| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Wybór numeru PKD przy zakładaniu firmy

Wybór numeru PKD przy zakładaniu firmy

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą przedsiębiorca zobligowany jest do prawidłowego jej oznaczenia za pomocą numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Klasyfikacja Działalności służy do oznaczenia działalności gospodarczej jaka będzie wykonywana przez nowo powstającą firmę.

PKD wykorzystuje się do celów statystycznych aby porównywać gospodarki różnych państw, analizy rozwoju gospodarczego czy dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Aby ustalić prawidłowy kod PKD warto zajrzeć na stronę internetową Głównego Urzędu Statystycznego (ww.stat.gov.pl/Klasyfikacje)

Dopuszczalna praca w niedzielę i święta

Podział gospodarki według PKD

Podział reguluje Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) Aktualnie obowiązuje PKD 2007.

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F - Budownictwo

Sekcja G -Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J - Informacja i komunikacja

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P - Edukacja

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa

Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Porozmawiaj na Forum !

Poziomy PKD

Polska Klasyfikacja Działalności dzieli się na 5 poziomów a są to:

poziom pierwszy (sekcja) jest oznaczony symbolem jednoliterowym; dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności - składają się z czynności związanych ze sobą z ogólnego podziału pracy, tradycyjnego ukształtowania.

poziom drugi (dział) jest oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym. Dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności - składają się z czynności według cech mających znaczenie dla stopnia podobieństwa i rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej.

poziom trzeci (grupa) jest oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 272 grupowań rodzajów działalności - można wyodrębnić biorąc pod uwagę charakter procesu produkcji i usługi lub charakter odbiorcy usługi.

poziom czwarty (klasa) jest oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności - można wyodrębnić patrząc na specjalizację działalności usługowej lub procesu produkcyjnego

poziom piąty (podklasa) jest oznaczonym pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 grupowania- służy wyodrębnieniu rodzajów działalności, które są charakterystyczne dla polskiej gospodarki. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego podklasę taką oznacza się literą Z

Założenie własnej firmy - utrudnienia w prowadzeniu biznesu

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »