych dużych inwestycji na morzu.

  Innowacyjna produkcja pyłów gumowych w Polsce. A wszystko przy zakładzie Michelin

  Przy olsztyńskiej fabryce opon Michelin rusza zaawansowany technologicznie zakład produkcji pyłów gumowych wytwarzanych z opon poddanych recyklingowi. Uruchomienie zakładu to znaczący krok w rozwiązywaniu środowiskowego problemu zużytych opon.

  Kara za brak OC w 2024 roku? Kwota mrozi krew w żyłach kierowców

  Kierowcy w Polsce niedługo staną się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Dobija się ich bowiem kolejnymi opłatami. Tym razem mówimy o prostym błędzie i wynikającej z niego karze. Ta po 1 stycznia 2024 roku sięgnie 8,4 tys. zł!

  Pełnia Księżyca w czerwcu. Kiedy wypada? Jak działa na nas Truskawkowy Księżyc?

  Pełnia Truskawkowego Księżyca. Czerwcowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Wówczas na niebie możemy zobaczyć Truskawkowy Księżyc zwany też Superksiężycem. Kiedy wypada pełnia Księżyca w czerwcu? Jak na nas oddziałuje?

  Z kartą GreenWay naładujesz auto w IONITY. Dotyczy to całej Europy

  Klienci GreenWay będą mogli korzystać ze stacji ładowania IONITY na terenie całej Europy. Do ładowania swojego samochodu elektrycznego kierowcom wystarczy standardowa karta RFID GreenWay.

  Koniec diesla jest bliski? To nie takie proste...

  Udział diesla w rynku w Europie systematycznie maleje. Tylko czy to oznacza, że koniec diesla jest bliski? To chyba zbyt daleko idący wniosek. Jak aktualnie wygląda sytuacja w branży i jaka przyszłość czeka auta z silnikiem wysokoprężnym? Sprawdźmy.

  Toyota Yaris 2024 ze 130-konną hybrydą. Mocniejszy napęd to nie koniec zmian

  W Toyocie Yaris 2024 debiutuje nowa hybryda o mocy 130 KM. Nowy napęd o oznaczeniu Hybrid 130 będzie dostępny w dwóch wersjach. A to nie koniec nowości. Ulepszone są też systemy bezpieczeństwa i ekrany.

  Polscy emeryci muszą pracować, żeby przetrwać

  Badanie obejmujące 45 rozwiniętych krajów świata stawia Polskę w nie najlepszym świetle – to polskim emerytom, bez pracy na emeryturze najtrudniej sobie poradzić. 

  Mój Prąd 5.0 – pompy ciepła w czołówce wniosków

  Ruszył Mój Prąd 5.0. Ważnymi zmianami są m.in. rozszerzenie dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne. Zainteresowanie było tak duże, że dołożone zostały dodatkowe środki krajowe w wysokości 400 milionów złotych. Kto ma jeszcze szansę zdążyć i dostać dofinansowanie? 

  Używany Volkswagen Passat B8 (2014 – 2023). Awarie, wady, ceny, opinie

  Dymiący diesel w Passacie świetnie pasował do białych skarpet i sandałów. Generacja B8 nie jest jednak dymiąca, bywa naprawdę droga na rynku wtórnym, a przez to jest wybierana przez bardziej wysublimowanych klientów. Czy jednak jest tak pancerna jak poprzednicy?

  Corporate gifting. W jakie prezenty biznesowe inwestować?

  Prezenty biznesowe i firmowe akcesoria zawsze były ważnym elementem prowadzenia firmy. Przekłada się to na wzrost wartości globalnego rynku corporate gifting, która wynosi ponad 258 miliardów dolarów.