| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Sprzeciw na czynności kontrolne

Sprzeciw na czynności kontrolne

Sprzeciw na czynności kontrolne wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obdarzyła ona przedsiębiorców nowym narzędziem w walce z nadużyciami ze strony rozmaitych organów kontroli (także podatkowej). Jak wynika ze statystyk, uprawnieni rzadko jednak korzystają ze sprzeciwu na czynności kontrolne.

Sprzeciw na czynności kontrolne to sposób obrony przedsiębiorcy przed niezgodną z prawem kontrolą. Podczas wykonywania kontroli w firmie inspektorzy muszą przestrzegać zasad ogólnych określonych w ustawie  o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrole mogą się rozpocząć dopiero po okazaniu przedsiębiorcy, albo osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej uprawniającej do wykonywania takich czynności oraz upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji.

W pewnych przypadkach kontrolerzy mogą rozpocząć czynności sprawdzające po okazaniu tylko legitymacji, ale muszą wówczas najpóźniej w trzecim dniu po rozpoczęciu kontroli doręczyć firmie upoważnienie. Gdyby pracownicy organu kontroli naruszyli te zasady,  przedsiębiorca może wnieść na piśmie sprzeciw z uzasadnieniem do organu podejmującego i wykonującego kontrolę.

Polecamy: Nakaz zapłaty dla przedsiębiorcy – co zrobić?

Dodatkowo o złożeniu takiego sprzeciwu powinien on także pisemnie powiadomić osoby, które fizycznie dokonują kontroli. Sprzeciw może być złożony w ciągu pierwszych 3 dni roboczych trwania danej kontroli – po tym terminie jest bezskuteczny. Wyjątkiem od tej zasady jest sprzeciw składany w związku z przekroczeniem rocznego limitu trwania wszystkich kontroli u danego przedsiębiorcy, który to limit upływa podczas trwania kontroli. W tym przypadku trzydniowy termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

Wniesienie sprzeciwu skutkuje na początku przerwaniem czynności kontrolnych, a ostatecznie (w przypadku jego zasadności) – odstąpieniem od tej kontroli. Kontrola zostaje wstrzymana z momentem doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu i zawieszenie to trwa do czasu jego rozpatrzenia, a w przypadku wniesienia zażalenia - do czasu rozpatrzenia zażalenia. Wstrzymanie czynności kontrolnych nie oznacza, że organ kontrolujący pozostaje zupełnie bezczynny.

W momencie złożenia sprzeciwu może on w drodze postanowienia dokonać zabezpieczenia, na czas rozpatrzenia sprzeciwu, dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli.

Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli. Organ kontroli powinien rozpoznać sprzeciw w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym go otrzymał. Następnie wydaje postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub o kontynuowaniu ich. Gdyby w ciągu trzech dni organ nie rozpatrzył sprzeciwu, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Polecamy: ZUS RMUA 2012, czyli RMUA raz na rok

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »